Skriv här det du söker efter!

Tandem

I tandem samarbetar två människor med olika modersmål med varandra för att lära sig varandras språk. Partnerna växlar mellan språken, vilket leder till att de fungerar turvis som lärande part och turvis som språkmodell och stöd på det egna modersmålet. Samarbetet bygger dels på ömsesidighet, dvs. att båda parter gynnas av samarbetet, och dels på inlärarautonomi, dvs. att man parallellt med språklärandet också lär sig att planera, styra och utvärdera den egna lärandeprocessen.

Inom tandem har forskare på Åbo Akademi utvecklat modeller för hur tandem kan tillämpas till skolkontext och för olika lärmiljöer och åldersgrupper. Två modeller som utvecklats i samarbete med gymnasier men som också kan tillämpas vid högstadier och högskolor är klasstandem och eklasstandem. Tandem kan också tillämpas för yngre åldersgrupper. Språkduschtandem är riktad till lågstadiet, förskolan och småbarnspedagogiken. Mer information om de olika tandemmodellerna nedan.

Mer information om de olika tandemmodellerna hittas även på webbplatsen: www.abo.fi/tandem

Uppdaterad 24.10.2019