Skriv här det du söker efter!

Eklasstandem

Eklasstandem innebär en tillämpning av klasstandem för virtuella lärmiljöer, vilket gör det möjligt även för skolor på starkt enspråkiga orter eller med långt avstånd till andra skolor att inkludera tandemverksamhet i sin språkundervisning. På detta sätt, med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi, tillgängliggörs tandempedagogik för alla skolor i Finland.

Eklasstandem som modell för undervisning i det andra inhemska språket beskrivs närmare i en digital lärarhandledning som baserar sig på erfarenheter av projektet Eklasstandem där lärare och forskare tillsammans utvecklat eklasstandem på gymnasienivå. Den ger praktisk handledning, beskriver fungerande klassrumspraxis samt ger exempel på uppgiftstyper och digitala verktyg som kan användas i eklasstandem och på hur uppgifterna kan tillämpas till olika åldersgrupper, exempelvis högstadier och högskolor. En del av exemplen illustreras med videoklipp från autentiska tandemsamtal mellan eleverna.

Eklasstandem lärarhandledning

 

Projektet Eklasstandem (2015–2018) finansierades av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Högskolestiftelsen.

Uppdaterad 24.10.2019