Skriv här det du söker efter!

Hakijan päivä

Hakijan päivä

Hakijan päivä arrangeras som ett virtuellt evenemang den 5.11.2021 i samarbete med Åboregionens högskolor: Åbo Universitet, Åbo Akademi, Åbo Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Diak och Humak.

Presentationerna hålls via Zoom. Det är möjligt att delta via webbläsaren om du inte har Zoom installerat.

Alla presentationer hålls via samma länk. Presentationerna kommer att finnas tillgänliga på denna sida inom kort.

Presentationernas schema

9.30–10.00 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi:

 • Kultur, historia och filosofi
 • Logopedi
 • Psykologi
 • Språk
 • Teologi
10.00–10.30 Fakulteten för naturvetenskaper och teknik:

 • Biovetenskaper
 • Farmaci
 • Informationsteknologi
 • Kemi- och processteknik
 • Naturvetenskaper
10.30–11.00 Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi:

 • Ekonomi
 • Samhällsvetenskaper
 • Juridik (rättsnotarie)
11.00–11.30 Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier:

 • Hushållsvetenskap
 • Hälsovetenskaper
 • Klasslärare
 • Lärare inom småbarnspedagogik
 • Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete
 • Slöjdvetenskap
 • Socialvetenskaper
 • Speciallärare
 • Språkbad: klasslärare
 • Språkbad: lärare inom småbarnspedagogik

 

Andra högskolors information om och program för Hakijan päivä:

Turun Yliopisto | Turun Ammattikorkeakoulu | Yrkeshögskolan Novia | Humak | Diak

Uppdaterad 15.11.2021