Skriv här det du söker efter!

Hakijan päivä

Hakijan päivä

Hakijan päivä är ett studentrekryteringsevenemang riktat till finskspråkiga studerande på andra stadiet. Våren 2023 ordnas evenemanget 10.3.2023 kl. 10–14. Evenemanget arrangeras i samarbete med Åboregionens högskolor: Åbo Universitet, Åbo Akademi, Åbo Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Diak och Humak.

Se den finskspråkiga sidan för programmet.

Andra högskolors information om och program för Hakijan päivä:

Turun Yliopisto | Turun Ammattikorkeakoulu | Yrkeshögskolan Novia | Humak | Diak

Uppdaterad 30.1.2023