Skriv här det du söker efter!

Nordamerika

Nordamerika

Nordamerikas bilaterala avtal och nätverk

Välkommen till Nordamerika utbytessida. Här är alla våra avtal, både bilaterala och nätverk med och står i alfabetisk ordning. Mer information om kursutbud, möjliga kostnader, information om boende, start datum och annat viktig hittar du genom att gå till deras hemsidor (länk under varje universitet/nätverk).

 

BCI – universitet i Québec

Åbo Akademi har slutit avtal om studentutbyte med BCI, Bureau de coopération interuniversitaire i Québec. De flesta kräver goda kunskaper i franska (B2), men t.ex. Université du Québec à Montreal har kurser inom Management Sciences på engelska. Bishop’s University är också på engelska.

Följande universitet deltar i studentutbytet inom BCI:

För aktuella antal platser, se här:  BCI-Student-Exchange-Program_2017-2018_Quebec

Sökväg: Students Registered at a University in Another Country -> Selection of the Host Institution. ->List of programs open to exchange students from outside of Québec eller Programmes d’études ouverts aux étudiants hors Québec.

För information se:  http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/?lang=en

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd (to be confirmed but about) 1-2 terminer. Antal platser beror på universitetet.
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå  andra-femte året

 

California State University, Long Beach

År 2004 inledde Åbo Akademi ett bilateralt samarbete om studentutbyte med California State University, Long Beach (CSULB). Universitetet som är grundat 1949 hör till California State University som har 23 campus. CSULB är beläget i Long Beach, i södra Kalifornien, och har över 33.000 studerande. Följande colleges finns vid universitetet: The Arts, Business Administration, Education, Engineering, Health & Human Services, Liberal Arts, Natural Sciences & Mathematics.

Utbytets längd är en termin, och det finns ingen möjlighet till förlängning. Avtalet förutsätter balans mellan inkommande och utgående studenter.
Observera att endast en av de terminslånga platserna kan beviljas en studerande inom företagsekonomi. Platser  inom  management och marketing är mycket svåra att få. En flexibel studieplan rekommenderas.

För information se www.csulb.edu
www.ccpe.csulb.edu/international/visitor.aspx?pID=90

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd 5 halvårsplatser 2019-2020 kan vara möjligt med helårs platser
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå andra-femte året

 

CONAHEC

CONAHEC (Consortium for North American Higher Education Collaboration) är ett nätverk som ÅA är med i. Studerande kan åka till vilket som helst universitet på utbyte, som är med i detta nätverk. För medlemsuniversitet,   se här . (USA, Kanada, Sydamerika…)

Årligen kan Åbo Akademi skicka upp till 10 studerande per läseår via detta program. Du får ett stipendium på 1600€ per termin för detta utbyte.

Kolla också   denna PDF, för mera info  om medlemsuniversiteten och vad de erbjuder.

 

ISEP Exchange

Presentation från informationstillfällena

Via International Student Exchange Program ISEP får varje år 10-12 ÅA-studerande möjlighet till utbytesstudier vid ISEP-universitet i USA och resten av världen. Utbyten i Europa går inte via ISEP utan alltid via våra andra avtal. Kolla på www.isepstudyabroad.org vilka möjligheter du har som studerande vid Åbo Akademi (skriv Abo Akademi i deras sökmotor).

isep logo.jpg

Se också denna Excel, exporterad från ISEP:s webbplats:

Deltagaravgiften för programmet är 2 800 euro/termin (ÅA fakturerar kort före utbytet) vilket ger mat och bostad samt befrielse från terminsavgifter. Därutöver tillkommer ISEP:s ansökningsavgift (100 USD), ISEP:s placeringsavgift (325 USD), ev. språktest (TOEFL-test ca 200 euro), samt kostnader för ISEP:s obligatoriska försäkring (minst 86 USD per utbytesmånad), resor, visum, studiematerial och andra personliga utgifter.

ÅA beviljar ett stipendium på 1800 euro/termin för studerande som åker via ISEP till Nordamerika. De som väljs ut att delta i programmet betalar ansökningsavgiften innan ansökan behandlas av ISEP. Placeringsavgiften betalas då ISEP placerat ut sökanden vid ett lämpligt universitet, vanligtvis i april/oktober.

Bekanta dig med de deltagande institutionernas utbud och nivå, samt eventuella ämnesbegränsningar och förhandskrav. Vid val av universitet, beakta noggrant hur ISEP bedömer placeringsmöjligheten (excellent, very good, good, limited, very limited chance of placement) och välj alternativ ur olika kategorier för att öka dina chanser till placering.

Chances of placement.pdf

Ansökan och urvalskriterier

Ansökan om utbytesstudier via ISEP görs parallellt internt inom ÅA och i ISEP:s elektroniska system (deadline 15.2.2019). Kontakta Internationella ärenden för att diskutera dina planer och få användarnamn och lösenord till ISEP:s system.

