Skriv här det du söker efter!

Asien och Oceanien

Asien och Oceanien

ISEP Exchange

Presentation om ISEP från infotillfällena

Via International Student Exchange Program ISEP får varje år 10-12 ÅA-studerande möjlighet till utbytesstudier vid ISEP-universitet i USA och resten av världen. Utbyten i Europa går inte via ISEP utan alltid via våra andra avtal. Kolla på www.isepstudyabroad.org vilka möjligheter du har som studerande vid Åbo Akademi (skriv Abo Akademi i deras sökmotor).

 

Deltagaravgiften för programmet är 2 800 euro/termin (ÅA fakturerar kort före utbytet) vilket ger mat och bostad samt befrielse från terminsavgifter. Därutöver tillkommer ISEP:s ansökningsavgift (100 USD), ISEP:s placeringsavgift (325 USD), ev. språktest (TOEFL-test/IELTS-test ca 250 euro), samt kostnader för ISEP:s obligatoriska försäkring (minst 86 USD per utbytesmånad), resor, visum, studiematerial och andra personliga utgifter.

ÅA beviljar ett stipendium på 1800 euro/termin för studerande som åker via ISEP till Nordamerika. De som väljs ut att delta i programmet betalar ansökningsavgiften innan ansökan behandlas av ISEP. Placeringsavgiften betalas då ISEP placerat ut sökanden vid ett lämpligt universitet, vanligtvis i april/oktober.

Bekanta dig med de deltagande institutionernas utbud och nivå, samt eventuella ämnesbegränsningar och förhandskrav. Vid val av universitet, beakta noggrant hur ISEP bedömer placeringsmöjligheten (excellent, very good, good, limited, very limited chance of placement) och välj alternativ ur olika kategorier för att öka dina chanser till placering.

Ansökan och urvalskriterier

Ansökan om utbytesstudier via ISEP görs parallellt internt inom ÅA och i ISEP:s elektroniska system (deadline 03.02.2023). Kontakta Internationella ärenden för att diskutera dina planer och få användarnamn och lösenord till ISEP:s system.

•  ÅA:s elektroniska ansökningsblankett  ifylld och utskriven, inlämnad inom deadline till Internationella ärenden

•  ISEP:s elektroniska ansökan  komplett och insänd elektroniskt, ansökningsavgiften betald

•  Bilagor:  godkända studieplaner för alla universitet man söker till, motiveringsbrev (till det första alternativet), studieprestationsutdrag på engelska, passkopia, två rekommendationer (elektroniska  Academic Reference Form samt rekommendationsbrev) av akademisk lärare eller professor.

Kunskaper i engelska eller mottagarlandets språk bör framgå av studieprestationsutdraget. Ifall du inte har avlagt kursen i engelska vid CSK bör du istället lämna in ett språkintyg utgivet av CSK (avgiftsbelagt), samt ISEP-blanketten  Language proficiency report ifylld. Ifall du blir nominerad för utbytet bör du dessutom uppfylla mottagaruniversitetets språkkrav vilket i de flesta fall innebär antingen språkintyg från CSK (avgiftsbelagt) eller t.ex. TOEFL-test eller IELTS-test. TOEFL- och IELTS-testen är avgiftsbelaga, se priser och testtider på www.ets.org/toefl/ibt/register  samt https://www.ielts.org/

Avlägg gärna testet redan på hösten för att öka dina chanser!

Ansökningstid ISEP:s elektroniska ansökan i februari – deadline 15.02.2023
ÅA:s interna deadline 03.02.2023
Platser/Längd Inom ISEP endast enterminsplatser
Kostnad ISEP:s ansöknings- och placeringsavgift
Programkostnad 2 800 euro/termin
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

 

JAPAN

Osaka University, Japan

Osaka University som grundades 1931 har ca 25 000 studenter fördelade på elva fakulteter samt ett antal Graduate Schools och Research Institutes. Fakulteterna är: Letters, Human Sciences, Foreign Studies, Law and Politics, Economics, Science, Medicine, Dentistry, Pharmaceutical Sciences, Engineering och Engineering Science.

