Skriv här det du söker efter!

Språkcentret

Språkcentret

Språkcentret vid Åbo Akademi erbjuder kurser i språk och kommunikation på två campus, i Åbo och Vasa. Årligen deltar omkring 4 000 studenter i våra kurser och språkprov och de avlagda studieprestationerna uppgår till cirka 10 500 studiepoäng. 

Våra kurser riktar sig till nationella och internationella studenter samt personal. Målet är att förse alla studenter med den flerspråkiga kompetens som behövs i studierna, arbetslivet och personliga sammanhang. Språkcentret är en del av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Uppdaterad 11.12.2020