Skriv här det du söker efter!

Asien och Oceanien

Asien och Oceanien

Du kan åka på utbyte till Asien eller Oceanien antingen via våra bilaterala avtal (se nedan), eller via ISEP (International Student Exchange Programe). ISEP är ett utbytesnätverk med över 300 universitet i över 50 länder. Läs mer om ISEP här.

Åbo Akademis bilaterala avtal

JAPAN

Osaka University, Japan

Osaka University grundades 1931 och har ca 25 000 studenter, varav 10% är internationella studerande.

Universitetet ligger i norra Osaka och har tre campusområden i städerna Suita, Toyonaka och Minoh, som alla är belägna lite utanför staden Osakas centrum. Osaka University erbjuder fyra program för utbytesstuderande från ÅA:

 • OUSSEP, dvs. Osaka University student exchange program, pågår ett halvt eller ett helt läsår och lämpar sig för utbytesstuderande som vill studera på engelska. Programmet består främst av sk. international exchange subjects, dvs. kurser på engelska i olika ämnen, men omfattar också flera valbara kurshelheter. Till dessa hör bl.a. språkkurser i japanska, självstudier i valbart ämne och en praktikinriktad kurs. I programmet ingår även olika fältutflykter för att ge utbytesstuderande möjlighet att bekanta sig med den lokala kulturen. OUSSEP riktar sig främst till studerande på kandidatnivå, då kurser på magisternivå inte hör till programmet. Studierna börjar i april eller oktober
 • Maple riktar sig till utbytesstuderande som önskar utveckla sina färdigheter i japanska samt lära sig mer om den japanska kulturen och samhället. Programmet pågår under ett helt läsår från september till augusti, och deltagande kräver att man har tidigare kunskaper i japanska på nivå N4 (JLPT). Studerande ska gärna vara minst tredje årets studerande.
 • Frontier Lab är ett program där utbytesstuderande får möjlighet att delta i en av Osakas forskargrupper inom naturvetenskap och teknologi, och ägna sig åt heltidsforskning med stöd av akademisk handledning. Programmet lämpar sig för minst tredje årets kandidatstuderande samt magisterstuderande, och kräver inte tidigare kunskaper i japanska. Studierna pågår under en eller två terminer och börjar i april eller i oktober.
 • iExPO är för utbytesstuderande som har goda kunskaper i japanska (JLPT N1 eller N2). Till programmet hör kurser i valfritt huvudämne som erbjuds inom ramen för det reguljära japanska kursutbudet vid Osaka University. Magisterstuderande som går iExpo har också möjlighet att forska med stöd av akademisk handledning.

ÅA-studerande som antas till OUSSEP kan ansöka om stipendium via Osaka University (utöver det stipendiet som ÅA beviljar alla studerande som åker på utbyte), men det är endast ett fåtal studerande som tilldelas stipendiet.

Intresserade studenter ansöker först internt i ÅA:s ansökningsrunda och nominerade studenter får tillgång till Osaka Universitys elektroniska ansökningssystem. Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg, engelska eller japanska, beroende på vilket program man söker till
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

För information om utbytesstudier i Osaka se https://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 5/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Tredje-femte året
Utbytesterminer Semester 1 –  april-september

Semester 2 – oktober-mars

 

Ryukoku University, Japan

Ryukoku University är ett av de äldsta lärosätena i Japan, med en historia som går tillbaka ända till 1639. Universitetet är beläget på tre olika campusområden i Kyoto och Shiga, dessa ligger nära tåglinjer och kan därför lätt nås. Universitetet har ca 20 000 studenter inom humaniora, ekonomi, juridik, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och teknologi samt agrikultur.

Utbytesstudenter erbjuds bland annat varianter av ett Japanese Experience Program JEP. Studenter utan tidigare kunskap i japanska kan ta del av JEP-E-programmet, där kurser på engelska i japanskt språk, samhälle, kultur och tradition ingår.

Akademiska året är indelat i två semester. Semester 1 pågår från april till september och semester 2 pågår från september till mars. Notera att utbytesperioden börjar med en obligatoriska orienteringsvecka och slutar med en tentamensperiod. Mera information kan hittar du här.

