Kirjoita tähän hakemasi!

Teollisuustalous

Teollisuustalous

Teollisuustalous

Teollisuustalous yhdistää tekniikan ja talouden. Teollisuustalouden koulutuksessa ja tutkimuksessa keskitytään yritysjohtamiseen ja yrittäjyyteen teollisuudessa. Opintojen myötä kehityt liiketoimintamallien, teollisen yritysjohtamisen ja teollisuusinvestointien asiantuntijaksi. Yhtenä erityisalana oppiaineessa on liiketoimintamallien ja organisaatiorakenteiden luominen energia- ja kuljetusalojen investointeja varten.

Kemian ja prosessitekniikan maisteriohjelmassa opiskelevat voivat tehdä diplomityönsä teollisuustalouden alalta, mutta muuten kursseillemme voivat osallistua kaikki Åbo Akademin opiskelijat. Oppiaine tarjoaa myös teemakokonaisuuden, joka on sisällytettävissä eri maisteriohjelmiin. Kursseilla tehdään ryhmätöitä ja tapaustutkimuksia, jotka liittyvät kiinteästi ajankohtaisiin teollisuuden ongelmiin. Keskeisenä osana kursseja ovat teollisuusyritysten esittelyt ja analyysit, jolloin yritysjohtajat tuovat koulutukseen tärkeän lisäulottuvuuden. Opettajina on teollisuustalouden johtavia asiantuntijoita, mikä varmistaa opetuksen ja oppimisen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden.

Teollisuustalouden tutkimuksessa keskeisiä kohteita ovat teolliset investoinnit ja projektitoiminta energia- ja kuljetusalalla. Tutkimusteemoista voidaan mainita teollisuuslogiikka, teknologian kaupallistaminen, rajat ylittävät liiketoimintamallit, projektijohtaminen, järjestelmäintegraatio, toiminnalliset ratkaisut ja governance-mallit. Tutkimuslaboratoriolla on näillä aloilla vahva asema sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Tuotantotalouden opiskelijat tekevät diplomityönsä kiinnostavassa, haastavassa ja dynaamisessa ympäristössä Wärtsilän, Pöyryn ja Accenturen kaltaisissa yrityksissä. Teollisuustalouden diplomi-insinöörit toimivat tyypillisesti projektijohtamisen, liiketoiminnan kehittämisen ja yritysjohdon tehtävissä.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Aurum
Henrikinkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Industriell ekonomi
Henrikinkatu 2
20500 Turku