Skriv här det du söker efter!

Musikvetenskap – personal

Musikvetenskap – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Johannes Brusila, FD
Professor, ämnesansvarig
Tfn: 215 4338

Camilla Hambro, FD
Universitetslektor
Tfn: 215 4558

Ulf Långbacka, musikmagister, KH
Lektor
Anträffbar i samband med undervisningen
Tfn: 215 4339

Inka-Maria Nyman
Universiterslärare

Forskare

Kaj Ahlsved, FD, forskare
Fredrik Erlandsson, doktorand
Leander Franke, doktorand
Sofia Joons Gylling, doktorand
Jan Hellberg, doktorand
Jonas Lundblad, doktorand
Inka-Maria Nyman, doktorand
Peter Peitsalo, doktorand
Anna-Elena Pääkkölä, FD, forskardoktor

Docenter

Camilla Hambro, FD
Dan Lundberg, FD, Statens musiksamlingar
Owe Ronström, FD, prof. Uppsala universitet
Gunnar Ternhag, FD, prof., Högskolan Dalarna

Uppdaterad 19.1.2024