Kirjoita tähän hakemasi!

Venäjän kieli ja kirjallisuus

Venäjän kieli ja kirjallisuus

Venäjän kieli ja kirjallisuus

Venäjän kieli on avain venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Venäjän kieltä ja kirjallisuutta opiskelevat paneutuvat tähän kiehtovaan kieleen monipuolisesti: he oppivat lausumaan kieltä oikein, tuottamaan venäjäksi tieteellistä tekstiä ja käyttämään kieltä eri tilanteissa. Kielen rakenteisiin ja teoriaan perehtyminen sekä rikkaan venäläisen kulttuurin ja kirjallisuuden, Venäjän historian ja perinteiden tuntemus tukevat ja avartavat käytännön kielitaitoa ja valmiuksia. Venäjän kielen oppiminen on haastavaa, mutta opinnot johdattavat sinut paitsi uuden kielen, myös uuden kulttuurin pariin ja samalla opit ymmärtämään kulttuurien välisiä eroja yleisellä tasolla.

Venäjän opiskelu on hyvä valinta henkilölle, joka pitää kielistä ja haasteista ja haluaa oppia mahdollisimman paljon Venäjästä ja venäläisestä kulttuurista. Venäjän opiskelu sopii myös niille, jotka puhuvat venäjää kotona ja haluavat parantaa kielitaitoaan akateemiselle tasolle. Voit aloittaa venäjän kielen ja kirjallisuuden opinnot myös siinä tapauksessa, että et ole aiemmin lukenut venäjää. Silloin suoritat ensin kolme venäjän kurssia kielikeskuksessa (Centret för språk och kommunikation). Voit valita, opiskeletko kielilinjalla (yleinen linja tai kielen ja talouden linja) vai aineenopettajalinjalla. Yleisen linjan opiskelijoille sopivat sivuaineiksi esimerkiksi muut kielet, historia tai yhteiskuntatieteelliset aineet. Kielen ja talouden linjalla opiskellaan liiketaloutta sivuaineena. Aineenopettajalinjalla opiskellaan pitkänä sivuaineena sekä kasvatustiedettä että yhtä muuta opetettavaa ainetta. Kaikki opiskelijat suorittavat kieliharjoittelun Venäjällä. Muita aineita pääaineena opiskelevat voivat valita venäjän kielen ja kirjallisuuden sivuaineekseen.

Opetuksen tapaan myös tutkimuksessa pureudutaan kielen rakenteen, funktioiden, variaatioiden ja muuttumisen eri näkökulmiin. Keskeisiä teemoja ovat mm. erilaiset tekstityypit, puhuttu kieli, kieli suhteessa sukupuoleen tai ikään, kielen historiallinen kehitys, ammattikieli, verkkoympäristössä käytettävä kieli, kielen oppiminen ja kielellinen kehitys sekä kaunokirjallinen kieli. Kirjallisuudentutkimus tarkastelee kaunokirjallisuuden lajityyppejä ja eri aikakausien tekstejä.

Tutkimuksen kohteena voi olla kaunokirjallinen kieli tai tietyn kirjailijan koko kirjallisen tuotannon tai yksittäisen teoksen erilaiset ominaisuudet, kuten sukupuolinäkökulma, sosiaaliset aspektit tai elämäntarinat.

Venäjän opiskelu avaa monia ovia ja mahdollistaa monenlaisissa ammateissa toimimisen. Voit työskennellä esimerkiksi Venäjän kaupan parissa tuonti- tai vientitehtävissä, valtionhallinnossa, matkailualalla tai kulttuurisektorilla. Monet venäjän kielen asiantuntijat ovat töissä yrityksissä ja organisaatioissa ulkomailla, ennen kaikkea Venäjällä ja entisissä neuvostomaissa. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia myös aineenopettajana, tutkijana, kääntäjänä tai tulkkina. Venäjän kielen osaaminen voi olla valttikortti työmarkkinoilla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, M-talo krs. 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31