Skriv här det du söker efter!

Röst, ljudmiljö och deltagande

Röst, ljudmiljö och deltagande

Projektägare

Åbo Akademi

Röstforskningen vid logopediämnet vid Åbo Akademi har en lång tradition, framförallt inom området ”röstergonomi” där syftet är att identifiera riskfaktorer och screeningmetoder för att stötta talaren i sin yrkesverksamhet.  Flera av pågående projekt berör begreppet ”talarkomfort” d v s hur talarens röst påverkas av återkopplingen från rummet, av lyssnarens förståelse och av motorisk och sensorisk återkoppling från talapparaten. ​

Den kommunikationsstödjande arbetsplatsen

Projektet syftar till att identifiera äldres möjlighet till delaktighet genom förbättrade röst- och kommunikationsvillkor i arbetsmiljön eller i sociala sammanhang.

Forskare: Viveka Lyberg Åhlander och Emma Lindström​

 

Sånghälsa i skolan, en social angelägenhet

Daglig sång i skolan (https://www.sjungandebarn.se/sanghalsa-i-skolan) undersöks i samarbete med Kungliga Svenska Musikaliska Akademien. Syftet är att undersöka om barns röstliga medvetenhet, välbefinnande och språkutveckling förbättras genom strukturerad daglig sång. ​

Forskare: Viveka Lyberg Åhlander, Leena Maria Heikkola och Nadja Bruun​

 

Buller och rumsakustik – riskfaktorer för röststörningar för musikterapeuter?

I enkätstudien undersökas det om buller och rumsakustik är riskfaktorer för röststörningar för musikterapeuter.​

Forskare: Leena Maria Heikkola och Viveka Lyberg Åhlander

 

Talarkomfort och lyssnaransträngning i föreläsningssalar

​Forskare: Viveka Lyberg Åhlander, Nicole Cansu i samarbete med St Gobain Ecophon