Universitetet har flera campusområden: Suita, Toyonaka, Minoh, och erbjuder fyra program för utbytesstuderande från ÅA:

 • Full-year och half-year OUSSEP  där det ingår kurser på engelska i olika ämnen, undervisning om Japan på engelska, språkkurser i japanska och självstudier i valbart ämne.
 • Maple som är mera inriktat på studier i japanska och japansk kultur och förutsätter tidigare kunskaper i japanska på nivå N4.
 • Frontier Lab för utbytesstuderande och forskarstuderande som är intresserade av att utveckla sin analytiska förmåga samt forskning inom naturvetenskap.
 • iExPO där studerande kan välja kurser inom det japanska kursutbudet, förutsätter goda kunskaper i japanska (JLPT N1 eller N2).

Företräde ges åt sökande som studerat japanska tidigare.

ÅA-studerande som antas till OUSSEP kan ansöka om stipendium via det mottagande universitetet.

Intresserade studenter ansöker först internt i ÅA:s ansökningsrunda och nominerade studenter får tillgång till Osaka Universitys elektroniska ansökningssystem. Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg – Language Proficiency test
 • två rekommendationer
 • studieprestationsutdrag på engelska

För information om utbytesstudier i Osaka se http://www.osaka-u.ac.jp/en.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 3/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Tredje-femte året

 

Osaka Kyoiku University, Japan

Osaka Kyoiku University, grundat 1874, är ett av Japans ledande pedagogiska universitet, med drygt 4 500 studerande. Utbildningarna omfattar förskole-, grundskole- och speciallärarutbildning. Dessutom finns en institution för konst- och färdighetsämnen.

Avtalet begränsar sig till följande ämnen: pedagogik och lärarutbildning och undervisning på engelska är begränsad. Språkkurser i japanska erbjuds. Läsåret börjar i april.

Ansökan görs först internt i ÅA:s ansökningsrunda. Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • två rekommendationer
 • studieprestationsutdrag på engelska

För närmare information se http://intl.ryukoku.ac.jp/english/examination/exp/ 

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Tredje-femte året

 

Ryukoku University, Japan

Ryukoku University är ett av de äldsta lärosätena i Japan, med en historia som går tillbaka ända till 1639. Universitetet är beläget på tre olika campusområden i Kyoto och Shiga, och har ca 20 000 studenter inom humaniora, ekonomi, juridik, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och teknologi samt agrikultur.

Utbytesstudenter erbjuds bland annat varianter av ett Japanese Experience Program JEP. Studenter utan tidigare kunskap i japanska kan ta del av JEP-E-programmet, där kurser i japanskt språk, samhälle, kultur och tradition ingår.

Intresserade studenter ansöker först internt i ÅA:s ansökningsrunda och nominerade studenter får sedan närmare information om ansökningsprocessen via Ryukoku. Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • två rekommendationer
 • studieprestationsutdrag på engelska

För information om utbytesstudier vid Ryukoku University se
http://intl.ryukoku.ac.jp/english/html/exchange_program.html.

 

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/längd  2/helår (eller termin)
Stipendium 1800 euro/termin
 Nivå andra-femte året

 

Saitama University, Japan

Saitama University i Saitama prefektur, ca en halv timme från centrala Tokyo, erbjuder möjligheter till utbytesstudier inom en rad olika ämnen. Populära kurser för utbytesstudenter fokuserar på japanska språket och japansk kultur.