•  ÅA:s elektroniska ansökningsblankett  ifylld och utskriven, inlämnad inom deadline till Internationella ärenden

•  ISEP:s elektroniska ansökan  komplett och insänd elektroniskt, ansökningsavgiften betald

•  Bilagor:  godkända studieplaner för alla universitet man söker till, motiveringsbrev, studieprestationsutdrag på engelska, passkopia, två rekommendationer (elektroniska  Academic Reference Form samt rekommendationsbrev) av akademisk lärare eller professor.

Kunskaper i engelska eller mottagarlandets språk bör framgå av studieprestationsutdraget. Ifall du inte har avlagt kursen i engelska vid CSK bör du istället lämna in ett språkintyg utgivet av CSK (avgiftsbelagt), samt ISEP-blanketten  Language proficiency report ifylld. Ifall du blir nominerad för utbytet bör du dessutom uppfylla mottagaruniversitetets språkkrav vilket i de flesta fall innebär antingen språkintyg från CSK (avgiftsbelagt) eller t.ex. TOEFL-test. TOEFL-testet är avgiftsbelagt, se priser och testtider på  www.ets.org/toefl/ibt/register.

 

Fort Lewis College

Fort Lewis College är beläget i Durango, Colorado. Det är ett litet universitet på endast ca 3500 studerande.

  Ansökningstid 1 februari
Platser / längd: 2 halvårsplatser eller 1 helårsplats 2019-2020
  Stipendium:  1800€/termin
  Nivå:  andra-femte året

 

MacEwan University

MacEwan University  i Edmonton, Alberta, Kanada är grundat 1971 och har ca 19000 studerande (både hel-och deltid). Trots sin storlek är klasserna sm (15-50 studerande), och det är lätt att få kontakt med lärarna.

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd 2 halvårsplatser 2019-2020
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå andra-femte året

 

Northwest Missouri State University

Northwest Missouri State University är beläget i Maryville, Missouri. Det är ursprungligen grundat som ett college för lärarutbildning. Idag är det dock bredare, och de har både kandidat – och magistersutbildning. Många bra program, det som ÅA stud speciellt kunde vara intresserade av är IT programmen och Marinbiologi.

Dessutom erbjuder NWMSU också lärarstudenter från ÅA en möjlighet att göra valfri skolpraktik under 3-6 veckor. Ansökan om praktik görs via samma blankett som ansökan om utbytesstudier.

Alla utbytesstudenter får en egen bärbar dator att använda när man kommer dit, samt böckerna till kurserna. Bo i dorms, residence hall, på det gröna och säkra campuset.

NWMSU är ungefär lika litet som ÅA, så här känner man inte sig borttappad i första taget 🙂

Läs mera på http://www.nwmissouri.edu/

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd (to be confimed) 2 halvårsplatser eller 1 helårsplats,
praktik på 3-6 veckor för lärarstuderande
Stipendium Eur 1800/termin;
lärarpraktikanter får inget utbytesstipendium
men kan ansöka om  reseunderstöd.
Nivå andra-femte året

 

Presbyterian College

Presbyterian College (PC) som grundades år 1880 är beläget i Clinton, South Carolina (10.000 invånare). I och med att det är ett college, så utbildar de endast kandidater.
PC har idag 1200 studerande, vilket innebär att klasstorleken är mycket behaglig (ca 15 studerande per kurs).
För information se http://www.presby.edu/admissions/dept/majors_minors.html för en fullständig lista).

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd 2 halvårsplats eller 1 helårs 2019-2020
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå andra-femte året

 

Trent University

Trent University grundades 1964 och har två campus: Peterborough (7.000 studerande) och Oshawa (900 studerande).

Se: http://www.trentu.ca/academics/departments.php  för en fullständig lista.

Observera att följande program inte är tillåtna för utbytesstudenter: Education, Nursing samt Forensic Science. Ett läsårs heltidsstudier vid Trent ger vanligen 5.0 academic credits.

För information se: www.trentu.ca

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd 2 halvårsplatser  2019-2020
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå andra-femte året

 

Troy University

Troy University ligger i staden Troy, delstaten Alabama. De har ca 7500 studerande, och är ett publikt universitet. Kursutbudet motsvarar ÅA:s rätt bra. Deras International office ordnar utfärder och resor nästan månatligen. Deras orientering börjar redan i början på augusti (runt 9 augusti), men undervisningen tar slut redan i början på december.

https://www.troy.edu/academicprograms/index.html 

  Ansökningstid: 1 februari
  Platser/Längd: 1 halvårsplats 2019-2020
  Stipendium:  1800€/termin
  Nivå:   andra-femte året

 

Université Laval

Université Laval är beläget i staden Québec (7.4 miljoner invånare). Universitetet grundades 1852. Idag har universitetet 17 fakulteter och 44.000 studerande. Staden Québec finns på UNESCOs lista över världsarv och är huvudstad i provinsen Québec sedan 1867.

Undervisningen ges på franska vid Université Laval. Universitetet erbjuder en intensiv 6 veckors kurs i franska under juli och augusti för studerande från samarbetsuniversitet. Kurser inom historia, statskunskap, rättsvetenskap, sociologi, franska språket och litteraturen, företagsekonomi, chemical engineering m.fl.

