Skriv här det du söker efter!

Vuxenneurologi, språk och sväljning

Vuxenneurologi, språk och sväljning

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • ASL Città di Torino
 • Lunds universitet
 • Università degli Studi di Milano
 • Università degli Studi di Torino
 • Inlärning av kommunikationsstrategier i samspel med personer med neurogena kommunikationssvårigheter

  Projektet fokuserar på utbildningen inom hälsovården och studenternas träning i att bemöta vuxna och äldre personer med neurogena kommunikationssvårigheter.

  Forskare: Rossella Muo

   

  Pragmatiska färdigheter i MS

  I projektet forskas det i pragmatiska färdigheter, dvs. färdigheter att använda språket på ett lämpligt sätt i olika situationer. I projektet adapteras och valideras APACS-bedömningsmetoden från italienska till finska.

  Forskare: Leena Maria Heikkola

   

  Kognition och språk i afasi

  I projektet undersökas sambandet mellan kognitiv inhibering och språk i personer med afasi.

  Forskare: Leena Maria Heikkola

   

  Vårdpersonalens kunskap, attityder och känslor kring vården av personer med dysfagi

  Projektet fokuserar på vårdpersonalens attityder, kunskaper och känslor i samband med vården av personer med dysfagi på effektiverade serviceboenden och på boenden för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. ​

  Forskare: Stina Sundstedt