Skriv här det du söker efter!

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1997–2006

Vänligen notera att försäljningen av förlagets doktorsavhandlingar har upphört 1.1.2024.

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2006


Heli Aaltonen
: Intercultural Bridges in Teenagers’ Theatrical Events Performing Self and Constructing Cultural Identity through a Creative Drama Process
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-342-5, 336 p., € 26,00
ISBN 951-765-343-3 (digital)

Jutta Ahlbeck-Rehn: Diagnostisering och disciplinering : Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne:
på Själö hospital 1889-1944
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-302-6; 391 s. € 30,00
ISBN: 951-765-303-4 (digital)

Tore Ahlbäck (red.): Passion för rosor = Palava rakkaus ruusuihin
ISBN 951-765-296-8, 176 s., € 25,00
ISBN 951-765-297-6 (digital)

Patrik Anckar (ed.): Economics, education and evolution : essays in honor of Olle Anckar
ISBN 951-765-348-4, € 23,00
ISBN 951-765-349-2 (digital)

Katja Brandt: Christina Rossetti’s ”Goblin Market” : Milton Revised or Revived?
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-304-2, vii, 240 p. € 23,00
ISBN 951-765-305-0 (digital)

Bertil Eklund: Parallella, dynamiska representationer i gymnasiefysiken : implementering av ett interaktivt datorverktyg i didaktiska situationer och uppfattning av effektivt lärande
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-314-X, 445 s. € 32,00
ISBN 951-765-315-8 (digital)

Kalle Elonheimo: Das universale Recht bei Johannes Calvin : mit besonderer Berücksichtigung seines Naturrechtsverständnisses
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-320-4, 202 s., € 20,00
ISBN 951-765-321-2 (digital)

Liselott Forsman: The cultural dimension in focus : promoting awareness of diversity and respect for difference in a Finland-Swedish EFL classroom
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-344-1, € 23,00
ISBN 951-765-345-X (digital)

Kim Groop: With the gospel to Maasiland : Lutheran mission work among the Arusha and Maasai in northern Tanzania 1904-1973
– Diss.: Åbo Akademi University, 353 p.
ISBN 951-765-310-7, € 28,00
ISBN 951-765-311-5 (digital)

Isto Huvila: The ecology of information work : a case study of bridging archaeological work and virtual reality based knowledge organisation
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-336-0, € 31,00
ISBN 951-7765-337-9 (digital)

Charlotta Häggblom: Young EFL-pupils reading multicultural children’s fiction : an ethnographic case study in a Swedish language primary school in Finland
– Diss.: Åbo Akademy University
ISBN 951-765-326-3, 324 p., € 28,00
ISBN 951-765-327-1 (digital)

Eero Junkkaala: Three Conquests of Canaan : A Comparative Study of Two Egyptian Military Campaigns and Joshua 10-12 in the Light of Recent Archaeological Evidence
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-334-4, 403 p., € 30,00
ISBN 951-765-335-2 (digital)

Dag Karterud: Den etiske akten : den vårdande etikken når pasientens fordringer er av eksistentiell art
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-340-9, 252 s., € 23,00
ISBN 951-765-341-7 (digital)

Marie-Claire Koissi-Kouassi: Modeling mortality rates : improvements, uncertainties and effects on life annuities
(Acta Academiae aboensis, Ser. B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 66, no. 1)
ISBN 951-765-322-0, 39 p., € 10,00
ISBN 951-765-323-9 (digital)

Maria Lassén-Seger: Adventures into otherness : child metamorphs in late twentieth-century children’s literature
Doctoral thesis in English language and literature, 2006.
ISBN 951-765-332-8, 299 p., € 27,00
ISBN 951-765-333-6 (digital)

Carina Nynäs: Jag ser klart? Synen på den heliga Birgitta i svenska 1900-talsbiografier
– Diss. : Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-318-2, 561 s. € 38,00
ISBN 951-765-319-0 (digital)

Niklas Palmberg: Analytic Function Spaces. Properties of Operators and Duality
(Acta Academiae aboensis, Ser. B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 66, no.2 )
– Diss.: Åbo Akademi University, 2006
ISBN 978-951-354-1, 38 p.
ISBN 978-951-765-355-8 (digital)

Anna Samsonova: Local Responses to International Pressure. A Process of
Institutionalisation of Adult Quality in Russia
– Diss.: Åbo Akademi Univesity
ISBN 951-765-308-5, v, 240 p. € 23,00

