Skriv här det du söker efter!

Molecular Cell Biology: Scientia Aboensis-samarbete med Åbo Universitet

Samarbetet Åbo Universitet inom Molecular Cell Biology ger studenterna tillgång till avancerade teknologierna inom moderna biovetenskaper, bland annat toppinstrumentering inom proteomik, metabolomik, flödescytometri, bioimaging, genomik och avancerade kromatiska metoder.

I undervisningsprogrammet ingår kurser både från Åbo Akademi och Åbo Universitet. Studierna är uppbyggda på samma sätt vid de två universiteten, med obligatoriska huvudämnesmodulers samt tematiska stödande studier. Pro gradu-avhandlingen skrivs vid studerandens hemuniversitet.

Uppdaterad 30.10.2018