Skriv här det du söker efter!

Filosofi – forskning

Filosofi – forskning

Personalens forskning

Martin Gustafsson, FD (UU)
Wittgenstein, språkfilosofi, handlingsfilosofi, den analytiska filosofins historia

Olli Lagerspetz, FD, docent i filosofi (ÅA), docent i idéhistoria (Uleåborg)
Wittgenstein, human- och samhällsvetenskapernas filosofi, Edvard Westermarck, tillit

Jonas Ahlskog
Historiefilosofi, människovetenskapernas filosofi, epistemologi, vittnesmål, kulturteori, idéhistoria, R. G. Collingwood, Wittgenstein

Camilla Kronqvist, FD, docent (ÅA)
Kärlekens filosofi, känslor och moral, Wittgenstein, filosofins didaktik

Ibrahim Özdemir
Miljöfilosofi, islamisk filosofi

Hugo Strandberg
Moralfilosofi, existensfilosofi, religionsfilosofi, kritisk teori.

Doktorander

Benjamin Alm
Moralfilosofi

Natan Elgabsi
Historieskrivningens filosofi, skriftspråkets filosofi, förhållandet mellan epistemologi och etik i humanvetenskaperna, moralfilosofi, biologisk antropologi

Daniel Frandsen
Musikfilosofi

Patrik Hulterström
e-post: patrik.hulterstrom(a)fhs.se
Kunskapsteori, perception och vilseledning i synnerhet i förhållande till taktisk kompetens och krigsspel som ett medel att uppnå taktisk kompetens.

Julia Knezevic
Estetik

Markus Kortesmäki
Språkfilosofi, metanormativ teori, Wittgenstein

Nicholas Lawrence
Hume, estetik, filosofisk metod, postkantiansk filosofi

Ryan Manhire
Moralisk visshet, Wittgenstein, övertalning, dehumanisering
e-post: manh0005@flinders.edu.au

Anders Milton
Kunskapsteori

Christian Nilsson
e-post: christian.nilsson(a)sh.se

Petri Peltonen

Salla Peltonen
Feministisk filosofi, posthumanism, postkolonial och queerteori, kön och könsskillnad, moralfilosofi, Wittgenstein

Leena Pylkkö
Mentala bilder

Evelina Salo
Litteratur och filosofi, kärlekens filosofi, moralfilosofi, Wittgenstein

Åsa Slotte
Hälsa och medicinsk diagnostik

Alexander Öhman
Litteratur och filosofi; moralfilosofi och estetik

Post doc-forskare

Kim Berts
Matematikens filosofi, Wittgenstein

Stina Bäckström

Antony Fredriksson
Uppmärksamhet, varseblivning, fenomenologi, psykologins filosofi, Merleau-Ponty

Stefan Giesewetter
Språkfilosofi, filosofins metodik, Wittgenstein

Ylva Gustafsson
Bioetik, sjukdom och hälsovård, psykologins filosofi, autism, emotioner, empati, theory of mind, kroppens filosofi, vetenskapsfilosofi

Mio Lindman
Filosofi om arbete, politisk filosofi

 

Emeritus

Lars Hertzberg
Språkfilosofi, moralfilosofi, filosofisk psykologi, Wittgenstein

Uppdaterad 20.2.2019