Kirjoita tähän hakemasi!

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus pääaineena

Vaikka lainsäädännössä kielletään syrjintä ja sorto, yhteiskuntamme ei ole yhdenvertainen esimerkiksi sukupuolen, ihonvärin, etnisyyden, kielen, uskonnon, terveyden, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai kehon koon suhteen. Sukupuolentutkimus kyseenalaistaa totuttuja ajattelumalleja ja valtarakenteita sekä antaa työkaluja näiden ilmiöiden ymmärtämiseen paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Opintojen aikana saat näkökulmia erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin ja opit pohtimaan yhteiskuntamme ja kulttuurimme syrjäyttäviä rakenteita kriittisesti, analyyttisesti ja luovasti.

Sukupuolentutkimuksen opiskelu on profiililtaan kansainvälistä, ja opetuskielinä ovat ruotsi ja englanti. Oppiaineessa on hyvät mahdollisuudet lähteä ulkomaille vaihto-opiskelijaksi. Voit sisällyttää tutkintoosi itseäsi kiinnostavia aineita monipuolisesta sivuainevalikoimasta. Sukupuolentutkimuksen pääaineopiskelijoilla tavallisia sivuaineita ovat kulttuuriaineet, kuten kirjallisuustiede, historia, kulttuurianalyysi ja filosofia, mutta sivuaineiksi valitaan usein myös organisaatio ja johtaminen, kansainvälinen oikeus, sosiologia, valtio-oppi tai jokin kieliaine. Sukupuolentutkimus on suosittu sivuaine eri tiedekunnissa opiskelevien keskuudessa. Erityisesti humanististen aineiden, yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja psykologian opiskelijat mutta myös luonnontieteiden ja tekniikan opiskelijat valitsevat sen usein sivuaineeksi. Oppiaine kuuluu valtakunnalliseen sukupuolentutkimuksen verkostoon (Hilma). Verkoston kautta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa sukupuolentutkimuksen verkkokursseja (kielinä lähinnä suomi ja englanti).

Åbo Akademin sukupuolentutkimus tarjoaa aktiivisen monitieteellisen tutkimusympäristön. Yhteisenä nimittäjänä voidaan pitää intersektionaalisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat valtasuhteet ja erot, jotka liittyvät sukupuoleen, seksuaalisuuteen, etnisyyteen, kehoon, uskontoon tms. Oppiaineen tutkijoista moni on keskittynyt postkoloniaaliseen feministiseen tutkimukseen ja vähemmistötutkimukseen. Tähän näkökulmaan kytkeytyvät myös mediatutkimus, siirtolaisuus, nuorisokulttuuri, aktivismi ja feminismin historia. Tutkimuskohteet heijastuvat myös oppiaineessa tarjottavien kurssien sisällöissä.

 

 

Sukupuolentutkimuksen oppiaineesta valmistuneet työskentelevät julkisella sektorilla valtion tai kuntien palveluksessa, yksityisellä sektorilla yrityksissä tai kolmannella sektorilla erilaisissa järjestöissä. Sukupuolen tutkimuksen asiantuntijat toimivat pääasiassa tutkimus- ja opetustehtävissä, media-alalla, kansalaisjärjestöissä ja kulttuurijärjestöissä. Sukupuolentutkimuksen osaajana voit työskennellä tehtävissä, jotka liittyvät yhdenvertaisuuskysymyksiin, moninaisuuteen, monikulttuurisuuteen ja ihmisoikeuksiin. Moni työskentelee johto- tai konsulttitehtävissä, toimittajana tai tutkijana. Kykyä kriittiseen analyysin ja luovaan ajatteluun tarvitaan monella eri alalla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, B-talo krs 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31