Skriv här det du söker efter!

Personalen vid sociologi

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen


Undervisande personal

Ämnesansvarig professor
Lagerspetz, Mikko

Akademilektorer:
Häger, Andreas
Helander, Mika

Adjungerad professor
Allaste, Airi-Alina

Forskare och doktorander

Eriksson, Lise (forskare, Finlands Akademi)
Hadzibulic, Sabina (forskare, timlärare)
Heikell, Thomas (doktorand)
Heinonen, Iman (doktorand)
Henriksson, Heidi (doktorand)
Kosova, Magdalena (doktorand)
Lybeck, Robin (doktorand)
Ndukwe, Thaddeus (doktorand)
Sundblom, Dan (doktorand)
Suolinna, Kirsti (emeritusforskare, docent)

Docenter:

Allaste, Airi-Alina
Dunlap, Riley
Ettorre, Elizabeth
Nyman-Kurkiala, Pia
Strandell, Harriet
Tigerstedt, Christoffer
Wickman, Jan

Em.prof.
Sundback, Susan

Uppdaterad 3.9.2018