Skriv här det du söker efter!

Karriärvägledning

Hur vill du använda dig av ditt kunnande i arbetslivet efter studierna? Vilka alla möjligheter finns det på arbetsmarknaden inom ditt område? Vad kan man jobba med, vilka jobb finns det, var finns de? 

I karriärvägledning är utgångspunkten dig, ditt kunnande och det du önskar dig av framtiden. Karriärvägledning kan vara allt från tips om hur du får fram det väsentliga i CV:t till mer djupgående diskussioner och funderingar om din framtid.

Arbetsforum erbjuder studerande och nyutexaminerade personlig karriärvägledning. Vi ger tips för ditt jobbsökande, tips på var du kan hitta lediga jobb och information om arbetsmarknaden. Självkännedom är en viktig del när du söker jobb och planerar för arbetslivet efter examen. Arbetsforum hjälper dig med att inventera och sätta namn på ditt kunnande, styrkor, färdigheter och egenskaper. I samband med karriärvägledningen kan du be om att få göra en personprofilanalys (SLG Thomas).

Karriärhandboken online är ett rum i moodle (kräver inloggning) där vi har samlat material till stöd för din karriärplanering och arbetssökande. Där kan du titta in för att få tips och jobba helt på egen hand. I Jobbsökerigruppen vid ÅA, också den i moodle, kan du lämna in uppgifter om du vill få respons på dem.

Vill du ha ett bollplank i ditt jobbsökande, välkommen till Jobbsökerichatten i vårt Kafferum i Teams där karriärvägledarna vid Åbo Akademi är stand by för alla dina frågor och funderingar

  • måndagar kl 15-16
  • torsdag kl 14.30 – 15.30
  • fredagar kl 8.30-10.

Här hittar du mer information om dessa samt länk till kafferummet.

Kom gärna med på våra evenemang och infon, se mera i evenemangskalendern (under ”Evenemang”). Här nedan hittar du tips på hur du effektivt söker jobb samt lediga jobb och praktikplatser.

 

Uppdaterad 13.9.2021