Kurser på engelska inom Företagsekonomi samt English language and literature

1 crédit vid Université Laval motsvarar 2 sp.

Avtalet förutsätter balans mellan inkommande och utresande studenter. För information se

För information se www.ulaval.ca, www2.ulaval.ca/les-etudes.html

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd  4-6 halvårsplatser eller 2-3 helårsplatser 2018-2019
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå  andra-femte året

 

University at Albany, State University of New York

Från och med läsåret 1998-99 kan ÅA erbjuda en plats för ett läsår vid SUNY, University at Albany inom ett bilateralt avtal. University at Albany är grundat 1844 och har i dag ca 17.000 studenter. Universitetet är beläget i delstaten New York. I utbytet kan både undergraduate och graduate studerande från alla fakulteter och ämnesområden delta. För graduate level studies måste man ha ett TOEFL.

Avtalet förutsätter balans mellan inkommade och utgående studenter.

För information se www.albany.edu

https://ualbany.studioabroad.com/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&Program_ID=10331 

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd Inga platser 2019-2020
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå andra-femte året

 

Utica College

Åbo Akademi har ett utbytesavtal med Utica College. Utica College grundades år 1946 och är beläget i Utica, New York (62 000 invånare).

Utica College har ca 3.600 studerande och har en fyraårig utbildning (fram till Bachelor-examen). Några graduate-program erbjuds. Utica College erbjuder 37 huvudämnen och 27 biämnen. Utbytesstuderande kan delta i deras sportgrenar(lag (division 3).

För information om kurserna, se www.utica.edu/academic/programs.cfm

Ansökningstid 1 februari
Platser/Längd 1 helårsplats eller 2 halvårsplatser 2019-2020
Stipendium Eur 1800/termin
Nivå andra-femte året

 

 

Ansökningsinstruktioner

1. Studieplan som diskuterats med och godkänts av ämnesansvarig. (Blanketten finns här: Övriga program och avtal>Studieplan för övriga program och avtal). Separata studieplaner krävs för alla universitet man söker till. Kursinformation finns på respektive universitets webbsidor. Räkna upp fler kurser än vad du behöver eftersom studieplanerna måste baseras på innevarande års kursinformation och vissa ändringar i kursutbudet är möjliga. Studieplanerna bör godkännas av ämnesansvarig och kurserna bör kunna räknas till godo för examen vid Åbo Akademi.

Kolla noggrant eventuella begränsningar gällande nivåer (undergraduate/graduate, samt ämnen).

2. Ett personligt motiveringsbrev , högst en sida (300-500 ord) på engelska. Presentera dig själv samt dina motiveringar för att studera utomlands. Ta upp dina styrkor och specialintressen och förklara varför du är en stark kandidat för ett utbyte. Hänvisa till studieframgångar, intellektuella och personliga intressen och karriärmålsättningar.  Det ska riktas till ditt första ansökningsalternativ. Om du inte blir vald dit, kontaktas du och bes skriva om det lite så det passar ditt andra alternativ. Som tips, skriv 2/3 av brevet mera allmänt, och 1/3 universitetsspecifikt.

Motiveringsbrev (ISEP tips).pdf

Statement of purpose.pdf 

3. Ett eller två rekommendationsbrev skrivna av en akademisk lärare eller professor (på engelska).

4. Kunskaper i engelska eller mottagarlandets språk.

För våra bilaterala avtal I Nordamerika räcker det med ett intyg från CSK, men om du vill åka via ISEP  rekommenderas ett (avgiftsbelagt) TOEFL-test, eller  IELTS-test. Det går dock åka via ISEP utan ett separat språktest, men det begränsar sökresultaten ganska mycket. Om du ska läsa på franska i Kanada ska du ha avlagt Franska 3 (och ha ett intyg på det från CSK.)

Detta ska läggas till som bilagor till ansökan, som görs i ansökningsportalen Solemove.


Kriterier: Vi tillämpar kriterier för utlandsutbytesplatser, dessa kan du läsa på  http://www.abo.fi/student/urvalskriterier

Beakta också att ett eventuellt utbyte innebär kostnader: bl.a. språktest, resor, visum, böcker, programavgift mm. Bekanta dig noga med denna information på förhand.

Den som utses att studera vid ett av Åbo Akademis samarbetsuniversitet får ett stipendium, för en termin i Nordamerika är detta 1800euro. Du behöver inte ansöka om stipendiet separat. Från och med hösten 2018 utbetalas 80% av stipendiet innan du åker, och den resterande 20% då du kommer tillbaka och har fått minst 20 sp tillgodoräknat samt fyllt i utvärderingsblanketten.

Endast fullständiga ansökningar beaktas.

Observera att vi inte kommer att lediganslå restplatser på våren. Det betyder att alla som vill söka ovannämnda platser för utlandsstudier 2019-2020, även platser för våren 2020, ska ansöka senast 1 februari.

Uppdaterad 8.5.2019