Skriv här det du söker efter!

Vuxenneurologi, språk och sväljning

Vuxenneurologi, språk och sväljning

Coordinator/main contractor:

Åbo Akademi

Inlärning av kommunikationsstrategier i samspel med personer med neurogena kommunikationssvårigheter

Projektet fokuserar på utbildningen inom hälsovården och studenternas träning i att bemöta vuxna och äldre personer med neurogena kommunikationssvårigheter.

Forskare: Rossella Muo

 

Pragmatiska färdigheter i MS

I projektet forskas det i pragmatiska färdigheter, dvs. färdigheter att använda språket på ett lämpligt sätt i olika situationer. I projektet adapteras och valideras APACS-bedömningsmetoden från italienska till finska.

Forskare: Leena Maria Heikkola

 

Kognition och språk i afasi

I projektet undersökas sambandet mellan kognitiv inhibering och språk i personer med afasi.

Forskare: Leena Maria Heikkola