Skriv här det du söker efter!

Personalen vid sociologi

Personalen vid sociologi

Personal

Mikko Lagerspetz, ämnesansvarig professor
Andreas Häger, äldre universitetslektor
Mika Helander, äldre universitetslektor

 

Forskare och doktorander

Ievgeniia Babenko, doktorand
Thomas Heikell, doktorand
Katarina Johansson, doktorand
Jan-Eerik Leppänen, doktorand
Robin Lybeck, doktorand
Dan Sundblom, doktorand
Kirsti Suolinna, emeritusforskare, docent
Sencer Gözübenli, doktorand

 

Docenter

Airi-Alina Allaste
Riley Dunlap
Elizabeth Ettorre
Pia Nyman-Kurkiala
Harriet Strandell
Christoffer Tigerstedt
Jan Wickman
Aminkeng Alemanji

 

Susan Sundback, emeritus professor

Uppdaterad 8.2.2024