Skriv här det du söker efter!

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2017–

Vänligen notera att försäljningen av förlagets doktorsavhandlingar har upphört 1.1.2024.

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2023

Doktorsavhandling i tyska språket och litteraturen
Hackinger, Lisa:
Semantische Frames in interkultureller Markenkommunikation
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-053-4, 455 s. (digital version; sammanfattning på engelska)

Doktorsavhandling i slöjdpedagogik
Hjelm, Åsa:
Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-042-8, ISBN 978-952-389-043-5 (digital), 270 s. € 27,00

Doktorsavhandling i informationsvetenskap
Hyttinen, Ritva:
Desire for Inclusion : Construction of Professional Identity of Library Students with an Immigrant Background
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-046-6, ISBN 978-952-389-047-3 (digital), 252 s. € 25,00

Doktorsavhandling i allmän historia
Kwazema, Martins:The Irony of Economic Miracle: Spotlight onPast Futures of Ghana’s December 31st Revolution 1982-1992
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-051-0, ISBN 978-952-389-052-7 (digital), 344 s. € 31,00

Doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik
Tanskanen, Topias:
Jacob, the Torah, and the Abrahamic Promise: Studies on the Use and Interpretation of the Jacob Story in the Book of Jubilees
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-048-0, ISBN 978-952-389-049-7 (digital), 324 s. € 30,00

Doktorsavhandling i nordisk folkloristik
Wanström, Sofia:
When The Dam Burst: Perspectives on Genre and Tellability in Testimonies of Rape
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-054-1, ISBN 978-952-389-055-8 (digital), 238 s. € 25,00

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2022

 

Doktorsavhandling i filosofi
Aldrin Salskov, Salla:
Struggling with the personal. On epistemic habits in the queer and feminist theory
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-021-3, 234 s. € 24,00

Doktorsavhandling i musikvetenskap
Erlandsson, Fredrik:
What Is the Basic Rule of Outside? The Construction of a Jazz Improvisation Concept in On-line Environments.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-036-7, ISBN 978-952-389-037-7 (digital), 190 s. € 20,00

Doktorsavhandling i nordisk historia
Granberg, Andreas:
Bosättningsfrågan som en del av Österbottens äldre historia. Kunskapscirkulation och fria forskare i kontrovers, 1978–2005
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-026-8, ISBN 978-952-389-027-5 (digital), 318 s. € 30,00

Doktorsavhandling i vårdvetenskap
Haugs, Tone:
Kampen for enheten mennesket : En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-034-3, ISBN 978-952-389-035-0 (digital), 187 s. € 20,00

Doktorsavhandling i sociologi
Henriksson, Heidi:
Educating global citizens: a study of interaction between NGOs and schools in Finland
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-028-2, ISBN 978-952-389-029-9 (digital), 421 s. € 34,00

Doktorsavhandling i nordisk historia
Hägglund, Anna-Stina:
Birgittine landscapes: Three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea Region c. 1410-1530
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-022-0, ISBN 978-952-389-023-7 (digital), 244 s. € 25,00

Doktorsavhandling i anläggnings- och systemteknik
Jansson, Kaj:
Development of advanced oxidation processes for the Finnish pulp and paper industry water treatment.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-032-9, ISBN 978-952-389-033-6 (digital), 155 s. € 20,00

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap
Jonasson, Anna-Karin:
Gränskronotopen och upplösningen av formens värld. En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999-2003).
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-019-0, ISBN 978-952-389-020-6 (digital), 270 s. € 27,00

Doktorsavhandling i sociologi
Kroos, Karmo:
Irony as a Method of Neoclassical Sociology: Toward a Reconstruction of Iván Szelényi’s Methodology
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-038-1, ISBN 978-952-389-039-8 (digital), 414 s. € 34,00

Doktorsavhandling i pedagogik (småbarnspedagogik)
Lindh, Yvonne:
Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser
Diss.: Åbo Akademi
ISBN ISBN 978-952-389-011-4, ISBN 978-952-389-012-1 (digital), 153 s. € 20,00

Doktorsavhandling i filosofi
Manhire, Ryan:
Unravelling Moral Certainty: Having a Rough Story.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-013-8, ISBN 978-952-389-014-5 (digital), 187 s. € 20,00

