Skriv här det du söker efter!

Nordamerika

Nordamerika

Nordamerikas bilaterala avtal och nätverk

Välkommen till Nordamerika utbytessida. Mer information om kursutbud, möjliga kostnader, information om boende, start datum och annat viktig hittar du genom att gå till deras hemsidor (länk under varje universitet/nätverk).

NÄTVERK: 

ISEP Exchange

 

ISEP (International Student Exchange Program), är en utbytesnätverk med över 300 universitet i över 50 länder. Man ansöka att åka på utbyte via ISEP nätverk. Man kan ansöka att åka till 4-10 universitet via ISEP, och man får besked om vart man får åka från ISEP. Varje år får 10-12 ÅA-studerande möjlighet till utbytesstudier via ISEP-universitet i USA och resten av världen. Utbyten i Europa går inte via ISEP utan alltid via våra andra avtal. Kolla på www.isepstudyabroad.org vilka möjligheter du har som studerande vis Åbo Akademi (skriv Åbo Akademi i deras sökmotor).

Presentation om ISEP från infotillfällena

Kostnader

Deltagaravgiften för programmet är 2 800 euro/termin (ÅA fakturerar kort före utbytet) vilket ger mat och bostad samt befrielse från terminsavgifter. Därutöver tillkommer ISEP:s ansökningsavgift (100 USD), ISEP:s placeringsavgift (325 USD), ev. språktest (TOEFL-test/IELTS-test ca 250 euro), samt kostnader för ISEP:s obligatoriska försäkring (minst 86 USD per utbytesmånad), resor, visum, studiematerial och andra personliga utgifter.

Stipendiet

ÅA beviljar ett stipendium på 1800 euro/termin för studerande som åker via ISEP. De som väljs ut att delta i programmet betalar ansökningsavgiften innan ansökan behandlas av ISEP. Placeringsavgiften betalas då ISEP placerat ut sökanden vid ett lämpligt universitet, vanligtvis i april/oktober.

Bekanta dig med de deltagande institutionernas utbud och nivå, samt eventuella ämnesbegränsningar och förhandskrav. Vid val av universitet, beakta noggrant hur ISEP bedömer placeringsmöjligheten (excellent, very good, good, limited, very limited chance of placement) och välj alternativ ur olika kategorier för att öka dina chanser till placering.

Chances of placement

Ansökan och urvalskriterier

Ansökan om utbytesstudier via ISEP görs parallellt internt inom ÅA och i ISEP:s elektroniska system (deadline 01.03.2023). Kontakta Internationella ärenden för att diskutera dina planer och få användarnamn och lösenord till ISEP:s system.

•  ÅA:s elektroniska ansökningsblankett  ifylld och utskriven, inlämnad inom deadline till Internationella ärenden

•  ISEP:s elektroniska ansökan  komplett och insänd elektroniskt, ansökningsavgiften betald (till 01.03.2023)

•  Bilagor:  godkända studieplaner för alla universitet man söker till, motiveringsbrev, studieprestationsutdrag på engelska, passkopia, två rekommendationer (elektroniska  Academic Reference Form samt rekommendationsbrev) av akademisk lärare eller professor.

Kunskaper i engelska eller mottagarlandets språk bör framgå av studieprestationsutdraget. Ifall du inte har avlagt kursen i engelska vid CSK bör du istället lämna in ett språkintyg utgivet av CSK (avgiftsbelagt), samt ISEP-blanketten  Language proficiency report ifylld.

Språkkrav

Ifall du blir nominerad för utbytet bör du dessutom uppfylla mottagaruniversitetets språkkrav vilket i de flesta fall innebär antingen språkintyg från CSK (avgiftsbelagt) eller t.ex. TOEFL-test eller IELTS-test. TOEFL- och IELTS-testen är avgiftsbelaga, se priser och testtider på www.ets.org/toefl/ibt/register  samt https://www.ielts.org/

TOEFL:

Hittar var man kan testa sig här: 

Mer information om Home Testing här:

NÄTVERK: BCI

KANADA:

BCI – universitet i Québec

Åbo Akademi har slutit avtal om studentutbyte med BCI, Bureau de coopération interuniversitaire i Québec. De flesta kräver goda kunskaper i franska (B2), men t.ex.  Bishop’s University är helt på engelska. Även ett bra medeltal är viktigt här.

Följande universitet deltar i studentutbytet inom BCI:

För aktuella antal platser, se här:  http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/?lang=en Läs också noga villkoren för vilka ämnen som är tillgängliga för utbytesstuderande per universitet på den sidan!!

Sökväg: Students Registered at a University in Another Country -> Selection of the Host Institution. ->List of programs open to exchange students from outside of Québec eller Programmes d’études ouverts aux étudiants hors Québec.

