Kirjoita tähän hakemasi!

Terveystieto

Terveystieto

Terveystieto oppiaineena

Elämäntapoihin liittyvät terveysongelmat ja psyykkiset sairaudet ovat suuria kansanterveyden haasteita Suomessa sekä nyt että tulevaisuudessa. Terveystiedon opinnoissa tutustutaan erilaisiin terveyteen liittyviin käsitteisiin ja teorioihin, ajankohtaiseen terveysalan tutkimukseen sekä yhteiskunnan eri tasoilla tehtävään terveyttä edistävään ja sairauksia ehkäisevään työhön. Opintojen kuluessa perehdytään niin lasten ja nuorten terveyteen ja kehitykseen kuin muitakin ikäryhmiä koskeviin terveyskysymyksiin. Kartutat osaamistasi fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja terveyskäyttäytymisestä. Opinnoissa tarkastellaan myös sitä, miten esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta, ruokavaliota, seksuaalisuutta ja ihmissuhteita koskevat valinnat ja elintavat vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin ihmiselämän eri vaiheissa.

Terveystiedon opinnot perustuvat monitieteiseen, ajankohtaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen ja sen käytännön sovelluksiin. Kun opiskelet terveystietoa pitkänä sivuaineena ja yhdistät siihen kasvatustieteen sivuaineopinnot, saat kelpoisuuden toimia terveystiedon opettajana peruskoulussa. Jos opiskelet jonkin muun opetettavan aineen aineenopettajaksi ja valitset terveystiedon pitkäksi sivuaineeksi, voit opettaa ainetta myös lukiossa.

Terveystiedot opinnot suorittaneena voit toimia aineenopettajana yläkoulussa ja lukiossa muista opinnoista ja kelpoisuudesta riippuen. Jos olet suorittanut myös muita terveystieteiden opintoja, voit toimia terveyden- ja sairaanhoidon suunnittelu-, kehitys- tai johtotehtävissä tai muussa terveyttä edistävässä tai sairauksia ehkäisevässä työssä. Voit myös hakeutua tutkimus- ja kehitystyöhön korkeakoulu- ja yliopistomaailmaan tai elinkeinoelämään. Terveyteen liittyviin kysymyksiin kohdistuu suurta mielenkiintoa, joten olet haluttu asiantuntija työmarkkinoilla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa