Skriv här det du söker efter!

Asien och Oceanien

Asien och Oceanien

Du kan åka på utbyte till Asien och Oceanien antingen via våra bilaterala avtal (se nedan), eller via ISEP (International Student Exchange Programe). ISEP är ett utbytesnätverk med över 300 universitet i över 50 länder. Läs mer om ISEP här.

Ansökningsdeadline för läsåret 2024-2025

Deadline för att lämna in ansökan i ÅA:s interna ansökningsrunda för läsåret 2024-25 är 2.2.2024, kl 15.00. Ansökan görs i SoleMove. Om du vill åka på utbyte först på vårterminen 2025 gäller alltså samma deadline.

Ansökan

Läs mer om Åbo Akademis interna ansökan för utbytesstudier här. Följande bilagor krävs för ansökan till samtliga universitet i Asien och Australien via Åbo Akademis bilaterala avtal:

 • undertecknad studieplan
 • motiveringsbrev på engelska
 • språkintyg från språkcentret (för studier på engelska), notera att vissa universitet i Kina samt Deakin i Australien kräver standardiserade nivåtest i engelska (t.ex. TOEFL eller IELTS). Ifall du vill studera på det lokala språket krävs ytterligare språkintyg.
 • en rekommendation från akademisk personal vid ÅA
 • studieprestationsutdrag på engelska
 • fotografi

Studerande ansöker först internt i ÅA:s ansökningsrunda via SoleMove (deadline 2.2.2024). Därefter nominerar ÅA studerande till värduniversitetet och de nominerade studerandena får sedan närmare information om ansökningsprocessen till värduniversitetet direkt från dem. Ansökan till värduniversitetet kräver ytterligare bilagor som varierar enligt universitet.

Åbo Akademis bilaterala avtal

Åbo Akademis bilaterala avtal med universitet i Japan, Sydkorea, Kina och Australien är allmänna, vilket betyder att utbytesplatserna är öppna för studerande från alla ämnen. Universitetsspecifika kriterier och övrig information hittar du nedan. Utbytesstudier vid samarbetsuniversiteten är avgiftsfria. För utförligare information om utbyte i Asien och Oceanien, kontakta gärna Astrid Kalland.

Osaka University, Japan

Osaka University grundades 1931 och har ca 25 000 studenter, varav 10% är internationella studerande.

Universitetet ligger i norra Osaka och har tre campusområden i städerna Suita, Toyonaka och Minoh, som alla är belägna lite utanför staden Osakas centrum. Osaka University erbjuder fyra program för utbytesstuderande från ÅA:

 • OUSSEP, dvs. Osaka University student exchange program, lämpar sig för utbytesstuderande som vill studera på engelska. Programmet består främst av sk. international exchange subjects, dvs. ett utbud av kurser på engelska i olika ämnen, men omfattar också flera valbara kurshelheter. Till dessa hör språkkurser i japanska, självstudier i valbart ämne och en praktikinriktad kurs. Utöver dessa har man också möjlighet att gå några kurser från Osakas reguljära engelskspråkiga kursutbud. I programmet ingår även olika fältutflykter för att ge utbytesstuderande möjlighet att bekanta sig med den lokala kulturen (endast för studerande på kandidatnivå). OUSSEP riktar sig främst till studerande på kandidatnivå, då kurser på magisternivå inte hör till programmet. Studierna pågår under en eller två terminer och börjar i april eller i september.

 

 • Maple riktar sig till utbytesstuderande som önskar utveckla sina färdigheter i japanska samt lära sig mer om den japanska kulturen och samhället. Genom projektbaserat lärande strävar programmet även efter att utveckla studerandes färdigheter i att förvärva kunskap, förmedla information samt diskutera den med andra. Programmet pågår under ett helt läsår från september till augusti, och deltagande kräver att man har tidigare kunskaper i japanska på nivå N4 (JLPT). Studerande ska gärna vara minst tredje årets studerande, och programmet lämpar sig väl även för studerande på magisternivå.

