Skriv här det du söker efter!

Hakijan päivä

Hakijan päivä

Hakijan päivä är ett studentrekryteringsevenemang riktat till finskspråkiga studerande på andra stadiet. Hösten 2023 ordnas evenemanget 10.11.2023. Åbo Akademi ordnar UniYH-dagen på svenska tillsammans med Yrkeshögskolan Novia samtidigt som de finska högskolorna ( Åbo Universitet, Åbo Yrkeshögskola, Diak och Humak) ordnar sitt program under Hakijan päivä.

Mer information om UniYH-dagen finns på uniyh.fi-webbplatsen.

Andra högskolors information om och program för Hakijan päivä:

Turun Yliopisto | Turun Ammattikorkeakoulu | Yrkeshögskolan Novia | Humak | Diak

Uppdaterad 2.10.2023