Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik, 75 sp

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik, 75 sp

Hur kan jag bli antagen till behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik?

Ansökan är öppen i särskild e-blankett på denna sida under perioden 15.3–30.3.2023 fram till kl. 15.00.

Antagna studerande avlägger studierna med existerande grupper vid fakulteten. Studierätt ges för två år.

Studierna riktar sig till dig som har Pedagogie kandidatexamen eller Pedagogie magisterexamen.

Antagningskriterier för sökande 2023

De fristående behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik (yrkesfärdigheter) omfattar totalt 75 sp.

Antagna avlägger studierna med existerande grupper vid fakulteten. Fristående studerande har inte rätt att kräva specialarrangemang och har heller inte rätt att få studiesociala förmåner. Antagna får studierätt för två år.

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs en viss språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats. Observera att sökande till fristående studier inte kan delta i Åbo Akademis språkprov i svenska.

Urvalsprov

Urvalsprovet ordnas i Vasa 5.6 2023 på plats i Vasa. Mer info hittas på Åbo Akademis sidor om det gemensamma urvalsprovet.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 14-16.6.2023.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 7.6.2023 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden och provplatsen i e-postmeddelandet.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Lämplighetsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Notera att studierna innehåller praktik där den sökande förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att det är obligatoriskt att visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

Sökande som inte tidigare har genomgått lärarlämplighetsprov deltar 14-16.6.2023 vid fakultetens lärarlämplighetsprov. Godkänt lärarlämplighetsprov vid finländskt universitet är en förutsättning för antagning till utbildningen.

Antal studieplatser och besked om antagning

År 2023 antar fakulteten fem studerande till fristående behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik. Sökande som har fått besked om antagning till utbildningen bör inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen.

Gemensamt antagningsförfarande

  1. Om antalet behöriga sökande är fler än 25, deltar samtliga sökande i det gemensamma ÅA-provet. Sökande rangordnas på basen av resultatet i det gemensamma ÅA-provet, och de 25 med högst poäng går vidare till andra skedet. Om antalet behöriga sökande är 25 eller färre går de direkt vidare till andra skedet.
  2. Poängräkning på basis av betyg i den examen som ligger som grund för ansökan. Poängen räknas enligt vägt medeltal. Vitsordet GK motsvarar vitsordet 3 på den 5-gradiga skalan.
  3. Vid behov av ytterligare gallring (om fler personer har samma betygspoäng) beaktas motivationsbrev.

Alla sökande inlämnar motivationsbrev men detta beaktas endast för sökande som placerar sig på poänggränsen och har samma betygspoäng.

Poängräkningen i antagningens andra skede görs på basis av PeK. om sökande inte har en PeK antas sökande på basis av PeM.

Man kan bara ta emot en fristående behörighetsgivande studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Uppdaterad 13.1.2023