Skriv här det du söker efter!

Språköverskridande undervisning

Språköverskridande undervisning innebär ett samarbete mellan skolor med olika undervisningsspråk, svenska och finska.

Samarbetet kan ingå i undervisningen av det andra inhemska språket (t.ex. klasstandem, eklasstandem), i andra enskilda ämnen (t.ex. språköverskridande samundervisning) eller i ämnesövergripande undervisning (t.ex. språkduschtandem).

I resursbanken fokuserar vi på modeller för språköverskridande samarbete mellan lärare och elevgrupper där syftet är att skapa närmare och mer regelbunden kontakt mellan språkgrupperna än vad exempelvis vänskole-, evenemangs- och besökssamarbeten traditionellt gett möjlighet till.

Uppdaterad 24.10.2019