Skriv här det du söker efter!

Franska språket och litteraturen – forskning

Franska språket och litteraturen – forskning

Ett antal forskningsområden finns företrädda :

  • syntax och semantik i modern franska
  • samtida litteratur
  • migrationslitteratur
  • franskspråkig litteratur i Québec
  • textlingvistik
  • diskursanalys

 

Medarbetarnas forskningsintressen

Meri Larjavaara

Jag är särskilt intresserad av förhållandet mellan syntax och semantik i samtida franska och då särskilt ur ett typologiskt perspektiv. Det som uttrycks runt verbet, den semantiska transitiviteten och dess syntaktiska återverkningar samt textlingvistiska frågorär ett centralt område för mig. Även om jag arbetar med modern franska, är jag också intresserad av kontextuella faktorer som påverkar variation och utveckling i språkbruket. Jag skulle också vilja ägna mera tid och kraft åt diskursanalytiska frågor.

Jag är docent i franska vid Helsingfors universitet och vid Tammerfors universitet.

Jag deltar i dessa aktiviteter:

Publikationsförteckning

Installationsföredrag

 

Svante Lindberg

Mina forskningsområden är den samtida franskspråkiga romanen (särskilt Kanada), fransk- och svenskspråkig exil- och migrantlitteratur, världslitteratur, litteraturöverföring samt Michel del Castillos (f. 1933) författarskap. I min doktorsavhandling Pratiques de l’ici, altérité et identité dans six romans québécois des années 1989-2002 (Stockholms universitet, 2005) behandlade jag ett antal romaner av följande författare från Québec: Bertrand Gervais, Pierre Gobeil, Pauline Harvey, Wajdi Mouawad, Rober Racine och Lise Tremblay.

Komparativ litteraturforskning och kulturkontakter mellan Sverige och den fransktalande världen är två intresseområden. Inom den komparativa forskningen är jag särskilt intresserad av frågor gällande minne, narrativ identitet samt litteraturens globala dimensioner.

Jag arbetar för närvarande med två projekt: ett om Michel del Castillos senare produktion och ett om utvandrade franskspråkiga protestanter i Preussen och Sverige på 1700-talet, särskilt Charles Étienne Jordan (1700-1745) och Maturin Veyssière de La Croze (1661-1739), och deras skriftliga kontakter på franska.

För ytterligare detaljer, se CV.

 

David Chataignier

Mitt forskningsområde är den franska litteraturen på 1500- och 1600-talen. Jag är särskilt intresserad av de kulturella utbytena mellan Frankrike och det Osmanska riket under den här perioden och hur de påverkade litteraturen. Min doktorsavhandling behandlade det turkiska temat i tidigmoderna Frankikes teater. Min forskning är också fokuserad på reselitteraturen och historieskrivningen om det tidigmoderna Osmanska riket. Jag forskar även i press och tidningar i 1500- och 1600-talets Frankrike, hovsamhället och Galanterie.

Jag har deltagit i det av ANR-Université Paris-Sorbonne koordinerade projektet ”Molière 21” som resulterade i den första dubbla utgåvan av Molières kompletta verk (databas och kritisk och vetenskaplig utgåva hos Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade).

För ytterligare detaljer, se CV.

 

Uppdaterad 27.1.2022