Skriv här det du söker efter!

Lärande, skola och undervisning

Lärande, skola och undervisning

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Åbo universitet
 • Tammerfors universitet
 • Jyväskylä universitet
 • Finansiär

 • Kansallinen opettajien verkosto
 • Kone-stiftelsen
 • Lärarnas och de blivande lärarnas kunskaper och praxis angående språkligt medveten undervisning

  I projektet forskas det i hur lärare och blivande lärare kan stödja lärande för flerspråkiga barn i skolan

  Forskare: Leena Maria Heikkola

  Betydelsen av praktisk erfarenhet i undervisningen om afasi

  I projektet undersöks betydelsen av praktisk erfarenhet utöver teoretiskt lärande gällande logopedistuderandes syn på framtida arbete med klienter med afasi.

  Forskare: Elisabeth Blomqvist, Viveka Lyberg Åhlander och Stina Sundstedt

  EKKO – Eettisesti kestävä kieltenopetus (Etiskt hållbar språkundervisning)

  Forskare: Leena Maria Heikkola