Skriv här det du söker efter!

Ryska språket och litteraturen – forskning

Personalens forskning

Martina Björklund
FD, forskningsledare i ryska språket och litteraturen, ämnesansvarig

Forskningsintressen inom text- och diskursgrammatik, pragmatik, kognitiv lingvistik och korpusstudier:
Text/diskursstrategier (litterär narrativ text), dialogicitet (Bachtin), (inter)subjektivitet, expressivitet, språklig kreativitet, gränssnittet mellan grammatik och text.

 


Larisa Mokroborodova

FD, lektor i ryska

  • Ryssland och Europa på 1500-1700-talen: kultur- och religionshistoria
  • Sociala mediers inverkan på språket,  digital kommunikation på ryska (pragmatik, kognitiva aspekter)
  • Tidig modern rysk litteratur
  • Flerspråkighet
  • Latinet under den Nya tiden.

Barbara Lönnqvist
Professor emerita i Ryska språket och litteraturen

Forskningsintressen: rysk modernism, översättning, rysk kultur och folklore, Tolstoj

Uppdaterad 7.11.2018