Skriv här det du söker efter!

Språkcentret

Språkcentret

Språkcentret vid Åbo Akademi erbjuder kurser i språk, akademisk framställning och vetenskapligt skrivande på två campus, i Åbo och Vasa. Årligen deltar omkring 4 000 studenter i våra kurser i svenska, finska, engelska, franska, ryska, spanska, tyska och latin. Nya språk som erbjuds under läsåret 2022-2023 är italienska och finlandssvenskt teckenspråk.

Våra kurser riktar sig till nationella och internationella studenter samt personal. Målet är att förse alla studenter med den flerspråkiga kompetens som behövs i studierna, arbetslivet och personliga sammanhang. Språkcentret är en del av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Uppdaterad 1.9.2022