Kirjoita tähän hakemasi!

Logopedia

Logopedia

Logopedia pääaineena

Kommunikaatiokyky on tärkeä asia jokaiselle meistä. Useimmat kommunikoivat puhumalla, mutta jos puhe ei suju, voidaan käyttää muita viestintäkeinoja, kuten viittomakieltä, symboleihin perustuvaa blisskieltä tai teknisiä apuvälineitä. Logopedia on tieteenala, jossa tarkastelun kohteena ovat toisaalta kommunikaatioon liittyvät toiminnot, kuten ääni, puhe ja kieli, ja toisaalta syömiseen ja nielemiseen liittyvät toiminnot. Logopedinen tutkimus tarkastelee näiden toimintojen häiriöitä, häiriöiden hoitamista ja hoitojen vaikuttavuutta. Koulutuksen myötä opit tunnistamaan ja hoitamaan lasten ja aikuisten kommunikaatiokyvyn, puheen, kielen ja äänen häiriöitä. Kyseessä voi olla esimerkiksi ääneen tai kieleen liittyvät ongelmat aikuisiällä tai lapsuudessa, kuten aikuisen afasia tai lapsen änkytys.

Logopedian opinnoissa saat tieteellistä, kliinistä ja monialaista osaamista puheterapeutin ammatissa työskentelyä varten. Teoriaopinnot ja käytännön harjoittelu vuorottelevat opintojen kuluessa. Kandidaattivaihe sisältää kursseja logopedian eri aihealueilta. Maisterivaiheessa voit suorittaa syventäviä ja valinnaisia kursseja valitsemasi suuntautumisen mukaan. Tutkintoon sisältyy myös muita aineita, kuten psykologia ja kielitiede, sekä tarvittavat lääketieteen perusteet, kuten lasten ja aikuisten neurologia sekä foniatria. Logopedian oppiaine tekee yhteistyötä useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa, ja halutessasi voit lähteä vaihto-opiskelijaksi. Muita aineita pääaineena opiskelevat voivat opiskella logopediaa lyhyenä sivuaineena.

Logopedian tutkimus on monitieteistä. Tutkimusyhteistyötä tehdään esimerkiksi psykologian, lääketieteen ja lingvistiikan tutkijoiden kanssa. Moni oppiaineen omista tutkijoista osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Seuraavat tutkimusalueet ovat erityisen kiinnostuksen kohteena logopedian oppiaineessa:

  • Neurologiset kommunikaatiohäiriöt
  • Ääniongelmat
  • Puheen, kielen ja kommunikaation kehitys, erityisesti kaksikielisillä lapsilla

Suoritettuasi filosofian maisterin tutkinnon pääaineena logopedia voit hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina. Puheterapeutteja työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kuntoutusyksiköissä sekä yksityispraktiikkaa harjoittavina puheterapeutteina. Voit myös jatkaa opiskelua tohtorikoulutettavana ja suuntautua tutkijan uralle. Puheterapeutin työ on kiinnostavaa, vaihtelevaa ja haastavaa, ja alalla on hyvät työmahdollisuudet!

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, M-talo krs 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31