Skriv här det du söker efter!

Litteraturvetenskap – forskning

Områden som litteraturvetenskapen vid ÅA har ägnat varaktigt intresse är bl.a. barnlitteratur, finlandssvensk dramatik, kritikhistoria, kvinnolitterära genrer, intermedialitet, modernismen och populärt berättande.

Claes Ahlund skriver om hur bilden av Ryssland och Finland konstrueras i 1800-talets svenska litteratur. Mia Österlund ägnar sig åt fettstudier i barn- och ungdomslitteratur.  Pia Maria Ahlbäck forskar i förhållandet mellan tid, natur och samhälle i svenskspråkig litteratur.  Anna Möller-Sibelius skriver om den svenska poesins historia i Finland. Freja Rudels forskar i berättandets etik i samtida svenskspråkig roman.

Uppdaterad 18.5.2020