 

 • Frontier Lab är ett program där utbytesstuderande får möjlighet att delta i en av Osakas forskargrupper inom naturvetenskap och teknologi, och ägna sig åt heltidsforskning med stöd av akademisk handledning. Programmet lämpar sig för minst tredje årets kandidatstuderande samt magisterstuderande, och går att utföra på både engelska och japanska. Studierna pågår under en eller två terminer och börjar i april eller i september.

 

 • iExPO är för utbytesstuderande som har goda kunskaper i japanska (JLPT N1 eller N2). Till programmet hör kurser i valfritt huvudämne som erbjuds inom ramen för det reguljära japanska kursutbudet vid Osaka University. Programmet lämpar sig för såväl kandidat- som magisterstuderande. Magisterstuderande som går iExpo har också möjlighet att forska med stöd av akademisk handledning. Studierna pågår under en eller två terminer och börjar i april eller i september.

ÅA-studerande som antas till OU kan ansöka om stipendium via Osaka University (utöver det stipendiet som ÅA beviljar studerande som åker på utbyte), men det är endast ett fåtal studerande som tilldelas stipendiet.

För information om utbytesstudier i Osaka se här.

Se även Osakas informationsbroschyr om de olika utbytesprogrammen här.

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/Längd 3 platser /läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Andra – femte året beroende på program
Utbytesterminer Vår/sommartermin: april – augusti

Höst/vintertermin: september – februari

 

Ryukoku University, Japan

Ryukoku University är ett av de äldsta lärosätena i Japan, med en historia som går tillbaka ända till 1639. Universitetet är beläget på tre olika campusområden i Kyoto och Shiga. Campusen ligger nära tåglinjer och är därmed lättillgängliga. Universitetet har ca 20 000 studenter inom humaniora, ekonomi, juridik, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och teknologi samt agrikultur.

Utbytesstuderande erbjuds olika varianter av ett sk. JEP– Japanese Experience Program:

 • JEP-E programmet riktar sig till utbytesstuderande utan tidigare kunskap i japanska, och går helt på engelska. Programmet omfattar kurser i det japanska samhället och kulturen, t.ex. i  japansk historia, ekonomi och förvaltning, teknologi, litteratur och film, juridik och politik etc. Studerande lär sig om Kyotos rika kultur och traditioner samt om det buddhistiska tänkesättet. Till programmet hör även en intoduktionskurs i japanska som går tre gånger i veckan. Utbytesstuderande kan också gå några kurser från Ryokokus reguljära kursutbud (begränsat utbud på engelska), så länge de inte krockar med programmets obligatoriska kurser. För mer information om JEP-E programmet, se här.

 

 • JEP-J programmet riktar sig till utbytesstuderande som redan kan japanska på nivån N4 i JLPT (Japanese Language Proficiency Test). Programmets kurser går främst på japanska, och omfattar dels kurser i det japanska språket och dels valbara kurser i det japanska samhället och kulturen. Syftet med programmet är att utbytesstuderande ska få öva sig i att använda det japanska språket i praktiken (t.ex. på fältutflykter), och studera olika aspekter av det japanska samhället och kulturen, som t.ex. japansk religion, historia, litteratur, utbildning, ekonomi och förvaltning. Utbytesstuderande kan också gå några kurser från Ryokokus reguljära kursutbud på engelska eller japanska. För mer information om JEP-E programmet, se här.

Alla JEP-program är belägna vid Ryokoku Universitys centrala campus Fukakusa i södra Kyoto.

Det akademiska läsåret vid RU är indelat i två terminer. Utbytesstuderande kan välja att studera en eller två terminer. Vårterminen pågår från april till september och höstterminen pågår från september till mars. Notera att utbytesperioden börjar med en obligatorisk orienteringsvecka och slutar med en tentamensperiod.

För information om utbytesstudier vid Ryukoku University, se https://intl.ryukoku.ac.jp/english/examination/exp/.

Se även Ryokoku Universitys guide för utbytesstuderande på engelska: https://intl.ryukoku.ac.jp/zx_documents/application_Form/00_1_sagguide_eng.pdf.

För information om JEP-programmen, se: https://intl.ryukoku.ac.jp/english/examination/exp/jep_program.html

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/längd  2 platser /läsår
Stipendium 1800 euro/termin
 Nivå Andra– femte året
Utbytesterminer Vårtermin:  april – september

Hösttermin: september – mars

 

Saitama University, Japan

Saitama University ligger i Saitama prefektur, ca en timme från centrala Tokyo med lokaltrafik. Universitetet har ca 8 000 studenter.