För information se:  http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/?lang=en

Platser/Längd (to be confirmed but about) 1-2 terminer. Antal platser beror på universitetet.

 

 

Åbo Akademis Bilaterala Avtal

 

MacEwan University

MacEwan University  i Edmonton, Alberta, Kanada är grundat 1971 och har ca 19000 studerande (både hel-och deltid). Trots sin storlek är klasserna sm (15-50 studerande), och det är lätt att få kontakt med lärarna. Erbjuder kurser endast på kandidat nivå.

Platser/Längd 2 halvårsplats 2023-2024
Språkbevis Språkintyg från ÅA språkcentret (Engelska B2 nivå)
Utbytesterminer Fall – 01.09.2023 – 22.12.2023

Winter – 02.01.2024 – 24.04.2024

 

Trent University

Trent University grundades 1964 och har två campus: Peterborough (7.000 studerande) och Oshawa (900 studerande).

Se: http://www.trentu.ca/academics/departments.php  för en fullständig lista.

Observera att följande program inte är tillåtna för utbytesstudenter: Education, Nursing samt Forensic Science. Ett läsårs heltidsstudier vid Trent ger vanligen 5.0 academic credits.

För information se: www.trentu.ca

Platser/Längd Information kommer…
Språkbevis Språkintyg från ÅA språkcentret (Engelska B2 nivå)
Utbytesterminer Fall – 01.09.2023 – 23.12.2023

Winter – 06.01.2024 – 24.04.2024

 

Université Laval

Université Laval är beläget i staden Québec (7.4 miljoner invånare). Universitetet grundades 1852. Idag har universitetet 17 fakulteter och 44.000 studerande. Staden Québec finns på UNESCOs lista över världsarv och är huvudstad i provinsen Québec sedan 1867.

Undervisningen ges på franska vid Université Laval. Universitetet erbjuder en intensiv 6 veckors kurs i franska under juli och augusti för studerande från samarbetsuniversitet. Kurser inom historia, statskunskap, rättsvetenskap, sociologi, franska språket och litteraturen, företagsekonomi, chemical engineering m.fl.

Kurser på engelska inom Företagsekonomi samt English language and literature

1 crédit vid Université Laval motsvarar 2 sp.

Avtalet förutsätter balans mellan inkommande och utresande studenter. För information se

För information se www.ulaval.ca, www2.ulaval.ca/les-etudes.html

Platser/Längd 3 helårsplatser eller 6 halvårsplatser 2023-2024
Språkbevis Språkintyg från ÅA språkcentret (Franska B2 nivå)
Utbytesterminer Fall – 30.08.2023 – 15.12.2023

Winter – 11.01.2024 – 26.04.2024

 

 

USA

California State University, Long Beach

År 2004 inledde Åbo Akademi ett bilateralt samarbete om studentutbyte med California State University, Long Beach (CSULB). Universitetet som är grundat 1949 hör till California State University som har 23 campus. CSULB är beläget i Long Beach, i södra Kalifornien, och har över 33.000 studerande. Följande colleges finns vid universitetet: The Arts, Business Administration, Education, Engineering, Health & Human Services, Liberal Arts, Natural Sciences & Mathematics.

Utbytets längd är en termin, och det finns ingen möjlighet till förlängning. Avtalet förutsätter balans mellan inkommande och utgående studenter.
Observera att endast en av de terminslånga platserna kan beviljas en studerande inom företagsekonomi. Platser  inom  management och marketing är mycket svåra att få. En flexibel studieplan rekommenderas.

För information se www.csulb.edu
www.ccpe.csulb.edu/international/visitor.aspx?pID=90

Platser/Längd:   Inga platser 2023-2024
Språkbevis Språkintyg från ÅA språkcentret (Engelska B2 nivå)

 

Florida A&M University

Ett nytt avtal hos oss; universitetet är beläget i Tallahassee, Florida. Ett statligt universitet med ca 10 000 invånare, som också idkar forskning. Många olika fakulteter att välja på!

http://catalog.famu.edu/

Platser / längd: 2 halvårs platser för 2023-2024
Språkbevis Språkintyg från ÅA språkcentret (Engelska B2 nivå)
Utbytesterminer Fall – 20.08.2023 – 15.12.2023

Spring – 04.01.2024 – 10.05.2024

 

Fort Lewis College

Fort Lewis College är beläget i Durango, Colorado. Det är ett litet universitet på endast ca 3500 studerande. Bra på bl.a. geologi. https://www.fortlewis.edu/majorsandprograms

Platser / längd: 1 plats på hösten, och 1 plats på våren (eller en helårsplats) 2023-2024
Språkbevis
  • TOEFL: 61 (internet-based) or 500 (paper-based)
  • IELTS: 5.5
  • Duolingo: 85
  • Pearson (PTE): 44
Utbytesterminer Fall – 28.08.2023 – 15.12.2023

Spring – 15.01.2024 – 09.05.2024

 

Northwest Missouri State University

 

Northwest Missouri State University är beläget i Maryville, Missouri. Det är ursprungligen grundat som ett college för lärarutbildning. Idag är det dock bredare, och de har både kandidat – och magistersutbildning. Många bra program, det som ÅA stud speciellt kunde vara intresserade av är IT programmen och Marinbiologi.

