Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för ekonomi: nordisk gymnasieexamen

Utbildningslinjen för ekonomi: nordisk gymnasieexamen

Antagning på basis av nordisk gymnasieexamen

Till utbildningslinjen för ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Du är nordisk sökande och kan söka in i den separata antagningen för Nordiska sökande om du har fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Du bör också uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Som Nordisk sökande kan du söka till utbildningslinjen för ekonomi och bli beaktad på basis av betygspoäng, om du hinner avlägga din nordiska gymnasieexamen och lämna in en kopia på betyget senast 17.5.2022 kl. 15:00 (finsk tid).

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Nordiska sökande: Utbildningslinjen för ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 3.

 

Vi rekommenderar att du också söker in till utbildningslinjen för ekonomi via Gemensam ansökan, för att kunna delta i urvalsprovet, ifall dina betygspoäng inte räcker till för antagning i den separata antagningen för Nordiska sökande.

Detta innebär i praktiken att du fyller i två olika ansökningsblanketter under ansökningstiden 16-30.3.2022 kl. 15:00 (finsk tid):

  • en ansökningsblankett för den separata antagningen för Nordiska sökande (för att ha chansen att bli antagen på basis av betygspoäng)
  • en ansökningsblankett för Gemensam ansökan (för att ha chansen att bli antagen på basis av urvalsprov)

Om du avlägger din gymnasieexamen våren 2022 och inte hinner lämna in en kopia på betyget senast 17.5.2022 kl. 15:00 (finsk tid), kan du inte beaktas i den separata antagningen för Nordiska sökande. Istället kan du då lämna in ansökan via Gemensam ansökan och delta i urvalsprov. I urvalsprovsantagningen kan du bli villkorligt antagen och lämna in ditt slutliga betyg senast 17.6.2022 kl. 15:00 (finsk tid).

Här hittar du mera information om antagning på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Här hittar du mera information om antagning på basis av urvalsprov.

Uppdaterad 22.2.2022