Skriv här det du söker efter!

Filosofi – forskning

Internationellt sett utgör filosofiämnet vid Åbo Akademi ett litet men forskningsintensivt ämne. Den fast anställda undervisningspersonalen omfattar en professor, en akademilektor och en universitetslärare. Utöver detta finns flera postdoktorala forskare och doktorander med extern finansiering. Med institutionerna för teoretisk och praktisk filosofi vid det närbelägna Åbo Universitet medräknade, ståtar Åbo med Finlands näststörsta koncentration professionella filosofer.

Forskning inom ämnet filosofi bedrivs huvudsakligen inom följande områden:
språkfilosofi, handlingsfilosofi, filosofisk antropologi, historiefilosofi, vetenskapsfilosofi, politisk filosofi, moralfilosofi, analytisk filosofi, religionsfilosofi, samt känslornas filosofi.

Doktorander

E-post: förnamn.efternamn@abo.fi

 

Post doc-forskare

Uppdaterad 6.9.2018