Universitetet har ca 9 000 studenter och erbjuder kurser på både japanska och engelska. Studieåret inleds i april och pågår till februari, men utbytesstudenter kan inleda studierna antingen i april eller september.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

Mer om utbudet vid Saitama University hittas här: http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/

 

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

Tsuru University, Japan

Tsuru University är ett mindre universitet beläget vid foten av Mount Fuji, bara en dryg timmes färd från centrala Tokyo. Universitetet erbjuder studier i pedagogik och utbildningsfrågor, ledarskap etc.

Universitetet utbildar bland annat lärare för arbete inom IB-utbildningar i Japan (ny inriktning). Samarbetet med Tsuru University är bilateralt och innebär att studenter från Department of Global Education även studerar vid Åbo Akademis Fakultet för pedagogik och välfärdsstudier.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

Mer om utbudet vid Tsuru University hittas här: https://www.tsuru.ac.jp/english/

 

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 5/termin
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå andra-femte året

 

KINA

Jilin University, Kina

Jilin University ligger i Changchun, i nordöstra Kina. Universitet har närmare 70 000 studerande och rankas bland Kinas tio bästa universitet.

Studier på engelska erbjuds på magisternivå i flera ämnen, t.ex. nationalekonomi, statskunskap, arkeologi/museologi, matematik, fysik, kemi, biovetenskaper, paleontologi, mineralogi och geologi.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • stureutdrag på engelska

För information se http://global.jlu.edu.cn.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå magister-forskarstuderande

 

Northeast Normal University, Kina

Northeast Normal University erbjuder kurser på engelska i t.ex. följande ämnen: e-commerce (även på kandidatnivån), biovetenskaper, pedagogik, lingvistik och kemi.

Universitetet ligger i Changchun, i nordöstra Kina. Kurser i kinesiska ordnas på olika nivåer.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • stureutdrag på engelska

För information se http://en.nenu.edu.cn

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå magister-forskarstuderande

 

South China University of Technology, Kina

South China University of Technology (SCUT), grundat 1952, i Guangzhou i södra Kina erbjuder i första hand studenter vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik en möjlighet till utbyte.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • stureutdrag på engelska

För mera information se universitetets engelskspråkiga webbplats: http://en.scut.edu.cn/.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

Southwestern University of Finance and Economics, Kina

SWUFE har över 24 000 studerande och är ett av Kinas ledande universitet inom finance/economics/business. Det är grundat 1925 och ligger i Chengdu i sydvästra Kina (Sichuan-provinsen) med två campus: Liulin och Guanghua.

Southwestern University of Finance and Economics erbjuder studier inom främst företagsekonomiska ämnen och utbytet lämpar sig i första hand för studerande från Handelshögskolan. Utbytesstudenter väljer ofta ett avgiftsbelagt språk- och kulturprogram, som innebär en extra kostnad på ca 1000 euro.

Utöver ansökan med studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • stureutdrag på engelska

För mera information se http://e.swufe.edu.cn/.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

Xi’an Jiaotong-Liverpool University

XJTLU är grundat år 2006 i staden Suzhou, östra Kina, inte långt från Shanghai. XJTLU fungerar som ett självständigt dotteruniversitet till Xi’an Jiaotong University och University of Liverpool (UK). Universitet har ca 15 000 studerande.

XJTLU erbjuder kurser/program för utbytesstuderande inom bland annat business, datavetenskaper, teknik, matematik, international relations, hälsovetenskaper med mera. Alla program är öppna för ÅA-studerande.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

Mer information hittas på deras hemsida: https://www.xjtlu.edu.cn/en/

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå andra-femte året

 

SYDKOREA

Chonnam National University, Sydkorea

Chonnam National University i Sydkorea erbjuder förutom kurser på engelska också kurser i koreanska för utbytesstuderande.

Universitetet grundades 1952 i Gwangju har ca 36 000 studerande fördelade på tre campus och följande fakulteter: Agriculture and Life Scinces, Arts, Business Administration, Education, Engineering, Human Ecology, Humanities, Natural Sciences, Nursing, Pharmacy, Social Sciences, Veterinary Medicine, Medicine, Interdisciplinary Studies. Utbytesstudenter kan inte ta del av det som erbjuds inom medicin, veterinärmedicin, farmaci, sjukvård eller utbildning (Department of English Education).

