Skriv här det du söker efter!

Litteraturvetenskap – forskning

Litteraturvetenskap – forskning

Områden som litteraturvetenskapen vid ÅA har ägnat varaktigt intresse är bl.a. barnlitteratur, finlandssvensk dramatik, kritikhistoria, kvinnolitterära genrer, intermedialitet, modernismen och populärt berättande.

Claes Ahlund skriver om hur bilden av Ryssland och Finland konstrueras i 1800-talets svenska litteratur. Mia Österlund utforskar tillsammans med Pia Maria Ahlbäck tid i barnlitteraturen samt undersöker tillsammans med Maria Lassén-Seger uppkomsten av en barnlitteraturkritik och barnlitteraturforskning på svenska i Finland. Katja Sandqvist utforskar Karin Smirnoffs dramatik. Anna Möller-Sibelius skriver om den svenska poesins historia i Finland.

Uppdaterad 27.9.2022