Intresserade studenter ansöker först internt i ÅA:s ansökningsrunda och nominerade studenter får sedan närmare information om ansökningsprocessen via Ryukoku. Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • två rekommendationer
 • studieprestationsutdrag på engelska

För information om utbytesstudier vid Ryukoku University se https://intl.ryukoku.ac.jp/english/examination/exp/.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/längd  2/helår (eller termin)
Stipendium 1800 euro/termin
 Nivå Andra-femte året
Utbytesterminer Semester 1 – april-september

Semester 2 – september-mars

 

Saitama University, Japan

Saitama University i Saitama prefektur, ca en halv timme från centrala Tokyo, erbjuder möjligheter till utbytesstudier inom en rad olika ämnen. Populära kurser för utbytesstudenter fokuserar på japanska språket och kulturen.

Universitetet har ca 9 000 studenter och erbjuder kurser på både japanska och engelska. Studieåret är indelat i fyra terminer och inleds i april och pågår till februari. Utbytesstudenter kan inleda studierna antingen i april, termin ett, eller september, termin tre.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

Mer om utbudet vid Saitama University hittas här: http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 2 platser (halvår eller helår) 2023-2024
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Tredje-femte året
Utbytesterminer Termin 1 & 2 – april-augusti

Termin 3 & 4 – september-februari

Akademiska kalendern

 

Tsuru University, Japan

Tsuru University är ett mindre universitet med ca 3 500 studerande beläget vid foten av Mount Fuji, bara en dryg timmes färd från centrala Tokyo. Universitetet erbjuder studier i pedagogik och utbildningsfrågor, ledarskap etc.

Universitetet utbildar bland annat lärare för arbete inom IB-utbildningar i Japan (ny inriktning). Samarbetet med Tsuru University är bilateralt och innebär att studenter från Department of Global Education även studerar vid Åbo Akademis Fakultet för pedagogik och välfärdsstudier.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

För mera information om utbytesstudier se https://www.tsuru.ac.jp/site/english/4584.html.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 5/termin
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Andra-femte året
Utbytesterminer Vårtermin – mars-augusti

Hösttermin – augusti-februari

 

SYDKOREA

Chonnam National University, Sydkorea

Chonnam National University i Sydkorea erbjuder förutom kurser på engelska också kurser i koreanska för utbytesstuderande.

Universitetet grundades 1952 i Gwangju har ca 36 000 studerande fördelade på tre campus och följande fakulteter: Agriculture and Life Scinces, Arts, Business Administration, Education, Engineering, Human Ecology, Humanities, Natural Sciences, Nursing, Pharmacy, Social Sciences, Veterinary Medicine, Medicine, Interdisciplinary Studies. Utbytesstudenter kan inte ta del av det som erbjuds inom medicin, veterinärmedicin, farmaci, sjukvård eller utbildning (Department of English Education).

Kvällskurser i koreanska erbjuds gratis under terminen. Utbytesstudenter kan också ansöka om praktikmöjligheter i samband med utbytet.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

För mera information om utbytesstudier se https://international.jnu.ac.kr/Inbound/Incoming/OverView.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Tredje-femte året
Utbytesterminer Vårtermin – mars-juni

Hösttermin – september-december

 

Hallym University, Sydkorea

Hallym University ligger i Chuncheon i norra Sydkorea. Hallym erbjuder kurser på engelska i samhällsvetenskaper (internationella relationer, socialvetenskaper, kommunikation), företagsekonomi och studier i koreanska språket och samhället. Utbytesstudenter får delta i samtliga kurser oberoende av huvudämne vid hemuniversitetet.

Studieplatserna lämpar sig för studerande med intresse för (ost)asiatisk kultur, ekonomi, samhälle och språk, särskilt på kandidatnivån, men kan också sökas av studerande på magisternivån.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

För mera information se https://en.hallym.ac.kr/exchange_en/exchange/incoming01.do.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Andra-fjärde året
Utbytesterminer Semester 1 – februari-juni

Semester 2 – augusti-december

 

Kyung Hee University, Sydkorea

Kyung Hee University i Seoul i Sydkorea erbjuder kurser på engelska inom ämnena rättsvetenskap, ekonomi, internationell handel, sociologi, masskommunikation, turism, filosofi, management/administration och statskunskap.

Universitetet är grundat 1949 och har ca 25 000 studerande.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska
Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Andra-fjärde året
Utbytesterminer Vårtermin – mars-juni

Hösttermin – september-december

 

KINA

Jilin University, Kina

Jilin University ligger i Changchun, i nordöstra Kina. Universitetet är grundat 1946 och har ca 70 000 studerande. Jilin University rankas bland Kinas tio bästa universitet.

