Kirjoita tähän hakemasi!

Kansainvälinen oikeus

Kansainvälinen oikeus

Kansainvälinen oikeus pääaineena

Saamme lähes päivittäin kuulla uutisia aseellisista konflikteista, terrorismista ja muista ilmiöistä, joiden torjuminen edellyttää valtioiden välistä yhteistyötä. Tällainen valtioiden välinen yhteistyö toteutuu usein kansainvälisten järjestöjen kautta, kun esimerkiksi YK ja EU pyrkivät löytämään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Kansainvälinen oikeus (”kansainoikeus”) on valtioiden yhteistyötä säätelevä oikeudenala. Kansainvälinen oikeus asettaa rajat sille, miten valtiot saavat kohdella yksilöitä omalla alueellaan. Kansainvälisen oikeuden opinnoissa perehdyt kansainvälisen yhteisön pelisääntöihin ja opit ymmärtämään, millä tavalla kansainväliset toimijat, kuten EU ja YK, vaikuttavat eri yhteiskuntiin.

Kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvat esimerkiksi ihmisoikeudet, kansainvälinen ympäristöoikeus ja pakolaisoikeus. Yleisen kansainvälisen oikeuden pakollisten kurssien lisäksi voit sisällyttää opintoihisi kursseja laajasta valinnaisopintojen valikoimasta ja siten erikoistua johonkin kansainvälisen oikeuden monista osa-alueista. Oppiaine toimii tiiviissä yhteistyössä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa, ja tarjoamme runsaasti korkeatasoisia ihmisoikeusjuridiikan kursseja. Omien kurssiemme lisäksi voit suorittaa opintoja Turku Law School -yhteistyön puitteissa, jossa yhteistyökumppanina on Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Voit myös suorittaa verkko-opintoja tai lähteä ulkomaille vaihto-opiskelijaksi tai harjoitteluun. Kansainvälistä oikeutta voi opiskella myös sivuaineena, ja se sopii erinomaisesti kaikille kansainvälisistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi jatkat englanninkielisessä maisteriohjelmassa International Law and Human Rights. Vaikka maisteriohjelma on englanninkielinen, sinulla on oikeus suorittaa osia tutkinnosta ruotsiksi. Voit esimerkiksi laatia pro gradu -tutkielmasi ruotsiksi.

People with broad knowledge and experience of Public International Law are more needed than ever in a world of increasing volatility, conflict and risk.

Kansainvälisellä yhteisöllä on edessään suuria haasteita. Pakolaisvirrat, ilmastonmuutos, pitkittyneet aseelliset konfliktit ja vakavat ihmisoikeusrikkomukset ovat esimerkkejä yhteiskunnallisista ongelmista, jotka kuuluvat kansainvälisen oikeuden alaan. Kansainvälisen oikeuden keskiössä ovat ne oikeusnormit, jotka on luotu näiden ongelmien käsittelemistä varten.

Tutkimuksissamme analysoimme, miten kansainväliset toimijat muokkaavat kansainvälisiä suhteita ja miten niiden vaikutukset näkyvät paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Ihmisoikeuksia koskeva tutkimus on toinen kansainvälisen oikeuden painopistealue.

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti toimii kansainvälisen oikeuden oppiaineen yhteydessä. Lisätietoja englanninkielisiltä sivuilta Institute for Human rights.

Kansainvälisen oikeuden pääaineopinnot antavat sinulle valmiuksia työskentelyyn kansainvälisten kysymysten parissa hyvin laaja-alaisesti yksityisen tai julkisen sektorin palveluksessa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisen oikeuden asiantuntijana voit työskennellä Suomen ulkoasiainhallinnossa tai erilaisten järjestöjen, kuten YK:n, EU:n tai Euroopan neuvoston, palveluksessa. Kansainvälisen oikeuden opinnot ovat hyödyllisiä myös ulkomaankirjeenvaihtajan työssä tai kansalaisjärjestöissä toimiville.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

ASA
Vänrikinkatu 3 A
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Kansainvälinen oikeus
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku