Skriv här det du söker efter!

Avbryta studierna

Avbryta studierna

Nedan beskrivs olika sammanhang då det kan vara relevant att känna till vilken status din studierätt har. I många fall behöver inget konkret göras, men ibland uppstår situationer där en gammal studierätt finns kvar trots att du inte själv har haft någonting med den att göra på ett tag, eller andra situationer där du behöver avsäga dig en studierätt.

Då du söker in till en ny studierätt och har en tidigare

Om du tidigare börjat studera på en studierätt, men nu studerar på en annan studierätt eller söker in till en annan studieplats, så behöver du inte avsäga dig dina andra studierätter. Du förlorar inte heller din tidigare studierätt. Man kan ha flera studierätter parallellt, också på olika högskolor. Du behöver inte avsäga dig din studierätt för att studera inom en annan utbildning eller en annan högskola. Du behöver inte heller avsäga dig din studierätt för att kunna söka in till en ny utbildning.

Avbryta studierna för att få arbetslöshetsförmåner

Du behöver inte alltid avbryta din studierätt för att få arbetslöshetsförmåner. Det kan räcka med att intyga att du inte avlagt prestationer det senaste året, eller att din studietid tagit slut. I praktiken så kan behovet av att avsäga dig studierätten uppstå om du i ett arbetslöshetsförmånsärende inte kan påvisa att studierna är avbrutna och du inte kan vänta på att villkoren uppfylls.

Evig studierätt

Om du börjat studera innan 2005 är din studierätt och studietid obegränsad. Det betyder att din studierätt fortgår tills du utexaminerats eller avsagt dig din studierätt. Om du har en evig studierätt bör du fundera över om du verkligen behöver avsäga dig din studierätt, då en avsagd studierätt inte kan återfås och eviga studierätter inte längre delas ut.

Borta från studierna i flera år

Om du varit borta från studierna flera år och under tiden inte gjort läsårsanmälan så har du också andra alternativ för din studierätt utöver att avsäga dig den. Du kan fortsätta vara oanmäld och vänta ut att din studietid tar slut och studierätten upphör eller anhålla om återinföring och återuppta studierna. Notera att din studietid förbrukas också under de terminer du är oanmäld.

När anses jag ha avslutat studierna?

Du anses ha avslutat studierna om:

  • Du utexaminerats
  • Din studierätt tagit slut
  • Du har sagt upp din studierätt vid universitet
  • Din studierätt dragits in
  • Du inte avlagt prestationer på minst ett år

Att avsäga sig sin studierätt

Om du funderar på att avsäga dig din studierätt:

  1. Vi rekommenderar att du kontaktar din studierådgivare vid fakultetskansliet och diskuterar igenom vilka andra alternativ som finns.
  2. Vill du ändå avsäga dig din studierätt så kontaktar du studentexpeditionen.
  3. Efter att du kontaktat studentexpeditionen får du en blankett att läsa igenom och skriva under.
  4. När du returnerat blanketten avbryts din studierätt från det datum du avsagt dig studierätten. Du får sedan ett studerandeintyg och ett prestationsutdrag för varje studierätt du avsagt dig. Dessa fungerar som intyg på att du inte längre har en studierätt.

När du avsäger dig din studierätt så avslutas den från den dag du skrivit under blanketten för avbrytande. Om du studerar på kandidatnivå så avslutas din studierätt både på kandidat- och magisternivå.

När du avsäger dig din studierätt är det bindande och du kan inte återfå din avsagda studierätt senare. Du kan alltså inte anhålla om återinföring i matrikeln efter att du avsagt dig din studierätt. Vill du studera vid Åbo Akademi igen efter att du avsagt dig din studierätt måste du söka in på nytt.

Uppdaterad 11.10.2021