Gunhild Salvesen: Kan biblioteket finne svaret? : en kvalitativ tilnærming til referansetjenesten
i norske folkebibliotek
-Diss. : Åbo Akademi University. Summary
ISBN 951-765-324-7, 244 s., € 23,00
ISBN 951-765-324-7 (digital)

Berit Sæteren: Kampen for livet i vemodets slør : å leve i spenningsfeltet mellom livets mulighet og
dødens nødvendighet
– Diss.: Åbo Akademi. Summary. 2006.
ISBN 951-765-330-1, € 23,00
ISBN 951-765-331-X (digital)

Kim Strandberg: Parties, Candidates and Citizens On-Line : Studies of Politics on the Internet
– Diss.: Åbo Akademi University, 2006
ISBN 951-765-328-X, 185 p., € 19,00
ISBN 951-765-329-8 (digital)

Peter Söderlund: The Dynamics of Federalism in Russia : A Study of Formal and Informal Power Resources of the Regional Chief Executives in Russian Centre-Region Relations
-Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-306-9, 175 p., € 19,00
ISBN: 951-765-307-7 (digital)

Iris Wiitakorpi: Ammatillisen osaamisen tukeminen muuttuvissa toimintaympäristöissä : tutkimus ikääntyvien työntekijöiden näkökulmasta
-Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-312-3, 240 s. € 23,00
ISBN 951-765-313-1 (digital)

Lars Zilliacus: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter : VI : redigering
ISBN 951-765-316-6, 220 s. € 20,00
ISBN 951-765-317-4 (digital)

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2005

Björklund, Leif-Göte: Rikssvenska metodistpredikanters betydelse för metodistkyrkans framväxt och utveckling i Finland 1880-1923
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-241-0, 383 s. € 30,00
ISBN 951-765-242-9 (digital).

Böckerman-Peitsalo, Anna Maria: Objektivitet och liturgisk förankring : strävanden att införa ny saklighet inom kyrkomusik och gudstjänstliv i Borgå stift åren 1923-1943
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-292-5; € 30,00
ISBN 951-765-293-3 (digital).

Carlsson, Niclas: Markov Chains on Metric Spaces. Invariant Measures and Asymptotic Behaviour
Acta Academiae Aboensis, Ser. B , Mathematica et physica;
ISSN 0001-5105; Vol. 65, no. 3 . ISBN 951-765-263 -1, 28 s. . € 6,0

Collin, Lotta: Variation i webdiskussion : en fallstudie av kontext, funktion och form i diskussionsforum om diabetes
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-226-7, 246 s., € 23,00

Djupsjöbacka, Stefan: Dialogue in the crisis of representation : realism and antirealism in the context of the conversation between theologians and quantum physicists in Göttingen 1949-1961
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-228-3, 374 s. € 30,00

Ek, Stefan: Om information, media och hälsa i en samhällelig kontext :
en empirisk och analytisk studie
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-288-7, 245 s. € 24,00
ISBN 951-765-289-5 (digital)

Elo, Maria: SME internationalisation from a network perspective : an empirical study on a Finnish-Greek business network
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-235-6, 254 s., € 24,00
ISBN 951-765-236-4 (digital)

Forsman, Maria: Development of research networks : the case of social capital
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-284-4, xii, 254 p. € 21,00
ISBN 951-765-285-2 (digital)

Forsström, Birgitta: Value co-creation in industrial buyer-seller partnerships – creating and exploiting interdependencies : an empirical case study
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-231-3, 192 s. € 20,00
ISBN: 951-765-285-2 (digital)

Gadd, Håkan: Autonomi och effektivitet i det svenska högskolesystemet
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN: 951-765-276-3; viii, 239 s. € 22,00
ISBN 951-765-277-1 (digital)

Glader, Christer: Constructive Methods for Rational Interpolation and Uniform Approximation on the Unit Disc
Acta Academiae Aboensis, Ser. B , Mathematica et physica;
ISSN 0001-5105; Vol.
Vol. 65, no. 2. ISBN 951-765-262-3
99 s. € 13,00

Granholm, Kennet: Embracing the dark : the magic order of Dragon Rouge : its practice in dark magic and meaning making
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-251-8, 347 p. € 26,00
ISBN 951-765-252-6 (digital)

Gullkvist, Benita: Det elektroniska pappret i redovisningen : studier i förhållningssätt och följder bland redovisningens yrkesmänniskor
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-239-9, 268 s. € 25,00
ISBN 951-765-240-2 (digital)

