Skriv här det du söker efter!

Språkcentrets uppdrag

Språkcentrets uppdrag

Alla studenter kommer i kontakt med Språkcentrets kurser och verksamhet

Mångsidiga språkkunskaper är en förutsättning för studier, i arbetslivet och för internationella kontakter.

Språkcentret erbjuder mångsidiga kurser i språk och kommunikation för studerande och personal.

Vårt uppdrag är att stöda Åbo Akademi att nå målsättningarna i universitetets strategi för åren 2021–2030. Våra engagerade lärare, som är experter inom språk och kommunikation, placerar den studerandes lärande i centrum och förser de studerande med en bred flerspråkig och mångkulturell kompetens för olika aktörers behov i samhället, både nationellt och internationellt. ​​​​​​​

I alla kandidatexamina ingår obligatoriska studier i det andra inhemska språket, minst ett främmande språk och en kurs i akademisk framställning. I en del utbildningar krävs ytterligare språkstudier. Det lönar sig också att dra nytta av det övriga utbudet vid Språkcentret inom ramen för de fritt valbara studierna.

Vi rekommenderar att du inleder dina språkstudier redan i början av din studietid. På så sätt har du möjlighet att uppnå sådana språkkunskaper som du har nytta av i studierna, arbetslivet och i dina internationella kontakter. En viktig del av Språkcentrets uppdrag är också att språkligt förbereda de studerande för utbytesstudier vid ett utländskt universitet.

Uppdaterad 22.2.2023