Looking for something specific? Use our search engine!

Åbo Akademi University Press

Åbo Akademi University Press is the official organ for publications relating to Åbo Akademi University and its associated researchers. Its productions include mainly doctoral theses (monographs). Publications issued by Åbo Akademi University Press can be bought at the Åbo Akademi University Library. The Press actively promotes the distribution of its publications on for example book fairs.

Buy books at Åbo Akademi’s webshop:

Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945
Click here for the webshop

tre böcker
Väggarna talar tells about Åbo Akademi University’s buildings, the history publication has three volumes.

Contact

To buy other publications, contact: Anders Ekberg
Phone: +358-2-215 4190, e-mail: publikationer@abo.fi
Street address: Åbo Akademi University Library, Tuomiokirkonkatu 2-4, 20500 Turku.

For information about Åbo Akademi University Press:
Contact: Johanna Hedenborg
Phone: +358-2-215 4793, e-mail: forlaget@abo.fi

Recent Publications

The list of publications is updated in chronological order with the newest publications first. To the right you can find older publications.

During this year the following publications have been issued by Åbo Akademi University Press:

 

2020

 

Doctoral dissertation in Dogmatics
Wihlborg, Daniel:
Mariae virginitas perpetua – the Concept of Mary’s Virginity in Ambrose of Milan’s Pastoral Care
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-974-1, ISBN 978-951-765-975-8 (digital), 304 s. € 29,00

Doctoral dissertation in Caring Science
Olsio-Tuisku, Anna-Greta:
Delaktighet som hälsobringande nytta. En studie ur ett vårdvetenskapligt hälsoperspektiv.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-972-7, ISBN 978-951-765-973-4 (digital), 200 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Theological Ethics and the Philosophy of Religion
Hellsten, Laura:
Through the Bone and Marrow. Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-971-0, 408 s. € 33,00

Doctoral dissertation in General Pedagogy
Baltzer Charlotte:
Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi – En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-963-5, ISBN 978-951-765-964-2 (digital), 288 s. € 28,00

Doctoral dissertation in Practical Theology
Edlund, Caroline:
När jag får vara ute på fältet dansar jag tango! En organisationsteologisk studie av konkurrerande logiker i kyrklig verksamhet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-969-7, ISBN 978-951-765-970-3 (digital), 200 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Old Testament Exegetics
Green, Stefan:
Toward Apocalypticism. A Thematic Analysis of Isaiah 65–66.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-965-9, ISBN 978-951-765-966-6 (digital), 350 s. € 32,00

Doctoral dissertation in Nordic Folkloristics
Harjunen, Catarina:
Att dansa med de(t) skeva. Erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-967-3, ISBN 978-951-765-968-0 (digital), 252 s. € 26,00

Doctoral dissertation in Nordic History
Louhimies Robert:
Mellan Merkurius och Mars – Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914-1974
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-955-0, ISBN 978-951-765-956-7 (digital), 243 s. € 25,00

Doctoral dissertation in International Marketing
Linderyd Andreas:
De varumärkeskluvna. Varumärkesarbete och värdegrundsretorik i offentlig och ideell verksamhet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-961-1, ISBN 978-951-765-962-8 (digital), 192 s. € 20,00

Doctoral dissertation in International Marketing
Lindström Johanna:
Understandning digital distraction. A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-957-4, ISBN 978-951-765-958-1 (digital), 228 s. € 24,00

Doctoral dissertation in Economics
Djupsjöbacka Angela:

Human Capital. Formation, Maintenance and Transmission
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-959-8, 978-951-765-960-4 (digital), 215 s. € 23,00

Doctoral dissertation in Caring Science
Bjerga, Grethe Heidi:
Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-953-6, ISBN 978-951-765-954-3 (digital), 252 s. € 25,00

Doctoral dissertation in Special Education
Hannus-Gullmets Britta:
Scaffolding Writing. Four Children Explore Written Language with Auditory Feedback from Speech Synthesis.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-951-2, ISBN 978-951-765-952-9 (digital), 232 s. € 24,00

Doctoral dissertation in Systematic Theology
Audas Emma:

Det heliga äktenskapet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-950-5, 498 s. € 38,00

Doctoral dissertation in Adult Education
Tjärnstig Leif:
Didaktisk praxis i waldorfskolan. En didaktisk analys och bildningsteoretisk tolkning av fyra waldorflärares pedagogiska tänkande och förhållningssätt.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-948-2, ISBN 978-951-765-949-9 (digital), 276 s. € 27,00

 

 

Updated 26.11.2020