Utbytesstuderande erbjuds ett sk. STEPS- program, Short-Term Exchange Student Program of Saitama University. Inom ramen för programmet erbjuds ett begränsat utbud av kurser på engelska främst i det japanska samhället, kulturen och språket, men även i ekonomi samt i naturvetenskaper och teknik. Kurser på både kandidat- och magisternivå erbjuds. Läs mer om STEPS- programmet och se det nuvarande kursutbudet här. Utöver STEPS-kursena som specifikt är ämnade för utbytesstuderande har utbytesstuderande också möjlighet att gå engelskspråkiga kurser från Saitamas reguljära kursutbud. Dessa kurser kan emellertid ha en del restriktioner, och man behöver lärarens godkännande innan anmälan.

Det akademiska läsåret vid Saitama University är indelat i fyra terminer. Utbytesstuderande kan inleda sina studier i april eller i september, och stanna två eller fyra terminer. För närmare information om det akademiska läsåret, se här.

 

Saitama kräver att utbytesstuderande är minst tredje årets studerande (även magisterstuderande är ok), och har ett medeltal på minst 2.4 på en 4.0 skala.

 

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/Längd 2 platser/ läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Tredje-femte året
Utbytesterminer Termin 1 & 2: april – augusti

Termin 3 & 4: september – februari

Akademiska kalendern

 

Tsuru University, Japan

Tsuru University är ett av Japans mest framstående universitet inom lärarutbildning. Det är ett mindre universitet med ca 3 500 studerande. Universitetet ligger vid foten av Japans högsta berg Mount Fuji i Yamanashi prefektur, ca en och en halv timmes tågresa från centrala Tokyo.

Utbytesstuderande vid Tsuru University erbjuds ett sk. Tsuru Study Abroad Program, T-SAP, som går på engelska. Programmet har fokus på utbildningsfrågor samt på den japanska kulturen och samhället. Utöver det har utbytesstuderande även möjlighet att göra en praktik för att bekanta sig med den japanska grundutbildningen.

Utbytesstuderande kan delta i T-SAP under augusti – december.

För mera information om utbytesstudier vid Tsuru University, se här och kontakta gärna Astrid Kalland.

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/Längd 5 platser /läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Andra-femte året
Utbytesterminer    augusti – december

Chonnam National University, Sydkorea

Chonnam National University ligger i staden Gwangju i sydvästra Sydkorea. Universitetet har ca 30 000 studerande och har fått flera nationella och globala ackrediteringar.

Utbytesstuderande erbjuds kurser på koreanska och engelska och de kan ta del av kurser inom alla ämnen som finns tillgängliga vid CNU, utom de som erbjuds inom medicin, veterinärmedicin, farmaci, sjukvård eller utbildning (Department of English Education). Kurser på engelska erbjuds inom flera olika ämnen, t.ex. i företagsekonomi och inom naturvetenskaper och teknik. De flesta kurser är på kanidatnivå, men kurser på magisternivå erbjuds också. Kurser i koreanska på flera olika nivåer erbjuds också.

Ett koreanskt studiepoäng motsvarar 2 studiepäng vid ÅA.

Chonnam University har flera campus, men de flesta kurser för utbytesstuderande finns vid Gwangju Campus.

Utbytesstuderande kan välja att studera vid CNU under vårterminen, höstterminen, eller under ett helt läsår.

För mera information om utbytesstudier vid CNU, se här.

 

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/Längd Fastställs skilt för varje läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Andra-femte året
Utbytesterminer Vårtermin: mars – juni

Hösttermin. september – december

Se här för närmare information

 

Hallym University, Sydkorea

Hallym University ligger i Chuncheon i norra Sydkorea, ca en timme från Seoul. Universitetet har ungefär 8000 studerande. Hallym erbjuder ett begränsat utbud av kurser på engelska i olika ämnen, bl.a. i det koreanska samhället och i ekonomi. Även kurser i koreanska erbjuds för utbytesstuderande. Utbytesstudenter får delta i samtliga kurser oberoende av huvudämne vid hemuniversitetet.

