Skriv här det du söker efter!

Magisterprogrammet i folkrätt och mänskliga rättigheter

Omfattning

120 sp / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Engelska

Ansökningstid

7-20.1.2021

Magisterprogrammet i folkrätt och mänskliga rättigheter, International Law and Human Rights, förbereder dig för krävande arbetsuppgifter, som förutsätter expertis i mellanstatliga förhållanden och mänskliga rättigheter. Fokusen på magisternivån ligger på utvecklandet av vetenskapligt tänkande och på bemästrandet av vetenskapliga metoder. Studierna säkerställer också många andra förmågor som är attraktiva för en nationell och internationell arbetsmarknad, såsom språkkunskaper, samarbetsförmåga samt kritiskt, självständigt och kreativt tänkande.

Magisterprogrammet i folkrätt och mänskliga rättigheter har som undervisningsspråk engelska. Svenskspråkiga studerande har dock rätt att skriva sin avhandling pro gradu på svenska.

Dina studier på magisternivån  består främst av fördjupade studier i huvudämnet och inkluderar både obligatoriska och valbara kurser. I de obligatoriska studiehelheterna ligger fokus på folkrättens strukturer och principer, mellanstatligt samarbete i internationella organisationer, samt mekanismer för skydd av mänskliga rättigheter. Syftet är att ge en fördjupad förståelse av aktuella folkrättsliga och människorättsliga frågor. Valbara och valfria studier ger dej möjlighet att fördjupa din expertis genom studiehelheter inom samhällsvetenskaper eller andra utbildningsområden.

Karriärmöjligheter

Som politices magister med huvudämnet folkrätt kan du placera dig inom ett vidsträckt arbetsfält. Din framtid kan finnas inom utrikes- och annan statsförvaltning. Utbildningen ger även goda förutsättningar för att framgångsrikt arbeta inom internationella organisationer (såsom FN, EU och Europarådet), medborgarorganisationer och massmedia.

Mera information om de utexaminerades placering på arbetsmarknaden hittar du på https://www.abo.fi/stodenhet/placeringpaarbetsmarknaden.

Magisterutbildningen ger dig allmän kompetens på det folkrättsliga området. Genom politices magisterexamen får du alltså förutsättningar för krävande sakkunniguppgifter inom folkrätt och mänskliga rättigheter.

 

 

Admission requirements

Kontakta oss

Åbo Akademi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo