Skriv här det du söker efter!

Språkligt medveten undervisning

Språkligt medveten undervisning

Coordinator/main contractor:

Åbo Akademi

Lärarnas och de blivande lärarnas kunskaper och praxis angående språkligt medveten undervisning

I projektet forskas det i hur lärare och blivande lärare kan stödja lärande för flerspråkiga barn i skolan

Forskare: Leena Maria Heikkola