Doktorsavhandling i religionsvetenskap
Meijer, Clara Marlijn:
Sexuality, stigma and religion. The negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-030-5, ISBN 978-952-389-031-2 (digital), 316 s. € 30,00

Doktorsavhandling i pedagogik (lärarinriktning)
Rosvall, Camilla:
”Tänk före du skriver” – Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-024-4, ISBN 978-952-389-025-1 (digital), 318 s. € 30,00

Doktorsavhandling i nordisk historia
Rönnqvist, Miriam:
Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schewdischen Reich.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-009-1, ISBN 978-952-389-010-7 (digital), 330 s. € 31,00

Doktorsavhandling i nordisk folkloristik
Sandell, Karin:
Parasiter och ”bättre folk”: Affekt i näthat mot det svenska i Finland.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-007-7, ISBN 978-952-389-008-4 (digital), 208 s. € 23,00

Doktorsavhandling i religionsvetenskap
Swartz, Karen:
Management Matters: Organizational Storytelling within the Swedish Anthroposophical Society
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-017-6, ISBN 978-952-389-018-3 (digital), 226 s. € 24,00

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap
Ullström, Margaretha:
Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-015-2, ISBN 978-952-389-016-9 (digital), 406 s. € 33,00

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2021

 

Doktorsavhandling i matematik
Al Bermanei, Hazem:
Applications of Max-Plus Algebra to Scheduling
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-982-6, ISBN 978-951-765-983-3 (digital), 143 s. € 20,00

Doktorsavhandling i kyrkohistoria
Arkkila, Martti:
African Church or Western Mission? The Evangelical Lutheran Church in Kenya Seeks Her Identity 1968-1996
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-005-3, ISBN 978-952-389-006-0 (digital), 261 s. € 26,00

Doktorsavhandling i systematisk teologi, dogmatik
Envall, Carola:
Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveigs von Schoultz lyrik.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-988-8, ISBN 978-951-765-989-5 (digital), 362 s. € 33,00

Doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik
Huoponen, Kirsi:
Prophecy, Policy, and Restoration. An Approach to Understanding the Composition of the Book of Hosea
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-990-1, ISBN 978-951-765-991-8 (digital), 250 s. € 25,00

Doktorsavhandling i vuxenpedagogik
Kiukas, Carina:
Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-984-0, ISBN 978-951-765-985-7 (digital), 154 s. € 20,00

Doktorsavhandling i systematisk teologi
Koij, Sabina:
Resiliensteologi. En studie av den kristna traditionens hållbara förändring.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-996-3, ISBN 978-951-765-997-0 (digital), 163 s. € 20,00

Doktorsavhandling i vårdvetenskap
Koskinen, Monika:
Hälsans tomrum – En hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-992-5, ISBN 978-951-765-993-2 (digital), 159 s. € 20,00

Doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen
McWilliams, Cathryn:
The Letters and Legacy of Mary Ann McCracken (1770-1866)
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-994-9, ISBN 978-951-765-995-6 (digital), 994 s. € 55,00

Doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen
Nyholm, Mats:
Searchers After Horror: Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-986-4, ISBN 978-951-765-987-1 (digital), 282 s. € 27,00

Doktorsavhandling i dogmatik
Riuttala, Johannes:
Kirche und Gesellschaft in Heinrich Bullingers Verständnis vom Reich Christi
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-978-9, ISBN 978-951-765-979-6 (digital), 342 s. € 31,00

Doktorsavhandling i internationell marknadsföring
Storgård, Johan:
Kreativ ångest. En kulturekonomisk studie av skådespelares kreativa processer.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-003-9, ISBN 978-952-389-004-6 (digital), 282 s. € 27,00

Doktorsavhandling i offentlig förvaltning
Westin, Anna:
Egenmakt och välfärdens praktik. En jämförande studie av brukarens inflytande inom olika organisationer som anordnar personlig assistans i Finland och Sverige.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-001-5, ISBN 978-952-389-002-2 (digital), 404 s. € 33,00

Doktorsavhandling i allmän historia
Winberg, Oscar:
Archie Bunker for President. Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-000-8, 220 s. € 23,00

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2020

 