Hallym University erbjuder boende på campus och ett rikt campusliv för utbytesstuderande.

Utbytesstuderande kan välja att studera vid HU under vårterminen, höstterminen, eller under ett helt läsår.

Ett koreanskt studiepoäng motsvarar 2 studiepäng vid ÅA.

För mera information om Hallym se här.

För närmare information beträffande kurser etc. behöver man ladda ner en sk. ”exchange pack” som hittas här.

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/Längd Fastställs skilt för varje läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå Andra – femte året
Utbytesterminer Vårtermin: februari – juni

Hösttermin: augusti – december

 

Kyung Hee University, Sydkorea

Kyung Hee University i Seoul har ca 25 000 studerande. Universitetet erbjuder kurser på engelska för utbytesstuderande inom bl.a. ekonomi, naturvetenskaper, internationella studier samt inom den koreanska kulturen, samhället och språket.

Kurserna vid KHU erbjuds vid två olika campus som ligger relativt lång ifrån varandra: Seoul Campus i Seoul och Global Campus i staden Yongin-si. Det tar ca en och en halv timme att åka från det ena campuset till det andra med bil. Nedan ser du vilka fakulteter som är tillgängliga för utbytesstuderande läsåret 2023-2024 och vid vilka campus de finns.

 

Seoul Campus
College of Humanities
College of Politics and Economics
School of Management
College of Hotel and Tourism Management
College of Sciences
College of Human Ecology
Humanitas College

Global Campus

College of Engineering
College of Software
College of Electronics and Information
College of Applied Science
College of Life Science
College of International Studies
College of Foreign Language and Literature
College of Art and Design
Humanitas College

KHU erbjuder endast kurser på kandidatnivå för utbytesstuderande.

Utbytesstuderande kan välja att studera vid KHU under vårterminen, höstterminen eller under ett helt läsår.

Se KHU:s kurser på engelska här. Man behöver inte logga in för att se kursutbudet. Välj engelska som språk, och sedan ”course schedule index” till vänster. First semester är vårsemestern.  Kom också ihåg att välja engelska som språk för kurserna du söker!

Kurserna vid KHU är oftast värda 3 koreanska studiepoäng, vilket motsvarar 6 studiepäng vid ÅA.

För mer information om Kyung Hee University, se här och kontakta gärna koordinator Astrid Kalland.

 

Ansökningstid     02.02.2024
Platser/Längd    Fastställs skilt för varje läsår
Stipendium    1 800 euro/termin
Nivå     Andra-femte året (Obs! Kurser      erbjuds   endast på kandidatnivå)
Utbytesterminer       Vårtermin: februari – juni

Hösttermin: augusti – december

 

Southwestern University of Finance and Economics, Kina

SWUFE är ett av Kinas ledande universitet inom finance, economics, and business. Universitetet har ca 20 000 studerande ligger i Chengdu i västra Kina (Sichuan-provinsen) med två campus: huvudcampuset Liulin och Guanghua. De två campusen ligger 22 km från varandra och är förbundna med en metrolinje.

Southwestern University of Finance and Economics erbjuder studier inom främst företagsekonomiska ämnen och utbytet lämpar sig i första hand för studerande från Handelshögskolan.

Utbytesstuderande kan välja att studera vid SWUFE under en eller två terminer.

 

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå andra-femte året

 

Xi’an Jiaotong-Liverpool University, Kina

XJTLU ligger i staden Suzhou, östra Kina, inte långt från Shanghai. XJTLU är ett nytt universitet som grundades år 2006, och fungerar som ett självständigt dotteruniversitet till Xi’an Jiaotong University och University of Liverpool (UK). Universitetet har ca 25 000 studerande, varav över 2000 är internationella studerande. Det går ett snabbtåg, et sk. ”bullet train” från staden Suzhou till centrum av Shanghai och Beijing.

All undervisning vid XJTLU är på engelska bortsett från språkkurserna. Utbytesstuderande erbjuds studier i ett stort antal olika ämnen, bl.a. i naturvetenskaper, business, ekonomi och kommunikation. Kurser erbjuds på både kandidat- och magisternivå. Alla program är öppna för ÅA-studerande.

