Skriv här det du söker efter!

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2017–

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2017


Lagerlöf Nilsson, Ulrika:

Tradition, modernitet och förnyelse. Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna kring sekelskiftet 1900.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-875-1, ISBN 978-951-765-876-8 (digital), 341 s. € 31,00

Romar, Eivor:
Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-873-7, ISBN 978-951-765-874-4 (digital), 196 s. € 20,00

Anderssén-Löf, Mia:
May He Speedily Come. A Comparative Study on Hardal and Haredi Understandings of Exile and Redemption
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-879-9, ISBN 978-951-765-880-5 (digital), 391 s. € 35,00

Lindholm, Cecil:
Revolution, radikalitet och tid. En jämförelse av den kubanska, iranska och rumänska revolutionen
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-877-5, ISBN 978-951-765-878-2 (digital), 221 s. € 24,00

Fokala, Elvis:
Implementing Children’s Right to Participation in Family Decision-Making Processes in Africa
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-871-3, ISBN 978-951-765-872-0 (digital), 237 s. € 25,00

Bäckman, Linda:
’Second Generation?’ Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-869-0, ISBN 978-951-765-870-6 (digital), 308 s. € 29,00

Ollilainen, Anssi:
Bo Giertz om prästämbetet. Uppdragets teologi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-868-3, 306 s. € 29,00

Höglund, Heidi:
Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students’ Multimodal Designing in Response to Literature.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-864-5, ISBN 978-951-765-865-2 (digital), 240 s. € 25,00

Väistö, Janne:
Toinen kotimainen toisen tasavallan Suomessa: Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-862-1, ISBN 978-951-765-863-8 (digital), 324 s. € 30,00

Try, Jørund:
Kvalifiseringsbehov og kompetanseutvikling av rektorer i videregående skoler.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-860-7, ISBN 978-951-765-861-4 (digital), 216 s. € 23,00

Forsling, Karin:
Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap. Design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-858-4, ISBN 978-951-765-859-1 (digital), 288 s. € 28,00

Annunen, Linda:
”Med fötterna på marken och huvudet i himlen”: En ritualteoretisk studie av schamanistiska och västafrikanska trumverksamheter i finländska städer.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-854-6, ISBN 978-951-765-855-3 (digital), 278 s. € 27,00

Johansson, Eva E.:
Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-856-0, ISBN 978-951-765-857-7 (digital), 152 s. € 20,00

Tuhus, Ruth:
Den som våker, sover ikke. Om våkning og verdighet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-852-2, ISBN 978-951-765-853-9 (digital), 286 s. € 28,00

Englund, Lena:
Memoir in Transit: Whiteness, Displacement and Journalism in Peter Godwin’s Autobiographical Writing.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-850-8, ISBN 978-951-765-851-5 (digital), 261 s. € 26,00

Heikkola, Leena Maria:
Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa. Semispontaanien narratiivien määrällinen ja laadullinen analyysi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-848-5, ISBN 978-951-765-849-2 (digital), 357 s. (digital upplaga, 32 €)

Uppdaterad 6.3.2018