Skriv här det du söker efter!

Flerspråkighet

Flerspråkighet

Coordinator/main contractor:

Åbo Akademi

Flerspråkig utveckling 

Studien, som är en del av STEPS-study  är en jämförande studie av språkutvecklingen på svenska och finska hos enspråkiga och tvåspråkiga barn i åldern 1–6 år.

Forskare: Jenny Lindgren