Kirjoita tähän hakemasi!

Solubiologia

Solubiologia

Solubiologia

Kaikki elämä maapallolla rakentuu solun ja sen molekyylien muodostamalle perustalle. Solubiologian opinnoissa pureudutaan perusteellisesti solujen ja kudosten rakenteeseen, toimintoihin, erilaistumiseen ja kehitykseen sekä näiden prosessien häiriöiden syntyyn. Åbo Akademin solubiologian opinnoissa tarkastellaan erityisesti solustressiä, solujen selviytymistä ja solukuolemaa, soluissa tapahtuvia päätöksentekoprosesseja, solun tukirangan roolia normaali- ja poikkeustilanteissa sekä tulehdusprosessien ja kudosvaurioiden, kudosten uudistumisen ja rappeutumisen välistä yhteyttä. Solubiologian opinnoista on hyötyä myös monitieteisessä tutkimuksessa, esimerkiksi tutkittaessa biomateriaaleja ja nanohiukkasia.

Kun olet suorittanut solu- ja molekyylibiotieteen kandidaattiopinnot, voit valita solubiologian maisteriopintojesi pääaineeksi. Solubiologia on monipuolinen oppiaine, joka pitää sisällään sekä teoreettisia että käytännöllisiä elementtejä. Voit poimia omiin opintoihisi sinua itseäsi kiinnostavia osasia valinnaisista kursseista ja muiden oppiaineiden opintokokonaisuuksista esimerkiksi farmasian, biokemian tai biolääketieteellisen kuvantamisen alalta. Molecular Cell Biology -yhteistyöprojektin puitteissa voit suorittaa kursseja myös Turun yliopistossa. Halutessasi voit myös pätevöityä biologian aineenopettajaksi, ja siinä tapauksessa opiskelet sivuaineina kasvatustiedettä ja yhtä muuta opetettavaa ainetta (usein kemiaa tai maantiedettä).

Åbo Akademissa solubiologian tutkimuksen painopistealueita ovat solustressi, solujen selviytyminen ja solukuolema, soluissa tapahtuvat päätöksentekoprosessit, solun tukirangan rooli normaali- ja poikkeustilanteissa sekä tulehdusprosessien ja kudosvaurioiden, kudosten uudistumisen ja rappeutumisen välinen yhteys.

Lue lisää tutkimustyöstä

 

Solubiologeilla on monipuolinen tehtäväkenttä ja hyvät työllistymismahdollisuudet. Oppiaineesta valmistuneiden on mahdollista hakeutua sekä Suomessa että ulkomailla esimerkiksi lääke-, biotekniikka- ja elintarviketeollisuuden sekä oikeuslääketieteen palvelukseen tai yliopisto- ja korkeakoulumaailmaan. Solubiologeja työskentelee myös konsulttiyritysten, valtiollisten laboratorioiden, tutkimushallinnon, Euroopan unionin ja bioinstituuttien palveluksessa. Solubiologin ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi tutkija, professori, opettaja, projektikoordinaattori, tuotekehittäjä, laadunvarmistaja, sairaalakemisti tai projektiarvioija. Solubiologin tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Biocity, krs. 2
Tykistökatu 6
20520 Turku

Postiosoite

Cellbiologi/Åbo Akademi
Tykistökatu 6
20520 Turku

Sähköposti

fnt-studieradgivare@abo.fi