Kvällskurser i koreanska erbjuds gratis under terminen. Utbytesstudenter kan också ansöka om praktikmöjligheter i samband med utbytet.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • stureutdrag på engelska

För mera information, se http://global.jnu.ac.kr/jnumain.aspx och http://international.jnu.ac.kr/eng/.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året

 

Hallym University, Sydkorea

Hallym University ligger i Chuncheon i norra Sydkorea. Hallym erbjuder kurser på engelska i samhällsvetenskaper (internationella relationer, socialvetenskaper, kommunikation), företagsekonomi och studier i koreanska språket och samhället. Utbytesstudenter får delta i samtliga kurser oberoende av huvudämne vid hemuniversitetet.

Studieplatserna lämpar sig för studerande med intresse för (ost)asiatisk kultur, ekonomi, samhälle och språk, särskilt på kandidatnivån, men kan också sökas av studerande på magisternivån.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • stureutdrag på engelska

För mera information se http://english.hallym.ac.kr/

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå andra-fjärde året

 

Kyung Hee University, Sydkorea

Kyung Hee University i Seoul i Sydkorea erbjuder kurser på engelska inom ämnena rättsvetenskap, ekonomi, internationell handel, sociologi, masskommunikation, turism, filosofi, management/administration och statskunskap.

Universitetet är grundat 1949 och har ca 25 000 studerande.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • studieprestationsutdrag på engelska

För mera information se http://www.khu.ac.kr/eng/ och http://blog.khu.ac.kr/khuexchange

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå andra-fjärde året

 

Pai Chai Univeristy, Sydkorea

Studieprogrammet på engelska för utbytesstuderande vid Pai Chai University i Sydkorea, planeras i samband med ansökan. Kurser på koreanska erbjuds också.

Pai Chai University är grundat redan 1885 och ligger i Daejeon. Universitetet har drygt 10 000 studerande.

Utöver ansökan och studieplan krävs följande bilagor:

 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg
 • en rekommendation
 • stureutdrag på engelska

För information om Pai Chai se http://www.pcu.ac.kr/english/.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje året-forskarstuderande

 

AUSTRALIEN

Deakin University, Australien

Deakin University är ett av Australiens främsta universitet, med utbildningar inom en rad olika discipliner. Universitetet har flera campus i Melbourneområdet: Melbourne Burwood Campus (störst), Geelong Waurn Ponds Campus, Geelong Waterfront Campus, Warrnambool Campus (tre timmar från Melbourne), samt ett onlinealternative i Cloud Campus.

Studieåret vid Deakin är indelat i tre terminer, av vilka termin tre är en valfri sommartermin. Trimester 1 pågår i mars till juni, trimester 2 i juli till oktober och trimester 3 från november till februari (valfri sommartermin). Utbytesstudenter uppmanas välja kurser från så kallade ”pre-approved units”, se Deakins webbplats för mer information.

Utbytesavtalet mellan ÅA och Deakin University förutsätter balans mellan inkommande och utgående studenter, men trots obalans i avtalet har Åbo Akademi för läsåret 2019-2020 fått möjlighet att nominera en student till Deakin. Studenten som väljs behöver i samarbete med bägge universitet delta i marknadsföring av Åbo Akademi inför och under vistelsen vid Deakin.

Notera att sökande även bör kunna uppvisa standardiserade nivåtest i engelska (t.ex. TOEFL eller IELTS).

Se webbplatsen www.deakin.edu.au eller www.deakin.edu.au/international-students.

Ansökningstid 03.02.2023
Platser/Längd 1 plats för trimester 1 eller 2
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå tredje-femte året
Platser/Längd 0 platser 2023-2024

Uppdaterad 13.10.2022