Skriv här det du söker efter!

Personalen vid statskunskap med medier och kommunikation

Personalen vid statskunskap med medier och kommunikation

Närmare uppgifter via sökfunktionen. 

Anställda

Kim Strandberg, ämnesansvarig professor och ställföreträdande dekan

Claus Stolpe, äldre universitetslektor

Tom Carlson, äldre universitetslektor

Klas Backholm, äldre universitetslektor (medieutbildningen)

Andreas Fagerholm, universitetslektor

Jenny Lindholm, universitetslektor

Kim Backström, doktorand

Jesper Eklund, forskningassistent

Uppdaterad 27.2.2024