Skriv här det du söker efter!

Språkcentrets stödverksamhet

Språkcentrets stödverksamhet

Språkcentret erbjuder preparationskurser, textverkstad och skrivhandledning, språktest och intyg.

I Språkcentrets stödverksamhet ingår nivåtester, preparationskurser, textverkstad och skrivhandledning. Om du till exempel inte är säker på din nivå i finska och tvekar huruvida du borde välja språkprovet eller kursen, kan du ta ett självtest. Om du har förkunskaper i tyska ska du ta ett nivåtest som visar vilken kurs du bör välja.

Preparationskurser i finska och engelska

Språkcentret ordnar preparationskurser i finska och engelska som förbereder för de fakultetsspecifika kurserna. För att veta vilket alternativ i finska du bör välja kan du göra ett nivåtest.

Textverkstad och skrivhandledning

Du kan besöka vår textverkstad för att bearbeta språket i texter på svenska eller engelska som du arbetar med i dina studier, till exempel inlämningsuppgifter, föredrag eller examensarbeten. När du arbetar med din avhandling och vill förbättra språket i din text kan du få skrivhandledning på svenska och engelska.

Språkliga verktyg för dig som studerar

Språk- och stilguiden är en webbresurs där du hittar bland annat länkar till språkliga hjälpmedel och råd du behöver när du arbetar med olika slags texter.

Tillgänglighet

På Språkcentrets intranät kan du dels få videotips om verktyg som finns inbyggda på din dator, dels läsa om hur du kan komma vidare om du kört fast i språkinlärningen. ÅA-inloggning krävs för att komma åt tillgänglighets- och inlärningstipsen.

Språktestning och intyg

Vi ordnar språktest i främmande språk för utbyte om du inte har deltagit i någon kurs. Språkintyg över avlagda kurser fås av Språkcentret.

 

Uppdaterad 6.2.2023