Skriv här det du söker efter!

Resestipendier och reseunderstöd för studerande vid Åbo Akademi

Resestipendierna och reseunderstöden har två tidsfrister årligen. Deadline är den sista vardagen i mars och den sista vardagen i november. För 2023 är det 31 mars och 30 november. Besked om resestipendier och reseunderströd kommer inom tre till fem veckor efter deadline per e-post till de sökande. 

Läs mer på intranätet.

Åbo Akademis resestipendier för enskilda kandidat- och magistersstuderande

Stipendier kan beviljas för resor i samband med studierna för grundexamensstuderande vid Åbo Akademi. Resestipendierna beviljas enligt fastslagen kostnadstabell. Ansökningen bör innehålla uppgifter om ändamålet för resan, en uppskattad kostnadsberäkning, uppgifter om eventuella andra understöd som erhålls för ändamålet samt som bilaga handledarens utlåtande (insamling av material för pro gradu) eller ett arbetskontrakt eller dylikt som verifierar resans ändamål.

Ansökan bör inlämnas före planerad resa. Resan bör redovisas efter att den är gjord genom att lämna in en reseberättelse. Om resan inte blir av eller om du inte lämnar in din reseberättelse inom utsatt tid så kommer stipendiet att återkrävas.

 

Reseunderstöd för föreningar och studentgrupper

Understöd kan beviljas för grupper för resor och exkursioner i samband med studierna för grundexamensstuderande vid Åbo Akademi. Ansökningarna bör innehålla kontaktuppgifter till en kontaktperson, uppgifter om ändamålet för ansökan, uppskattad kostnadsberäkning med önskat färdmedel, uppgifter om eventuella andra understöd som erhålls för ändamålet.

Gruppresor som beviljas reseunderstöd bokas via en resebeställare vid Åbo Akademi.

Uppdaterad 6.3.2023