Genusvetenskap – forskning

Genusvetenskap vid Åbo Akademi utgör en aktiv tvärdisciplinär forskningsmiljö. Den gemensamma nämnaren för forskningen inom ämnet kunde sägas vara intersektionalitet, vilket innebär att forskningen granskar olika maktförhållanden och skillnader som är relaterade till kön/genus, sexualitet, etnicitet, kroppslighet, religion osv. Många av ämnets forskare ägnar sig åt postkolonial forskning. Detta perspektiv anknyter även till hälsoforskning, invandrarkvinnors position, regnbågsfamiljer, könsrelaterat och sexualiserat våld, åldrande, religion samt arbetslivsforskning. Forskare har bland annat redigerat en antologi om postkoloniala feministiska perspektiv på Norden (Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari: Complying with Colonialism. Oxon: Ashgate). Mer information om boken.

Hälsoforskning, både ur historiska och samtida perspektiv, utgör också en central del av ämnets forskning och har resulterat bland annat i boken Kvinnor, kropp och hälsa (Red. Oinas & Ahlbeck-Rehn, Lund: Studentlitteratur). Boken granskar hälsa ur kulturella och samhälleliga perspektiv. Hälsoforskningen innefattar också forskning om kroppslighet, sexualitet och flickskap. Mer information här.

Kritisk jämställdhetsforskning (Honkanen) och arbetslivsforskning, i synnerhet professionsforskning (Silius) utgör också centrala forskningsområden bland annat genom nordiska samprojekt ( Critical Studies of Gender Equalities. Red. Eva Magnusson, Malin Rönnblom & Harriet Silius, Stockholm: Makadam). Inom ämnet finns också en stark betoning på nordiska perspektiv i samhället,  både genom nordiskt forskningssamarbete och fokusering på Norden som kontext. Kvinnovetenskapen i nordisk och europeisk jämförelse är slutligen ett kontinuerligt aktivt forskningsområde. Se exempel på publikationer.

 

Centrala forsknings-och verksamhetsområden:

 • Nordiska perspektiv på samhället
 • Postkolonial forskning
 • Hälsoforskning
 • Professionsforskning
 • Invandrarkvinnor
 • Flickor
 • Etnicitet
 • Åldrande
 • Arbetsliv
 • SexualitetOK,
 • Könsrelaterat och sexualiserat våld
 • Vithet
 • Religion
 • Regnbågsfamiljer
 • Jämställdhet

Uppdaterad 14.9.2018