Skriv här det du söker efter!

FITech: Finnish Institute of Technology

Den kraftiga tillväxten i Åboregionens företag kräver skickliga och idérika experter från olika områden, och som studerande vid Åbo Akademi kan du delta i undervisningen inom FITech-nätverket och öka dina kunskaper inom ditt område.

FITech är ett samarbetsuniversitet där alla tekniska universitet i Finland ingår. Inom FITech hittar du intressanta kurser och kurshelheter från alla deltagande universitet. Mera information och anmälan hittar du på fitech.io.

Uppdaterad 7.1.2019