Hellström, Magnus: Business concepts based on modularity : a clinical inquiry into the business of delivering projects
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-294-1; xiii, 189 s. € 22,00
ISBN 951-765-295-X (digital)

Kurtén-Vartio, Sonja: TAMU – en annorlunda skola : en studie av den konsekvenspedagogiska yrkesutbildningen i dansk arbetsmarknadspolitik – Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-274-7, 220 s. € 22,00
ISBN 951-765-275-5 (digital)

Larzén, Eva: In pursuit of an intercultural dimension in EFL-teaching exploring cognitions among Finland-Swedish comprehensive school teachers
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN : 951-765-290-9, 167 s. € 18,00
ISBN 951-765-291-7 (digital)

Lassenius, Erna: Rummet i vårdandets värld
– Diss.: Åbo Akademi. Summary: The space in the world of caring.
ISBN: 951-765-237-2, 269 s. € 25,00
ISBN 951-765-238-0 (digital).

Lempinen, Miko: The United Nations Commission on Human Rights and the different treatment of governments an inseparable part of promoting and encouraging respect for human rights?
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-245-3, 499 p. € 33,00
ISBN 951-765-246-1 (digital).

Lundberg-Kelly, Gunilla (sammanställt av): Född till resenär : ett urval ur Edvard Westermarcks resebrev : [Edvard Westermarck].
ISBN: 951-765-260-7; 144 s. € 25,00
ISBN:951-765-261-5 (digital)

Lundell, Krister: Contextual determinants of electoral system choice : a macro-comparative study 1945-2003
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-298-4; 282 s. € 25,00
ISBN 951-765-299-2 (digital)

Meriluoto, Jussi and Geoffrey A. Codd (eds.): TOXIC : cyanobacterial monitoring and cyanobacterial analysis (Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica, ISSN 0001-5105; 65,1
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-259-3, 149 p. € 16,00

Orlov, Janina: Texten som kalejdoskop : en läsning av A. S. Pusjkins ”Sagan om tsar Saltan”
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-266-6; 199 s. € 20,00
ISBN 951-765-267-4 (digital)

Palsdottir, Agusta: Health and lifestyle : Icelanders’ everyday life information behaviour
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-272-0, 238 p. € 25,00
ISBN 951-765-273-9 (digital)

Porko-Hudd, Mia: Under ytan, vid ytan och ovanför ytan : analys av tanken bakom tre läromedel i slöjd
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN: 951-765-278-X, 292 s. € 25,00
ISBN 951-765-279-8 (digital).

Ramström, Joachim: West meets east : a study of cross-institutional business relationships between Finnish/Swedish and overseas Chinese firms
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-247-X, 195 p. € 20,00
ISBN 951-765-248-8 (digital)

Rontu, Heidi: Språkdominans i tidig tvåspråkighet : barnets kodväxling i kontext
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary: Language dominance in infant bilingualism : the child’s code-switching in context
ISBN: 951-765-243-7, 328 s. € 28,00
ISBN 951-765-244-5 (digital)

Roslin, Bertil: Tillväxt, förändring och osäkerhet : ett halvt sekel i universitetsvärlden
ISBN: 951-765-270-4, 158 s. € 15,00
ISBN 951-765-271-2 (digital)

Roxberg, Åsa: Vårdande och icke-vårdande tröst
– Diss. Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-233-X, 187 s., € 20,00
ISBN 951-765-234-8 (digital)

Saarela, K-E …[et al.]: Quantitative elemental analysis of dry-ashed bark and wood samples of birch, spruce and pine from South-Western Finland using PIXE
(Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica, ISSN 0001-5105; 65,4)
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN: 951-765-269-0 € 7,00

Silius-Ahonen, Ellinor: Lärande som text : en dramapedagogiskt förankrad läsning av det kroppsliga, rumsliga och retoriska i kunskapsbildande processer
– Diss.: Åbo Akademi.- Summary.
ISBN: 951-765-253-4, 288 s. € 25,00
ISBN 951-765-254-2 (digital)

Singh, Rajesh: Marketing culture of Finnish research libraries : an analysis of marketing attitude, knowledge and behaviour
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN: 951-765-282-8, 285 s. € 26,00
ISBN 951-765-283-6 (digital)

Sjöberg, Boris: Från Euklides till Hilbert. Historien om matematikens utveckling under tvåtusen år. 6. uppl.
ISBN 952-9616-44-9. x; 238 s. € 22,00

Slotte, Pamela: Mänskliga rättigheter, moral och religion : om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-280-1, 471 s. € 30,00
ISBN 951-765-281-X (digital).

