Skriv här det du söker efter!

Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling

Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling

Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling ger en bild av boklig kultur och bildning i Österbotten under fyra århundraden. Samlingen är ett kulturhistoriskt viktigt arv som ett exempel på sin tids vetenskapliga bibliotek. Samlingen omfattar två separata samlingar: skolans bibliotek och rektor Oskar Ranckens privatbibliotek.

Skolbiblioteket omfattar 700 hyllmeter och består av böcker från Wasa trivialskolas (1684-1841), Högre elementarskolan i Wasas (1841-1872), Wasa gymnasiums (1844-1872), Elementarläroverket i Vasas (1872-74) och Vasa svenska lyceums (1874-1974) bibliotek.

Särskilt Wasa gymnasiums bibliotek tillkom som en angelägenhet för hela Österbotten genom insamlingar och donationer från ståndspersoner och prästerskap. I Vasa brand 1852 förstördes majoriteten av gymnasiets 7000 verk, men 1015 verk finns bevarade. Hela regionen slöt upp efter branden och ett nytt skolbibliotek tog form genom ytterligare donationer.

Aggricola-bok
I samlingen ingår bl.a. denna bok, som tillhört Mikael Agricola.

Lyceibiblioteket innehåller värdefull litteratur inom olika ämnesområden, med tyngdpunkt på klassiska språk och teologi. De äldsta böckerna är från 1500-talets början och i samlingen finns många rariteter och unika äldre vetenskapliga och teologiska verk i originalutgåvor. Samlingen innehåller inhemskt tryck av Finlands första boktryckare Peder Wald och de i Vasa verksamma boktryckarna Londicer. Böcker tryckta av berömda boktryckare som Aldus Manutius, Plantin och Elzevier ingår. I biblioteket finns 80 titlar som härstammar från Läse-Bibliotheket i Wasa (1794-1845), vilket räknas som Finlands första allmänna bibliotek. Därtill ingår dissertationer från akademin i Åbo, tidningsårgångar och tidskrifter samt olika typer av småtryck.

Rektor Oskar Ranckens (1824-1895) privatbibliotek utgör en egen samling. Ranckensamlingen innehåller bokrariteter, manuskript, avhandlingar och småtryck. En handskriftssamling med släkten Ranckens korrespondens samt insamlad finlandssvensk folklore finns bevarad och registrerad.

Läs mera om samlingen i den separata libguiden om specialsamlingar i Vasa. I libguiden finns även information om den omfattande skolbokssamlingen i Vasa.

Uppdaterad 29.9.2022