Doktorsavhandling i systematisk teologi
Audas Emma:
Det heliga äktenskapet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-950-5, 498 s. € 38,00

Doktorsavhandling i allmän pedagogik
Baltzer Charlotte:
Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi – En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-963-5, ISBN 978-951-765-964-2 (digital), 288 s. € 28,00

Doktorsavhandling i vårdvetenskap
Bjerga, Grethe Heidi:
Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-953-6, ISBN 978-951-765-954-3 (digital), 252 s. € 25,00

Doktorsavhandling i nationalekonomi
Djupsjöbacka Angela:
Human Capital. Formation, Maintenance and Transmission
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-959-8, 978-951-765-960-4 (digital), 215 s. € 23,00

Doktorsavhandling i praktisk teologi
Edlund, Caroline:
När jag får vara ute på fältet dansar jag tango! En organisationsteologisk studie av konkurrerande logiker i kyrklig verksamhet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-969-7, ISBN 978-951-765-970-3 (digital), 200 s. € 20,00

Doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik
Green, Stefan:
Toward Apocalypticism. A Thematic Analysis of Isaiah 65–66.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-965-9, ISBN 978-951-765-966-6 (digital), 350 s. € 32,00

Doktorsavhandling i specialpedagogik
Hannus-Gullmets Britta:
Scaffolding Writing. Four Children Explore Written Language with Auditory Feedback from Speech Synthesis.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-951-2, ISBN 978-951-765-952-9 (digital), 232 s. € 24,00

Doktorsavhandling i nordisk folkloristik
Harjunen, Catarina:
Att dansa med de(t) skeva. Erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-967-3, ISBN 978-951-765-968-0 (digital), 252 s. € 26,00

Doktorsavhandling i teologisk etik och religionsfilosofi
Hellsten, Laura:
Through the Bone and Marrow. Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-971-0, 408 s. € 33,00

Doktorsavhandling i internationell marknadsföring
Linderyd Andreas:
De varumärkeskluvna. Varumärkesarbete och värdegrundsretorik i offentlig och ideell verksamhet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-961-1, ISBN 978-951-765-962-8 (digital), 192 s. € 20,00

Doktorsavhandling i internationell marknadsföring
Lindström Johanna:
Understandning digital distraction. A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-957-4, ISBN 978-951-765-958-1 (digital), 228 s. € 24,00

Doktorsavhandling i nordisk historia
Louhimies Robert:
Mellan Merkurius och Mars – Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914-1974
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-955-0, ISBN 978-951-765-956-7 (digital), 243 s. € 25,00

Doktorsavhandling i tyska språket och litteraturen
Niedling, Christian:
Epentheorie als interdisziplinäre Methodologie. Die Epentheorien Karl Lachmanns und Andreas Heuslers vor dem Hintergrund karelischer Sampo-Epik und eddischer Überlieferungen.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-976-5, ISBN 978-951-765-977-2 (digital), 224 s. € 24,00

Doktorsavhandling i vårdvetenskap
Olsio-Tuisku, Anna-Greta:
Delaktighet som hälsobringande nytta. En studie ur ett vårdvetenskapligt hälsoperspektiv.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-972-7, ISBN 978-951-765-973-4 (digital), 200 s. € 20,00

Doktorsavhandling i vuxenpedagogik
Tjärnstig Leif:
Didaktisk praxis i waldorfskolan. En didaktisk analys och bildningsteoretisk tolkning av fyra waldorflärares pedagogiska tänkande och förhållningssätt.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-948-2, ISBN 978-951-765-949-9 (digital), 276 s. € 27,00

Doktorsavhandling i dogmatik
Wihlborg, Daniel:
Mariae virginitas perpetua – the Concept of Mary’s Virginity in Ambrose of Milan’s Pastoral Care
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-974-1, ISBN 978-951-765-975-8 (digital), 304 s. € 29,00

Doktorsavhandling i religionsvetenskap
Wikström af Edholm, Klas:
Människooffer i myt och minne. En studie av offerpraktiker i fornnordisk religion utifrån källtexter och arkeologiskt material.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-976-5, ISBN 978-951-765-977-2 (digital), 476 s. € 37,00

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2019


Barlow, Anna:

The Machinery of Legal Aid – A Critical Comparison, from a Public Law Perspective, of the United Kingdom, the Republic of Ireland and the Nordic Countries
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-919-2, ISBN 978-951-765-920-8 (digital), 386 s. € 34,00

Bodman Ghita:
Leva ett med naturen – “Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill”
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-936-9, ISBN 978-951-765-937-6 (digital), 218 s. € 23,00

Henriksson Linnéa:
Ger uppdraget åsikten? Positionens betydelse för uppfattningar om välfärdsorganisering i finländska kommuner
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-928-4, ISBN 978-951-765-929-1 (digital), 212 s. € 23,00

Karv Thomas:
Public attitudes towards the European Union. A study explaining the variations in public support towards the European Union within and between countries over time.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-934-5, ISBN 978-951-765-935-2 (digital), 374 s. € 33,00

Lahti Sofia:
Silver Arms and Silk Heads. Medieval Reliquaries in the Nordic Countries.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-932-1, ISBN 978-951-765-933-8 (digital), 484 s. € 38,00

Lindholm Loukia:
Form and Function of Response Stories in Online Advice
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-946-8, ISBN 978-951-765-947-5 (digital), 218 s. € 23,00

Malmberg Fredrik:
The Rotting Fish? Institutional Trust, Dysfunctional Contexts, and Corruption Tolerance. A multilevel study of the justification of low-level corruption in a global perspective
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-944-4, ISBN 978-951-765-945-1 (digital), 193 s. € 20,00

Ojaranta Anu:
Information literacy conceptions in comprehensive school in Finland: Curriculum, teacher and school librarian discourses
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-940-6, ISBN 978-951-765-941-3 (digital), 212 s. € 23,00

Römer Ritva:
Vårdande i kärlek. Kärleken går i strumpor.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-938-3, ISBN 978-951-765-939-0 (digital), 232 s. € 24,00

Sihvo, Olena:
The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-917-8, ISBN 978-951-765-918-5 (digital), 526 s. € 40,00

Skult, Petter:
The End of the World as We Know It: Theoretical Perspectives on Apocalyptic Science Fiction
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-921-5, ISBN 978-951-765-922-2 (digital), 216 s. € 23,00

Slotte, Åsa:
Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-923-9, ISBN 978-951-765-924-6 (digital), 540 s. € 41,00

Smeds-Nylund Ann-Sofie:
Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-942-0, ISBN 978-951-765-943-7 (digital), 243 s. € 25,00

Wallerstein Karl-Henrik:
In Search of Solid Ground: Understanding the Epistemology, Hermeneutics, and Theology in Walter Brueggemann’s Theology of the Old Testament, Testimony, Dispute, Advocacy
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-930-7, ISBN 978-951-765-931-4 (digital), 287 s. € 28,00

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2018


Backström, Harry Sanfrid:
Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-895-9, ISBN 978-951-765-896-6 (digital), 574 s. € 43,00

Engfelt, Olga:
Barndomens poetik. Oscar Parlands trilogi i den ryska litterära kontexten.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-911-6, ISBN 978-951-765-912-3 (digital), 214 s. € 23,00

Hamrin, Minna:
Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Imagery.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-913-0, ISBN 978-951-765-914-7 (digital), 270 s. € 27,00

Havukainen, Tuomas:
The Quest for the Memory of Jesus: A Viable Path or a Dead End?
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-881-2, ISBN 978-951-765-882-9 (digital), 331 s. € 31,00

Huldén, Niklas:
Kustbor och det materiella arvet: Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700–1900
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-899-7, ISBN 978-951-765-900-0 (digital), 501 s. € 39,00

Johansson, Eva:
Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959-1972. Bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-909-3, ISBN 978-951-765-910-9 (digital), 366 s. € 33,00

Kaldestad, Kari:
Menneskets värdighet i kraft av det hellige rommet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-903-1, ISBN 978-951-765-904-8 (digital), 180 s. € 20,00

Latvalehto, Kai:
Finnish Blood, Swedish Heart – Examining Second-Generation Sweden-Finnishness
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-905-5, ISBN 978-951-765-906-2 (digital), 384 s. € 34,00

Ljungquist, Marie:
Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-901-7, ISBN 978-951-765-902-4 (digital), 276 s. € 27,00

Mård, Mika:
“Stoked”- En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-887-4, ISBN 978-951-765-888-1 (digital), 316 s. € 30,00

