Skriv här det du söker efter!

Hakijan päivä

Hakijan päivä

Hakijan päivä är ett studentrekryteringsevenemang riktat till finskspråkiga studerande på andra stadiet. Våren 2022 ordnas evenemanget på distans 11.3.2022 kl. 10–14. Evenemanget arrangeras i samarbete med Åboregionens högskolor: Åbo Universitet, Åbo Akademi, Åbo Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Diak och Humak.

Presentationerna hålls via Zoom. Det är möjligt att delta via webbläsaren om du inte har Zoom installerat.

Alla presentationer hålls via samma länk: https://aboakademi.zoom.us/j/66535908275

Presentationernas schema

10.00–10.30 Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier:

 • Hushållsvetenskap
 • Hälsovetenskaper
 • Klasslärare
 • Lärare inom småbarnspedagogik
 • Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete
 • Slöjdvetenskap
 • Socialvetenskaper
 • Speciallärare
 • Språkbad: klasslärare
 • Språkbad: lärare inom småbarnspedagogik
10.30–11.00 Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi:

 • Ekonomi
 • Samhällsvetenskaper
 • Juridik (rättsnotarie)
Paus 11.00–13.00
13.00–13.30 Fakulteten för naturvetenskaper och teknik:

 • Biovetenskaper
 • Farmaci
 • Informationsteknologi
 • Kemi- och processteknik
 • Naturvetenskaper
13.30–14.00

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi:

 • Kultur, historia och filosofi
 • Logopedi
 • Psykologi
 • Språk
 • Teologi

 

Andra högskolors information om och program för Hakijan päivä:

Turun Yliopisto | Turun Ammattikorkeakoulu | Yrkeshögskolan Novia | Humak | Diak

Uppdaterad 10.3.2022