Skriv här det du söker efter!

Ryska språket och litteraturen – forskning

Personalens forskning

Martina Björklund
Professor i ryska, ämnesansvarig

Forskningsintressen inom text- och diskurslingvistik, pragmatik, kognitiv lingvistik och korpusstudier:

text/diskursstrategier (litterär narrativ text)

  • dialogicitet (Bachtin), (inter)subjektivitet
  • expressivitet, språklig kreativitet,
  • gränssnittet mellan grammatik och text.


Larisa Mokroborodova

FD, docent, universitetslektor i ryska

  • Ryssland och Europa på 1500-1700-talen: kultur- och religionshistoria
  • Sociala mediers inverkan på språket,  digital kommunikation på ryska (pragmatik, kognitiva aspekter)
  • Tidig modern rysk litteratur
  • Flerspråkighet
  • Latinet under den Nya tiden.

Barbara Lönnqvist
Professor emerita i Ryska språket och litteraturen

Forskningsintressen: rysk modernism, översättning, rysk kultur och folklore, Tolstoj

Uppdaterad 1.11.2023