Looking for something specific? Use our search engine!

Åbo Akademi University Press

Åbo Akademi University Press is the official organ for publications relating to Åbo Akademi University and its associated researchers. Its productions include mainly doctoral theses (monographs). Publications issued by Åbo Akademi University Press can be bought at the Åbo Akademi University Library. The Press actively promotes the distribution of its publications on for example book fairs.

Buy books at Åbo Akademi’s webshop:

Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945
Click here for the webshop

tre böcker
Väggarna talar tells about Åbo Akademi University’s buildings, the history publication has three volumes.

Contact

To buy other publications, contact: Anders Ekberg
Phone: +358 (0)2 215 4190, e-mail: publikationer@abo.fi
Street address: Åbo Akademi University Library, Tuomiokirkonkatu 2-4, 20500 Turku.

For information about Åbo Akademi University Press:
Contact: Johanna Hedenborg
Phone: +358 (0)2 215 4793, e-mail: forlaget@abo.fi

Recent Publications

The list of publications is updated in chronological order with the newest publications first. To the right you can find older publications.

During this year the following publications have been issued by Åbo Akademi University Press:

2022

 

Doctoral dissertation in Literature
Jonasson, Anna-Karin:
Gränskronotopen och upplösningen av formens värld. En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999-2003).
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-019-0, ISBN 978-952-389-020-6 (digital), 270 s. € 27,00

Doctoral dissertation in Literature
Ullström, Margaretha:
Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-015-2, ISBN 978-952-389-016-9 (digital), 406 s. € 33,00

Doctoral dissertation in Philosophy
Manhire, Ryan:
Unravelling Moral Certainty: Having a Rough Story.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-013-8, ISBN 978-952-389-014-5 (digital), 187 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Pedagogics (Education, Preschool)
Lindh, Yvonne:
Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser
Diss.: Åbo Akademi
ISBN ISBN 978-952-389-011-4, ISBN 978-952-389-012-1 (digital), 153 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Nordic History
Rönnqvist, Miriam:
Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schewdischen Reich.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-009-1, ISBN 978-952-389-010-7 (digital), 330 s. € 31,00

Doctoral dissertation in Nordic Folkloristics
Sandell, Karin:
Parasiter och “bättre folk”: Affekt i näthat mot det svenska i Finland.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-007-7, ISBN 978-952-389-008-4 (digital), 208 s. € 23,00

2021

Doctoral dissertation in Public Administration.
Westin, Anna:
Egenmakt och välfärdens praktik. En jämförande studie av brukarens inflytande inom olika organisationer som anordnar personlig assistans i Finland och Sverige.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-001-5, ISBN 978-952-389-002-2 (digital), 404 s. € 33,00

Doctoral dissertation in Church History
Arkkila, Martti:
African Church or Western Mission? The Evangelical Lutheran Church in Kenya Seeks Her Identity 1968-1996
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-005-3, ISBN 978-952-389-006-0 (digital), 261 s. € 26,00

Doctoral dissertation in International Marketing.
Storgård, Johan:
Kreativ ångest. En kulturekonomisk studie av skådespelares kreativa processer.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-003-9, ISBN 978-952-389-004-6 (digital), 282 s. € 27,00

Doctoral dissertation in General History
Winberg, Oscar:
Archie Bunker for President. Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-000-8, 220 s. € 23,00

Doctoral dissertation in Systematic Theology
Koij, Sabina:
Resiliensteologi. En studie av den kristna traditionens hållbara förändring.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-996-3, ISBN 978-951-765-997-0 (digital), 163 s. € 20,00

Doctoral dissertation in English Language and Literature
McWilliams, Cathryn:
The Letters and Legacy of Mary Ann McCracken (1770-1866)
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-994-9, ISBN 978-951-765-995-6 (digital), 994 s. € 55,00

Doctoral dissertation in Caring Science
Koskinen, Monika:
Hälsans tomrum – En hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-992-5, ISBN 978-951-765-993-2 (digital), 159 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Old Testament Exegetics
Huoponen, Kirsi:
Prophecy, Policy, and Restoration. An Approach to Understanding the Composition of the Book of Hosea
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-990-1, ISBN 978-951-765-991-8 (digital), 250 s. € 25,00

Doctoral dissertation in Systematic Theology, Dogmatics
Envall, Carola:
Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveigs von Schoultz lyrik.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-988-8, ISBN 978-951-765-989-5 (digital), 362 s. € 33,00

Doctoral dissertation in English Language and Literature
Nyholm, Mats:
Searchers After Horror: Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-986-4, ISBN 978-951-765-987-1 (digital), 282 s. € 27,00

Doctoral dissertation in Mathematics
Al Bermanei, Hazem:
Applications of Max-Plus Algebra to Scheduling
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-982-6, ISBN 978-951-765-983-3 (digital), 143 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Adult Education
Kiukas, Carina:
Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-984-0, ISBN 978-951-765-985-7 (digital), 154 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Dogmatics
Riuttala, Johannes:
Kirche und Gesellschaft in Heinrich Bullingers Verständnis vom Reich Christi
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-978-9, ISBN 978-951-765-979-6 (digital), 342 s. € 31,00

 

 

Updated 24.5.2022