Kirjoita tähän hakemasi!

Prosessi- ja systeemitekniikka

Prosessi- ja systeemitekniikka

Prosessi- ja systeemitekniikka

Teollisuuden dynaamiset prosessit ja järjestelmät vaativat monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa. Prosessi- ja systeemitekniikan koulutus antaa valmiuksia kokonaisuuksien hallintaan eli saat perustiedot ja näkemyksen monelta eri osa-alueelta ja opit ajattelemaan kokonaisvaltaisesti. Keskeisiä elementtejä ovat mallintaminen, simulaatiot, säätötekniikka ja optimointi. Saat myös osaamista, jota vaaditaan teollisuuslaitosten suunnittelussa, rakentamisessa ja tehokkaassa käytössä, missä ympäristö- ja energiatekniset sekä taloudelliset näkökulmat korostuvat.

Monipuolisiin ja menetelmäpainotteisiin opintoihin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä. Saat laaja-alaisen tiedollisen pohjan ja voit erikoistua sisällyttämällä opintoihisi muiden oppiaineiden tarjoamia valinnaiskursseja. Opiskeluympäristö on innovatiivinen ja kansainvälinen, ja yhteydet teollisuuteen ovat tiiviit. Diplomityösi teet todennäköisesti yritysyhteistyönä.

Tekniikan kehityksen kannalta kokonaisuuksien hallinta ja kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia ovat olennaisia tekijöitä. Tätä painotetaan erityisesti prosessi- ja systeemitekniikan koulutuksessa, jossa tärkeänä osana ovat kokonaisuuksien hallintaan tähtäävät menetelmät. Usein tarvitaan monen eri osa-alueen kattavaa näkemystä ja koko osaamisketjun elementtien hallintaa alkaen fysiikan ja kemian perusilmiöistä. Kokeellisen toiminnan, mallintamisen, simulaatioiden, säätötekniikan ja optimoinnin kautta edetään suunnitteluun ja rakentamiseen siten, että lopputuloksena saadaan käyttöön teollisuuslaitos, jossa on otettu huomioon tärkeät taloudelliset sekä ympäristö- ja energiatekniset näkökohdat.

Prosessi- ja systeemitekniikan opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä teollisuuden että julkisen sektorin palveluksessa. Prosessi- ja systeemitekniikan tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä prosessiteollisuudessa tai vaikkapa energiasektorilla esimerkiksi tuotannon, tutkimuksen ja kehityksen tai myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Yliopistomaailmassa voit toimia tutkijana, opettajana tai professorina. Osa tutkinnon suorittaneista toimii konsulttitehtävissä tai yrittäjinä. Diplomi-insinööreillä on runsaasti kiinnostavia ja hyväpalkkaisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, myös ulkomailla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Aurum
Henrikinkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Process- och systemteknik/Åbo Akademi
Henrikinkatu 2
20500 Turku