Nisula, Linda:
Wood extractives in conifers : a study of stemwood and knots of industrially important species
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-891-1, ISBN 978-951-765-892-8 (digital), 369 s. € 33,00

Rahkila, Jani:
Multivalency in Carbohydrate Chemistry: From Oligosaccharides to Oligovalency and Beyond
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-885-0, ISBN 978-951-765-886-7 (digital), 200 s. € 20,00

Ramstedt, Tommy:
Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-915-4, ISBN 978-951-765-916-1 (digital), 292 s. € 28,00

Sundberg, Ulf:
Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-897-3, ISBN 978-951-765-898-0 (digital), 424 s. € 34,00

Sundelin, Anna:
’Expensive living and costly entertainment’: Britons as aspiring consumers in Jamaica, c. 1750-1810
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-907-9, ISBN 978-951-765-908-6 (digital), 253 s. € 26,00

Streng, Alfred:
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-893-5, ISBN 978-951-765-894-2 (digital), 361 s. € 33,00

Öhman, Jennie:
Interaction in Text and Hypertext. Participant Roles on Corporate Websites.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-889-8, ISBN 978-951-765-890-4 (digital), 266 s. € 26,00

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2017


Anderssén-Löf, Mia:
May He Speedily Come. A Comparative Study on Hardal and Haredi Understandings of Exile and Redemption
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-879-9, ISBN 978-951-765-880-5 (digital), 391 s. € 35,00

Annunen, Linda:
”Med fötterna på marken och huvudet i himlen”: En ritualteoretisk studie av schamanistiska och västafrikanska trumverksamheter i finländska städer.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-854-6, ISBN 978-951-765-855-3 (digital), 278 s. € 27,00

Bäckman, Linda:
’Second Generation?’ Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-869-0, ISBN 978-951-765-870-6 (digital), 308 s. € 29,00

Englund, Lena:
Memoir in Transit: Whiteness, Displacement and Journalism in Peter Godwin’s Autobiographical Writing.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-850-8, ISBN 978-951-765-851-5 (digital), 261 s. € 26,00

Fokala, Elvis:
Implementing Children’s Right to Participation in Family Decision-Making Processes in Africa
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-871-3, ISBN 978-951-765-872-0 (digital), 237 s. € 25,00

Forsling, Karin:
Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap. Design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-858-4, ISBN 978-951-765-859-1 (digital), 288 s. € 28,00

Heikkola, Leena Maria:
Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa. Semispontaanien narratiivien määrällinen ja laadullinen analyysi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-848-5, ISBN 978-951-765-849-2 (digital), 357 s. (digital upplaga, 32 €)

Höglund, Heidi:
Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students’ Multimodal Designing in Response to Literature.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-864-5, ISBN 978-951-765-865-2 (digital), 240 s. € 25,00

Johansson, Eva E.:
Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-856-0, ISBN 978-951-765-857-7 (digital), 152 s. € 20,00

Lagerlöf Nilsson, Ulrika:
Tradition, modernitet och förnyelse. Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna kring sekelskiftet 1900.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-875-1, ISBN 978-951-765-876-8 (digital), 341 s. € 31,00

Lindholm, Cecil:
Revolution, radikalitet och tid. En jämförelse av den kubanska, iranska och rumänska revolutionen
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-877-5, ISBN 978-951-765-878-2 (digital), 221 s. € 24,00

Ollilainen, Anssi:
Bo Giertz om prästämbetet. Uppdragets teologi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-868-3, 306 s. € 29,00

Romar, Eivor:
Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-873-7, ISBN 978-951-765-874-4 (digital), 196 s. € 20,00

Try, Jørund:
Kvalifiseringsbehov og kompetanseutvikling av rektorer i videregående skoler.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-860-7, ISBN 978-951-765-861-4 (digital), 216 s. € 23,00

Tuhus, Ruth:
Den som våker, sover ikke. Om våkning og verdighet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-852-2, ISBN 978-951-765-853-9 (digital), 286 s. € 28,00

Väistö, Janne:
Toinen kotimainen toisen tasavallan Suomessa: Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-862-1, ISBN 978-951-765-863-8 (digital), 324 s. € 30,00

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 8.3.2024