Skriv här det du söker efter!

Stipendiebeslut våren 2018

Åbo Akademis fondstipendier 2018 kunde sökas 9.2-2.3. Fördelningsbesluten är klara och du hittar besluten under länken nedan. I listan framkommer namn, fakultetstillhörighet och beviljad stipendiesumma. Ifall stipendiet förutsatt läkarintyg eller motsvarande eller när man beviljats stipendium utan ansökan, meddelar vi stipendiaterna personligen per e-post i maj 2018.

I de flesta fall utbetalas stipendierna den 15 juni 2018. Ifall uppgifterna (personlig information, bankuppgifter) som lämnats i ansökningsblanketten är felaktiga tar vi kontakt för att utbetalningen skall kunna äga rum. Då skjuts utbetalningen eventuellt upp.

Fördelningen av stipendierna våren 2018

Dokumentet innehåller följande kategorier:

  • Åbo Akademis stipendier för studerande (888 sökande)
    • Allmänna stipendier (198 beviljade stipendier)
    • Fakultetsstipendier (150 beviljade stipendier)
    • Specialstipendier (87 beviljade stipendier)
  • Stipendier för studerande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi (102 sökande, 71 beviljade stipendier)
  • Stipendier för doktorander, forskare och anställda (77 sökande, 29 beviljade stipendier)

Med hjälp av sökfunktionen och ditt namn, får du lättast reda på om du beviljats stipendium.

För frågor, vänligen kontakta: studinfo@abo.fi

Största delen av stipendiefonderna förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Uppdaterad 18.5.2018