Skriv här det du söker efter!

Klasstandem

Klasstandem är en modell för språkundervisning, främst det andra inhemska språket svenska och finska, som riktar sig till elever från högstadieåldern uppåt. I klasstandem samarbetar närliggande svenska och finska skolor med varandra genom regelbundna tandemträffar. Två elever med olika modersmål bildar tandempar och samarbetar med varandra för att lära sig varandras språk genom att som par delta i varandras lektioner i det andra inhemska språket. Målet med klasstandem är att skapa situationer där elever eller studerande från respektive språkgrupp kan mötas i autentisk interaktion och på ett jämställt sätt använda och utveckla sina färdigheter i varandras språk.

Klasstandem som modell för undervisning i det andra inhemska språket beskrivs närmare i en tvåspråkig handbok som baserar sig på erfarenheter av projektet Klasstandem där lärare och forskare tillsammans utvecklat klasstandem. Boken baserar sig på erfarenheter av klasstandem på gymnasienivå men innehåller mycket information som kan tillämpas även på andra stadier. Den elektroniska boken finns fritt tillgängligt för alla intresserade:

Klasstandem – En resa över språkgränsen. Luokkatandem – matka yli kielirajan. Löf, Å., Koskinen, H., Pörn, M., Hansell, K. & Korhonen, A., Engberg, C. (2016). Åbo Akademi. Pedagogik och välfärdsstudier.

Blädderbar e-bok

PDF

Projektet Klasstandem (2012–2015) finansierades av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse, Utbildningsstyrelsen, Svensk-Österbottniska samfundet, Högskolestiftelsen och Waldemar von Frenckells stiftelse.

Uppdaterad 24.10.2019