Skriv här det du söker efter!

Röstmiljö, ljudmiljö och deltagande

Röstmiljö, ljudmiljö och deltagande

Coordinator/main contractor:

Åbo Akademi

Buller och rumsakustik – riskfaktorer för röststörningar för musikterapeuter?

I enkätstudien undersökas det om buller och rumsakustik är riskfaktorer för röststörningar för musikterapeuter.

Forskare: Leena Maria Heikkola och Viveka Lyberg Åhlander