Skriv här det du söker efter!

Musikvetenskap – personal

Musikvetenskap – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Johannes Brusila, FD
Professor, ämnesansvarig
tel. 215 4338

Camilla Hambro, FD
Universitetslärare, egenlärare
Tel: 215 4558
Skype: camillahambro

Ulf Långbacka, musikmagister, KH
Lektor
Anträffbar i samband med undervisningen
Tel. 215 4339

Forskare

Kaarina Kilpiö, projektforskare
Kim Ramstedt, FD, projektforskare
Inka-Maria Nyman, doktorand

Docenter

Dan Lundberg, FD, Svenskt visarkiv
Owe Ronström, FD, prof. Högskolan på Gotland
Gunnar Ternhag, FD, prof., Högskolan Dalarna, Stockholms universitet

Uppdaterad 27.1.2020