Studier på engelska erbjuds på magisternivå i flera ämnen, t.ex. nationalekonomi, statskunskap, arkeologi/museologi, matematik, fysik, kemi, biovetenskaper, paleontologi, mineralogi och geologi.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska
Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå magister-forskarstuderande

 

Northeast Normal University, Kina

Northeast Normal University (NENU) grundades 1946 och har ca 28 000 studerande. Universitetet ligger i Changchun, i nordöstra Kina. Universitetet består av två campus: Ziyou campus och Jingyue campus.

NENU erbjuder kurser på engelska i t.ex. följande ämnen: e-commerce (även på kandidatnivån), biovetenskaper, pedagogik, lingvistik och kemi. Kurser i kinesiska ordnas på olika nivåer.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

För information se http://en.nenu.edu.cn.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå magister-forskarstuderande

 

South China University of Technology, Kina

South China University of Technology (SCUT), grundat 1952, i Guangzhou i södra Kina erbjuder i första hand studenter vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik en möjlighet till utbyte.

Universitet består av tre campus Wushan Campus, University Town Campus och Guangzhou International Campus.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

För mera information se universitetets engelskspråkiga webbplats: http://en.scut.edu.cn/.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

Southwestern University of Finance and Economics, Kina

SWUFE har över 21 000 studerande och är ett av Kinas ledande universitet inom finance, economics, and business. Det är grundat 1925 och ligger i Chengdu i sydvästra Kina (Sichuan-provinsen) med två campus: Liulin och Guanghua. De två campusen ligger 22 km från varandra och är förbundna med en metrolinje.

Southwestern University of Finance and Economics erbjuder studier inom främst företagsekonomiska ämnen och utbytet lämpar sig i första hand för studerande från Handelshögskolan. Utbytesstudenter väljer ofta ett avgiftsbelagt språk- och kulturprogram, som innebär en extra kostnad på ca 1000 euro.

Utöver ansökan med studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

För mera information om utbytesstudier se https://e.swufe.edu.cn/INTERNATIONAL/Office_of_International_Exchange_and_Cooperation.htm.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

Xi’an Jiaotong-Liverpool University, Kina

XJTLU är grundat år 2006 i staden Suzhou, östra Kina, inte långt från Shanghai. XJTLU fungerar som ett självständigt dotteruniversitet till Xi’an Jiaotong University och University of Liverpool (UK). Universitet har ca 23 000 studerande.

XJTLU erbjuder kurser och program för utbytesstuderande inom bland annat business, datavetenskaper, teknik, biologi, kommunikation, hälsovetenskaper med mera. Alla program är öppna för ÅA-studerande. Kurser erbjuds på engelska.

Höstterminen varar är från september till februari. Vårterminen varar från februari till juli. 

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

Mer information om utbyte hittas här: https://www.xjtlu.edu.cn/en/study/international-mobility/exchange-students.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå andra-femte året
Utbytesterminer Semester 1 – september-februari

Semester 2 – februari-juli

 

AUSTRALIEN

Deakin University, Australien

Deakin University är ett av Australiens främsta universitet, med utbildningar inom en rad olika discipliner. Universitetet har flera campus i Melbourneområdet: Melbourne Burwood Campus (störst), Geelong Waurn Ponds Campus, Geelong Waterfront Campus, Warrnambool Campus (tre timmar från Melbourne), samt ett onlinealternative i Cloud Campus.

Studieåret vid Deakin är indelat i tre terminer, av vilka termin tre är en valfri sommartermin. Trimester 1 pågår i februari till juni, trimester 2 i juli till oktober och trimester 3 från oktober till februari (valfri sommartermin). Utbytesstudenter uppmanas välja kurser från så kallade ”pre-approved units”, se Deakins webbplats för mer information.

Utbytesavtalet mellan ÅA och Deakin University förutsätter balans mellan inkommande och utgående studenter, men trots obalans i avtalet har Åbo Akademi för läsåret 2019-2020 fått möjlighet att nominera en student till Deakin. Studenten som väljs behöver i samarbete med bägge universitet delta i marknadsföring av Åbo Akademi inför och under vistelsen vid Deakin.

Notera att sökande även bör kunna uppvisa standardiserade nivåtest i engelska (t.ex. TOEFL eller IELTS).

Se webbplatsen https://www.deakin.edu.au/international-students

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1 plats för trimester 1 eller 2
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året
Platser/Längd 0 platser 2023-2024
Utbytesterminer  Trimester 1 – februari-juni

Trimester 2 – juli-oktober

Trimester 3 – oktober-februari

Akademiska kalendern

Uppdaterad 21.8.2023