Kirjoita tähän hakemasi!

Ranskan kieli ja kirjallisuus

Ranskan kieli ja kirjallisuus

Ranskan kieli ja kirjallisuus pääaineena

Ranska on maailmankieli: sillä on virallisen kielen asema 29 maassa ja sitä puhuu 274 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Ranskan opinnot antavat sinulle hyvän käytännön kielitaidon lisäksi myös ranskan kielitieteen, kulttuurin ja kirjallisuuden asiantuntemusta. Lingvistiikan peruskäsitteiden avulla pystyt ymmärtämään ja kuvaamaan ranskan kieltä ja sen ilmiöitä. Opinnoissa tutustut sekä ranskalaiseen yhteiskuntaan että ranskankieliseen maailmaan ja saat näin kattavan kuvan ranskankielisestä kulttuurista. Kulttuuri avautuu vielä laajemmin ranskankielisen kirjallisuuden ja kirjallisuushistorian kautta.

Voit valita, opiskeletko ranskan kieltä ja kirjallisuutta yleisellä linjalla, aineenopettajalinjalla vai kielen ja talouden linjalla. Yleisen linjan opiskelijat voivat vapaasti valita eri sivuaineita ja hankkia itselleen laaja-alaisen humanistisen koulutuksen. Aineenopettajalinjalla opiskellaan kasvatustiedettä pitkänä sivuaineena sekä suoritetaan ranskan opettamisen erikoiskurssi. Lisäksi opiskellaan yhtä muuta opetettavaa ainetta. Kielen ja talouden linjalla opiskellaan liiketaloutta sivuaineena. Kaikki opiskelijat suorittavat kieliharjoittelun, joko vaihto-opiskeluna tai työskentelemällä ranskankielisessä maassa. Ranskan kieltä ja kirjallisuutta voi opiskella myös sivuaineena.

Ranskan kielen ja kirjallisuuden oppiaineen tärkeimmät tutkimusalueet ovat nykyranskan syntaksi ja semantiikka, tekstilingvistiikka, ranskankielinen nykykirjallisuus, siirtolaisuuskirjallisuus, kirjallisuuden globalisaatio, 1600-luvun kirjallisuus ja matkakertomukset.

Ranskan kielen ja kirjallisuuden asiantuntijoilla on monia erilaisia työllistymisvaihtoehtoja. Monet työskentelevät aineenopettajana, toisten urapolku vie tutkimuksen tai liike-elämän tehtäviin. Osa tutkinnon suorittaneista työskentelee kääntäjänä ja tulkkina, ja työpaikan voi löytää myös kulttuurin tai median parista. Ranskan kielen asiantuntijana sinulla on mahdollisuus myös kansainväliseen uraan ja voit työskennellä kansainvälisten organisaatioiden ja matkailun parissa tai hakeutua diplomaattiuralle. Ranskan kielen ja kulttuurin asiantuntemusta tarvitaan monilla aloilla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, M-talo krs 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31