Slotte-Lüttge, Anna: Ja vet int va de heter på svenska : interaktion mellan tvåspråkiga elever och deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs
-Diss. Åbo Akademi. – Summary
ISBN 951-765-264-X, 224 s. € 21,00
ISBN 951-765-265-8 (digital)

Suksi, Markku: Ålands konstitution : en sammanställning av material och tolkningar i anslutning till självstyrelselag för Åland
ISBN: 951-765-249-6, 566 s. € 40,00
ISBN 951-765-250-X (digital).

Suksi, Markku: Ålands konstitution : separat bilaga med författningstexter
(Publikationer : Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi , Serie K; 39)
ISBN: 952-12-1566-6, 50 s.

Tuhkanen, Tuija: ”In memoriam sui et suorum posuit”: lahjoittajien muistokuvat Suomen kirkoissa 1400-luvulta 1700-luvun lopulle
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 951-765-286-0, 352 s. € 28,00
ISBN 951-765-287-9 (digital)

Utchay, Harmony Udo: Convergence and divergence in global economy and social development : global perspectives on the contents of economic and soical development policy and its effects on rich and poor countries
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-257-7, 327 p. € 28,00
ISBN 951-765-258-5 (digital)

Yrjälä, Ann: Public health and Rockefeller wealth : alliance strategies in the early formation of Finnish public health nursing
– Diss. : Åbo Akademi University.
ISBN : 951-765-255-0, 220 p. € 21,00
ISBN 951-765-256-9 (digital) – incorrect ISBN in the publication ISBN: 951-765-236-9

Österlund, Maria: Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman.
-Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-300-X. 372 s. € 30,00
ISBN 951-765-301-8 (digital)

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2004

Anckar, Dag: Politik i lilleputtar. Mikrostater i komparativ belysning.
ISBN 951-765-189-9. 204 s. € 22,00
ISBN 951-765-190-2 (digital)

Asplund Ingemark, Camilla: The Genre of Trolls. The Case of a Finland-Swedish
Folk Belief Tradition
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-222-4, xiii, 320 s. € 28,00
ISBN 951-765-223-2 (digital)

Caspari, Synnøve: Det gyldne snitt. Den estetiske dimensjon, en kilde til helse og et etisk anliggende.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-208-9, 263 s. € 24,00
ISBN 951-765-209-7 (digital)

Arne Engelstad: Poetikk og politikk : Augusto Boal og de undertryktes teater
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-212-7, 213 s., € 20,00
ISBN 951-765-213-5 (digital)

Eriksson, Ralf, Jäntti, Markus & Willner, Johan (red.): Att förstå och förändra världen. En festskrift för Jan Otto Andersson.
ISBN 951-765-154-6, xvi; 270 s. € 24,00
ISBN 951-765-155-4 (digital)

Illman, Karl-Johan: Landet. Folkgrupper och gränser i Israel-Palestina från äldsta tider till våra dagar.
ISBN 951-765-191-0, 216 s. € 20,00

Illman, Ruth: Gränser och gränsöverskridanden. Skildrade erfarenheter av kulturella möten i internationellt projektarbete.
ISBN 951-765-185-6, 285 s. € 24,00

Johanson, Märta C.: Self-Determination and Borders. The Obligation to Show Consideration for the Interests of Others.
-Diss. : Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-177-5,335 s. € 27,00
ISBN 951-765-178-3 (digtal)

Lindeberg, Ann-Charlotte: Promotion and Politeness. Conflicting Scholarly Rhetoric in Three Disciplines.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-163-5, 301 s. € 26,00
ISBN 951-765-164-3 (digital)

Lindwall, Lillemor: Kroppen som bärare av hälsa och lidande.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-173-2, 181 s. € 19,00
ISBN 951-765-174-0

Lipponen, Sami: ”Nationens sista försvarare” : en religionsvetenskaplig studie av neonationalistisk samhällssyn och livstolkning i Sverige
-Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-220-8, 224 s., € 20,00
ISBN 951-765-221-6 (digital)

Lundåsen, Susanne: En föreningsbaserad demokrati? Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1900-talet.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-159-7, x; 224 s. € 22,00
ISBN 951-765-160-0 (digital)

Martikainen, Tuomas: Immigrant Religions in Local Society. Historical and Contemporary Perspectives in the City of Turku.
– Diss. Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-179-1, xix; 288 s. € 25,00
ISBN 951-765-180-5 (digital)

