Skriv här det du söker efter!

Musikvetenskap – forskning

Musikvetenskap – forskning

Det bedrivs musikvetenskaplig forskning på bred front vid ämnet. Traditionellt har personalen haft ett specialintresse för Sibelius och musikaliskt kulturarv, inte minst tack vare anknytningen till Sibeliusmuseum. Även finlandssvenskt musikliv har studerats ur flera olika infallsvinklar. Enskilda forskare anknutna till ämnet har dock fokuserat sig på vitt skilda ämnesområden och bland doktorsavhandlingar som färdigställts inom ämnet kan nämnas allt från avhandlingar om filmmusikens funktioner till världsmusik.

Studerande med en lämplig magisterexamen kan söka till doktorandstudier i musikvetenskap. Intresserade uppmanas kontakta professorn. Ämnet är med i det nationella doktorandprogrammet för musikforskning och det svensk-finländska doktorandnätverket.

Aktuella forskningsprojekt

Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik. Finlandssvensk musikkultur som fallstudie.

 

Uppdaterad 19.8.2019