Skriv här det du söker efter!

Franska språket och litteraturen – forskning

Franska språket och litteraturen – forskning

Ett antal forskningsområden finns företrädda :

  • syntax och semantik i modern franska
  • samtida litteratur
  • migrationslitteratur
  • franskspråkig litteratur i Québec
  • textlingvistik
  • diskursanalys

 

Medarbetarnas forskningsintressen

Meri Larjavaara

Jag är särskilt intresserad av förhållandet mellan syntax och semantik i samtida franska och då särskilt ur ett typologiskt perspektiv. Det som uttrycks runt verbet, speciellt det direkta objektet, är mitt viktigaste forskningsområde. Den semantiska transitiviteten och dess syntaktiska återverkningar är ett centralt område för mig. Även om jag arbetar med modern franska, är jag också intresserad av kontextuella faktorer som påverkar variation och utveckling i språkbruket. Jag skulle också vilja ägna mera tid och kraft åt textlingvistik och diskursanalytiska frågor.

Jag deltar i dessa aktiviteter:

CV (med publikationsförteckning) för ytterligare detaljer.

Installationsföredrag

 

Svante Lindberg

Mitt forskningsområde är den samtida franskspråkiga romanen, i synnerhet texter från Québec. I min doktorsavhandling Pratiques de l’ici, altérité et identité dans six romans québécois des années 1989-2002 (Stockholms universitet, 2005) behandlade jag en korpus bestående av ett antal romaner skrivna av följande författare från Québec: Bertrand Gervais, Pierre Gobeil, Pauline Harvey, Wajdi Mouawad, Rober Racine och Lise Tremblay.

Komparativ litteraturforskning och kulturkontakter mellan Sverige och den fransktalande världen är två andra intresseområden liksom litteraturteori, postmodernism och postkoloniala studier. Inom den komparativa forskningen är jag särskilt intresserad av frågor gällande minne, narrativ identitet samt litteraturens globala dimensioner.

Jag arbetar för närvarande på en studie om temat minne i den fransk-spanske författaren Michel del Castillos senare verk.

För ytterligare detaljer, se CV.


David Chataignier

Mitt forskningsområde är den franska litteraturen i 1500- och 1600-talets. Jag är särskilt intresserad av de kulturella utbytena mellan Frankrike och det Osmanska riket under den här perioden och hur de påverkade litteraturen. Min doktoravhandling handlade om det turkiska temat i tidigmoderna Frankikes teater. Min forskning är också fokuserad på reselitteraturen och historieskrivningen om det tidigmoderna Osmanska riket. Å andra sidan intresserar jag mig för press och tidningar i 1500 och 1600 Frankrike, hovsamhället och Galanterie.

Jag har deltagit till det ANR-Université Paris-Sorbonne projektet ”Molière 21” som ledde till det första dubbla utgåvan av Molières kompletta verk (databas och kritiska och vetenskapliga utgåva i Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade).

Uppdaterad 14.9.2018