Skriv här det du söker efter!

Sociologi – forskning

Sociologi – forskning

Forskningen vid den sociologiska enheten fokuserar på samhällets mångfald, dess strukturella villkor och kulturella representationer, samt samhällsmedlemmarnas möjligheter till deltagande. Centrala forskningsteman är etniska, religiösa och lingvistiska minoriteter, samt arbetslivets förändring och det civila samhället.

Uppdaterad 13.7.2020