Skriv här det du söker efter!

Filosofi – forskning

Filosofi – forskning

Personalens forskning

Martin Gustafsson, FD (UU)
Wittgenstein, språkfilosofi, handlingsfilosofi, den analytiska filosofins historia

Olli Lagerspetz, FD, docent i filosofi (ÅA), docent i idéhistoria (Uleåborg)
Wittgenstein, human- och samhällsvetenskapernas filosofi, Edvard Westermarck, tillit

Camilla Kronqvist, FD, docent (ÅA)
Kärlekens filosofi, känslor och moral, Wittgenstein, filosofins didaktik

Hugo Strandberg
Moralfilosofi, existensfilosofi, religionsfilosofi, kritisk teori.

Doktorander

Maria Björkholm
Arendt, frihet
Arbetsnamnet för min forskning är On Individual Freedom in Hannah Arendt’s thought.

Lars Douglas Eriksson
Existensfilosofi, rysk litteratur/filosofi, postmodernism

Daniel Frandsen
Musikfilosofi

Jessika Holmlund

Patrik Hulterström
e-post: patrik.hulterstrom(a)fhs.se
Kunskapsteori, perception och vilseledning i synnerhet i förhållande till taktisk kompetens och krigsspel som ett medel att uppnå taktisk kompetens.

Julia Knezevic
Estetik

Markus Kortesmäki
Språkfilosofi, metanormativ teori, Wittgenstein

Nicholas Lawrence
Hume, estetik, filosofisk metod, postkantiansk filosofi

Anders Milton
Kunskapsteori

Salla Peltonen
Feministisk filosofi, posthumanism, postkolonial och queerteori, kön och könsskillnad, moralfilosofi, Wittgenstein

Leena Pylkkö
Mentala bilder

Evelina Salo
Litteratur och filosofi, kärlekens filosofi, moralfilosofi, Wittgenstein

Christoffer Steffansson
Politisk filosofi, estetik, moralfilosofi, kritisk teori, poststrukturalism

Alexander Öhman
Litteratur och filosofi; moralfilosofi och estetik

Post doc-forskare

Jonas Ahlskog
Historiefilosofi, människovetenskapernas filosofi, epistemologi, vittnesmål, kulturteori, idéhistoria, R. G. Collingwood, Wittgenstein

Natan Elgabsi
Historieskrivningens filosofi, skriftspråkets filosofi, förhållandet mellan epistemologi och etik i humanvetenskaperna, moralfilosofi, biologisk antropologi

Stefan Giesewetter
Språkfilosofi, filosofins metodik, Wittgenstein

Ylva Gustafsson
Bioetik, sjukdom och hälsovård, psykologins filosofi, autism, emotioner, empati, theory of mind, kroppens filosofi, vetenskapsfilosofi

Mio Lindman
Filosofi om arbete, politisk filosofi

Åsa Slotte
Hälsa och medicinsk diagnostik

Emeritus

Lars Hertzberg
Språkfilosofi, moralfilosofi, filosofisk psykologi, Wittgenstein

Uppdaterad 16.1.2024