Skriv här det du söker efter!

Magister­program­ i­ tyska­ språket­ och­ littera­turen

Magister­program­ i­ tyska­ språket­ och­ littera­turen

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Hur kan jag som lärare undervisa tyska så att barn, ungdomar och vuxna lär sig att kommunicera effektivt och till och med har det roligt medan de lär sig språket? Hur kan kommunikationen inom internationella företag och organisationer och mellan företag från olika länder lyckas? Hur kan vi genomföra effektiv kommunikation på främmande marknader? Vilket inflytande har metaforer på vårt tänkande: Gör det t. ex. en skillnad om vi pratar om en flyktingström eller om flyende människor, som kommer till vårt land?

Om en eller flera av dessa frågor intresserar dig ska du välja magisterprogrammet i tyska språket och litteraturen! Hos oss lär du dig att analysera språket, litteraturen och samhället med hjälp av språk- och litteraturvetenskapliga metoder. Vi erbjuder tre olika inriktningar:

Inriktningen Deutschlandstudien är rätta valet för dig, om du vill bli ämneslärare i tyska vid en finländsk skola (grundläggande utbildning och gymnasieutbildningen). Utbildningen ger dig ämneskunskap i tyska språket, i språkinlärningsprocesser och i samhället, politik och litteratur i Tyskland och de tyskspråkiga länderna. Genom vårt samarbete med ämnet tyska vid Åbo universitet erbjuder vi dig ett stort urval av olika kurser. Undervisningsspråket är tyska och studierna i pedagogik för dig som vill bli lärare sker på svenska.

Inriktningen Werbung Interkulturell – InterculturAd ska du välja, om du vill göra karriär i ett nationellt eller internationellt företag och initiera eller förbättra kommunikationsprocesser där. Inom denna inriktning studerar du till en Double-Degree-examen i samarbete med universitetet Eichstätt-Ingolstadt, där du studerar första året. Därutöver avlägger du kurser inom marknadsföring samt företagskommunikation vid Åbo Akademi. Undervisningsspråken är tyska och engelska. En närmare presentation hittar du på Double Degree Programme Werbung Interkulturell – InterculturAd och partneruniversitets sida för inriktningen.

Allmänna inriktningen är ditt val, om dina intressen för språk och litteratur och de tyskspråkiga länderna är breda och om du inte vill bestämma dig för ett enda område. Utöver kurserna inom ämnet tyska kan du specialisera dig i andra ämnen vid Åbo Akademi. Denna inriktning kan även förbereda dig för doktorsstudier. Undervisningsspråken är tyska, svenska och engelska.

Välkommen till ämnet tyska vid Åbo Akademi!

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Tyska och svenska

Ansökningstid

15–30.3.2023 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 15.3.2023 till 30.3.2023

Karriärmöjligheter

Studierna i tyska ger dig olika möjligheter allt efter inriktning: Efter examen kan du undervisa som ämneslärare vid en skola, arbeta i det inhemska eller det internationella näringslivet eller jobba inom andra områden, t.ex. på ett förlag, i kulturella institutioner, i internationella organisationer eller inom vuxenutbildning. Du kan också välja att studera vidare som forskarstuderande.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi