Litteraturvetenskap – forskning och forskare

Litteraturvetenskap – forskning och forskare

Områden som litteraturvetenskapen vid ÅA har ägnat varaktigt intresse är bl.a. barnlitteratur, finlandssvensk dramatik, kritikhistoria, kvinnolitterära genrer, intermedialitet, modernismen och populärt berättande.

Claes Ahlund skriver om hur bilden av Ryssland och Finland konstrueras i 1800-talets svenska litteratur. Mia Österlund ägnar sig åt fettstudier i barn- och ungdomslitteratur.  Pia Maria Ahlbäck forskar i förhållandet mellan tid, natur och samhälle i svenskspråkig litteratur.  Anna Möller-Sibelius skriver om den svenska poesins historia i Finland. Freja Rudels forskar i berättandets etik i samtida svenskspråkig roman.

Post-doc forskare
Mia Franck, FD
Ulrika Gustafsson, FD
Maria Lassén-Seger, FD
Anna Möller-Sibelius, FD
Freja Rudels, FD
Julia Tidigs, FD

Doktorander
Beila Engelhardt Titelman
Olga Engfelt, FM
Rebecka Fokin, FM
Siv Hackzell, FM
Anna-Karin Jonasson, FM
Ulrika Lif, FM
Maria Kallio, FM
Yasmin Nyqvist, FM
Maria Renman, FM
Kerstin Romberg, FM
Katja Sandqvist, FM
Jolin Slotte, FM
Margaretha Ullström, FM
Anders Westerlund, FM
Pia Vuorio, FM

Uppdaterad 4.6.2018