Kirjoita tähän hakemasi!

Musiikkitiede

Musiikkitiede

Musiikkitiede pääaineena

Musiikki on läsnä päivittäisessä elämässämme ja musiikki kuuluu monen ihmisen työhön, vaikkei itse olisikaan muusikko. Musiikkitieteen opinnoissa saat laaja-alaisesti tietoa musiikin tyylilajeista eri aikoina ja eri kulttuureissa. Musiikkitieteen opinnot kattavat niin taidemusiikin kuin jazz-, folk- ja maailmanmusiikin sekä suomenruotsalaisen musiikin. Musiikkitiede tarjoaa työkaluja sen ymmärtämiseen, mitä musiikkielämässä tällä hetkellä tapahtuu, sekä avaa näkökulmia musiikin historiaan.

Opinnoissa perehdyt musiikkikulttuuriin ja musiikin teoriaan sekä kehität luovuuttasi ja analyyttisiä valmiuksia. Voit yhdistää musiikkitieteen opintoihisi muita aineita oman kiinnostuksesi ja urasuunnitelmiesi mukaan. Tavallisia sivuainevalintoja ovat kulttuuriaineet, historia, filosofia, yhteiskunta- ja taloustieteelliset aineet tai jokin erillinen sivuaine, kuten digitaaliset ihmistieteet, kulttuurienvälinen viestintä, kulttuurijohtaminen, tietohallinto, arkistotiede, museologia tai joukkoviestintä. Voit myös suorittaa ulkomailla vaihto-opiskelijana pääaine- tai sivuaineopintoja. Muita aineita pääaineena opiskelevat voivat valita musiikkitieteen sivuaineekseen.

Oppiaineessa harjoitetaan musiikkitieteellistä tutkimusta laaja-alaisesti. Perinteisesti laitoksen omien tutkijoiden kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti Sibelius-museon ansiosta olleet Sibelius ja musiikkikulttuuriperintö. Suomenruotsalaista musiikkielämää on myös tutkittu monesta eri näkökulmasta. Oppiaineeseen sidoksissa olevien tutkijoiden tutkimuskohteet edustavat hyvin laajasti eri aihepiirejä: musiikin tutkimus kulttuurianalyysin ja sukupuolentutkimuksen näkökulmasta, musiikkietnologia, musiikkihistoria, identiteetti, populaarimusiikki, musiikki ja urheilu, kuorolaulu, laulu ja hyvinvointi, musiikki ja teknologia, DJ-toiminta, kulttuuriperintökysymykset sekä musiikki ja lähetystyö.

 

Musiikkitieteen asiantuntijoita työskentelee muun muassa joukkoviestinnän, musiikin ja kulttuurihallinnon tehtävissä sekä musiikkiopistoissa. Jotkut esittelevät musiikkia radiossa tai lehdissä musiikkitoimittajan työssä, kun taas toiset ovat sinfoniaorkesterien, radio- tai tv-kanavien, levy-yhtiöiden tai festivaaliorganisaatioiden palveluksessa. Monen työhön kuuluu musiikkihallinto esimerkiksi musiikkiopiston tai festivaalin johtotehtävissä. Musiikkitieteilijöitä toimii myös tutkijoina, jotka keskittyvät johonkin musiikkitieteen erikoisalaan. Musiikkitieteellinen osaaminen on hyödyksi monissa eri tehtävissä!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, D-talo krs 2
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31