Dessutom erbjuder NWMSU också lärarstudenter från ÅA en möjlighet att göra valfri skolpraktik under 3-6 veckor. Ansökan om praktik görs via samma blankett som ansökan om utbytesstudier.

Alla utbytesstudenter får en egen bärbar dator att använda när man kommer dit, samt böckerna till kurserna. Bo i dorms, residence hall, på det gröna och säkra campuset.

NWMSU är ungefär lika litet som ÅA, så här känner man inte sig borttappad i första taget 🙂

Läs mera på http://www.nwmissouri.edu/

Platser/Längd 4 halvårsplatser eller 2 helårsplats,
praktik på 3-6 veckor för lärarstuderande 2023-2024
Språkbevis Språkintyg från ÅA språkcentret (Engelska B2 nivå)
Utbytesterminer Fall . 15.08.2023 – 12.12.2023

Spring – 06.01.2024 – 08.05.2024

 

Presbyterian College

Presbyterian College (PC) som grundades år 1880 är beläget i Clinton, South Carolina (10.000 invånare). I och med att det är ett college, så utbildar de endast kandidater.
PC har idag 1200 studerande, vilket innebär att klasstorleken är mycket behaglig (ca 15 studerande per kurs). Fantastiska program i bl.a. psykologi!
För information se http://www.presby.edu/admissions/dept/majors_minors.html för en fullständig lista).

Platser/Längd 2 halvårsplats eller 1 helårs 2023-2024
Språkbevis Språkintyg från ÅA språkcentret (Engelska B2 nivå)
Utbytesterminer Fall – 20.08.2023 – 15.12.2023

Spring – 7.01.2024 – 11.05.2024

 

Troy University

Troy University ligger i staden Troy, delstaten Alabama. De har ca 7500 studerande, och är ett publikt universitet. Kursutbudet motsvarar ÅA:s rätt bra. Deras International office ordnar utfärder och resor nästan månatligen. Deras orientering börjar redan i början på augusti (runt 9 augusti), men undervisningen tar slut redan i början på december.

https://www.troy.edu/academicprograms/index.html 

  Platser/Längd: Information kommer….
Språkbevis Språkintyg från ÅA språkcentret (Engelska B2 nivå)

 

University at Albany, State University of New York

Från och med läsåret 1998-99 kan ÅA erbjuda en plats för ett läsår vid SUNY, University at Albany inom ett bilateralt avtal. University at Albany är grundat 1844 och har i dag ca 17.000 studenter. Universitetet är beläget i delstaten New York. I utbytet kan både undergraduate och graduate studerande från alla fakulteter och ämnesområden delta. För graduate level studies måste man ha ett TOEFL.

Avtalet förutsätter balans mellan inkommade och utgående studenter.

För information se www.albany.edu

https://ualbany.studioabroad.com/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&Program_ID=10331 

Platser/Längd Inga platser 2023-2024

 

Utica University

Åbo Akademi har ett utbytesavtal med Utica University. Utica University grundades år 1946 och är beläget i Utica, New York (62 000 invånare).

Utica University har ca 3.600 studerande och har en fyraårig utbildning (fram till Bachelor-examen). Några graduate-program erbjuds. Utica College erbjuder 37 huvudämnen och 27 biämnen. Utbytesstuderande kan träna med deras lag som är i division 3, men får träna fritt i deras ”Intramural” sportprogram.

För information om kurserna, se www.utica.edu/academic/programs.cfm

För kursschema, se: https://bannerweb.utica.edu/PROD/bwckschd.p_disp_dyn_sched 

För kursbeskrivningar, se: https://catalog.utica.edu/content.php?catoid=51&navoid=3226 

Platser/Längd  2 helårs platser eller 2 halvårsplatser 2023-2024
Språkbevis English Proficiency Minimum Score
TOEFL 550 (paper based) 79 (internet based)
IELTS 6.0
Duolingo 100
Cambridge English Exam 170

 

 

Observera att vi inte kommer att lediganslå restplatser på våren 2023. Det betyder att alla som vill söka ovannämnda platser för utlandsstudier 2022-2023, även platser för våren 2023, ska ansöka senast 4 februari 2022. 

Uppdaterad 26.1.2023