Genusvetenskap – forskning

Genusvetenskap vid Åbo Akademi utgör en aktiv tvärdisciplinär forskningsmiljö. Den gemensamma nämnaren för forskningen inom ämnet kunde sägas vara intersektionalitet, vilket innebär att forskningen granskar olika maktförhållanden och skillnader som är relaterade till kön/genus, sexualitet, etnicitet, kroppslighet, religion osv. Många av ämnets forskare ägnar sig åt postkolonial forskning.

 

Uppdaterad 5.11.2018