Skriv här det du söker efter!

Flerspråkighet

Flerspråkighet

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Tammerfors universitet
 • Sambandet mellan intresse i musik och igenkännande av emotioner i barn med invandrarbakgrund

  Forskare: Leena Maria Heikkola

   

  Effektiv interaktion för optimal språkutveckling och lärande i klassrummet. Lärare och barn i en randomiserad kontrollerad studie

  Projektet är en randomiserad kontrollerad studie av effekten av lärarutbildning på elevernas språkkunskaper. Det övergripande målet är att tillhandahålla förstklassig språk- och kommunikationsundervisning för alla elever genom att skapa kommunikationsfrämjande klassrumsmiljöer i den vanliga undervisningen.

  Forskare: Viveka Lyberg Åhlander

  Flerspråkig utveckling

  Studien, som är en del av STEPS-study  är en jämförande studie av språkutvecklingen på svenska och finska hos enspråkiga och tvåspråkiga barn i åldern 1–6 år.

  Forskare: Jenny Lindgren