Läs mer om vilka ämnen som erbjuds på kandidatnivå här och på magistersnivå här. För närmare information om kurser, kontakta gärna Astrid!

Utbytesstuderande kan välja att studera vid XJTLU under en termin eller under ett helt läsår.

XJTLU kräver att utbytesstuderande har ett medeltal på minst 3.0 på en 4.0 skala.

Språkcentrets intyg att studerande är på B2-nivå i engelska räcker.

Mer information om utbyte vid XJTLU hittas här.

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/Längd 2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå andra-femte året
Utbytesterminer Hösttermin: september – februari

Vårtermin – februari – juli

 

Northeast Normal University, Kina

Northeast Normal University (NENU) ligger i Changchun, i nordöstra Kina. Universitetet har ca 28 000 studerande vid två campus: Ziyou campus och Jingyue campus.

NENU erbjuder kurser på engelska endast på magisternivå i geografi samt i pedagogik. För utbytesstuderande som kan kinesiska är kurser i andra ämnen också tillgängliga. Kurser i det kinesiska språket ordnas på olika nivåer.

NENU kräver att utbytesstuderande har ett medeltal på minst 2.4 på en 4.0 skala.

Ett officiellt TOEFL engelska språkintyg krävs för ansökan.

 

Ansökningstid   02.02.2024
Platser/Längd   2/läsår
Stipendium   1 800 euro/termin
Nivå   magister – forskarstuderande
Utbytesterminer   Hösttermin: augusti– januari

Vårtermin: mars– juni

 

Jilin University, Kina – tillfälligt inga kurser på engelska under läsåret 24-25

Jilin University ligger i Changchun, i nordöstra Kina. Universitetet har ca 75 000 studerande och över 100 utbytesstuderande årligen.

Studier på engelska erbjuds på magisternivå i flera ämnen, t.ex. nationalekonomi, statskunskap, arkeologi/museologi, matematik, fysik, kemi, biovetenskaper, paleontologi, mineralogi och geologi.

Utbytesstuderande kan välja att studera vid Jilin under höstterminen, vårterminen eller under ett helt läsår.

Ett officiellt språkintyg krävs för ansökan.

 

Ansökningstid 02.02.2024
Platser/Längd 1-2/läsår
Stipendium 1 800 euro/termin
Nivå magister – forskarstuderande
Utbytesterminer Hösttermin: augusti– januari

Vårtermin: februari– juni

 

 

Deakin University, Australien – inga platser under läsåret 2024-2025

Deakin University är ett av Australiens främsta universitet, med utbildningar inom en rad olika discipliner. Universitetet har flera campus i Melbourneområdet: Melbourne Burwood Campus (störst), Geelong Waurn Ponds Campus, Geelong Waterfront Campus, Warrnambool Campus (tre timmar från Melbourne), samt ett onlinealternative i Cloud Campus.

Studieåret vid Deakin är indelat i tre terminer, av vilka termin tre är en valfri sommartermin. Trimester 1 pågår i februari till juni, trimester 2 i juli till oktober och trimester 3 från oktober till februari (valfri sommartermin). Utbytesstudenter uppmanas välja kurser från så kallade ”pre-approved units”, se Deakins webbplats för mer information.

Utbytesavtalet mellan ÅA och Deakin University förutsätter balans mellan inkommande och utgående studenter, och därför har Åbo Akademi inte fått möjlighet att skicka en studerande till Deakin under de senaste åren.

Notera att sökande även bör kunna uppvisa standardiserade nivåtest i engelska (t.ex. TOEFL eller IELTS).

Se webbplatsen https://www.deakin.edu.au/international-students

Ansökningstid   02.02.2024
Platser/Längd  1 plats för trimester 1 eller 2
Stipendium  1 800 euro/termin
Nivå  tredje-femte året
Platser/Längd  0 platser 2024-2025
Utbytesterminer   Trimester 1 – februari-juni

Trimester 2 – juli-oktober

Trimester 3 – oktober-februari

 Akademiska kalendern

Uppdaterad 21.2.2024