Nielsen, Marina: La polysémie et le mot coup.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-167-8, 468 s. € 32,00
ISBN 951-765-168-6 (digital)

Nilsson, Brita: Savnets tone i ensomhetens melodi. Ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-171-6, 312 s. € 26,00
ISBN 951-765-172-4 (digital)

Nurmi, Janne J.: Die Ethik unter dem Druck des Alltags : die Impulse der gesellschaftlichen Änderungen
und Situation zu der sozialkritischen Prophetie in Juda im 8. Jh. v. Chr.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-210-0, € 32,00
ISBN 951-765-211-9 (digital)

Nygård, Henry: Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830-1930.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-196-1, 402 s. € 30,00
ISBN 951-765-197-X (digital)

Ray, Johanna: Musikaliska möten man minns : om musikundervisningen i årskurserna
sju till nio som en arena för starka musikpplevelser
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-218-6, 358 s. € 28,00
ISBN 951-765-219-4 (digital)

Rundqvist, Ewa: Makt som fullmakt. Ett vårdvetenskapligt perspektiv.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-175-9, 248 s. € 22,00
ISBN 951-765-176-7 (digital)

Sandvik, Björn: Säljarens kontrollansvar : skadeståndsansvarets grund och
omfattning enligt köplagen och CISG
ISBN 951-765-200-3 (hft.), 411 s. € 30,00
ISBN 951-765-201-1 (digital)

Schalin, Monica: Målarpoeten Ellen Thesleff
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-170-8, 310 s. € 26,00
ISBN 951-765-170-8 (digital)

Schmidt, Lars: En kamp om själar : den evan gelisk-lutherska kyrkan i Borgåbygden
och dess röda medlemmar under tiden kring år 1918
– Diss. Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-76 5-206-2, € 24,00
ISBN 951-765-207-0 (digital)

Sitzia, Emilie: L´artiste entre mythe et réalité dans trois œuvres
de Balzac, Goncourt et Zola
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-214-3, 227 p., € 22,00
ISBN 951-765-215-1 (digital)

Sjöberg-Pietarinen, Solveig: Museer ger mening. Friluftsmuseerna Klosterbacken och Amuri som representationer.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-157-0, 323 s. € 27,00
ISBN 951-765-158-9 (digital)

Swanström, André: Separatistledare i 1700-talets Österbotten.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-183-X, 275 s. € 23,0
ISBN 951-765-184-8 (digital)

Söderlund, Maud: Som drabbad av en orkan. Anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens.
– Diss Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-187-2, 194 s. € 19,00
ISBN 951-765-188-0 (digital)

Thomasson, Adrian: Myt, värde och vetenskap. Ernst Cassirer i Sverige, 1935-41.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-198-8, 240 s. € 22,00
ISBN 951-765-199-6 (digital)

Wetterstein, Peter: Redarens miljöskadeansvar.
ISBN 951-765-194-5, 550 s. Inb. € 90,00
ISBN 951-765-195-3 (digital)

Tom Wikman: På spaning efter den goda läroboken : om pedagogiska texters lärande potential
ISBN 951-765-224-0, 188 s., € 19,00
ISBN 951-765-225-9 (digital)

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter III. En källa för forskningen.
ISBN 951-765-144-9, 244 s. € 20,00
ISBN 951-765-145-7 (digital)

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter IV. En källa för forskningen.
ISBN 951-765-165-1, 268 s. € 20,00

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter V:1. En källa för forskningen.
ISBN 951-765-202-X, 225 s. € 20,00
ISBN 951-765-203-8 (digital)

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter V:2. En källa för
forskningen
ISBN 951-765-204-6, 239 s. € 20,00
ISBN 951-765-205-4 (digital)

Österbacka,Eva: It Runs in the Family.
– Diss. Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-181-3, 144 s. € 15,00
ISBN 951-765-182-1 (digital)

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2003

Arman, Maria: Lidande och existens i patientens värld. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-125-2. 175 s. € 19,00
ISBN 951-765-129-5 (digital)

Auvinen, Ville: Jesus´ Teaching on Prayer.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-149-X. 320 s. € 26,00

Bertills, Yvonne: Beyond Identification. Proper Names in Children´s Literature.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-124-4. 280 s. € 24,00
ISBN 951-765-128-7 (digital)

Björkroth, Tom: Engine of Wheels of our Prosperity? Infrastructure and Economic Growth and Effects of Liberalisation of the Finnish Telecommunications Market.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-123-6. 146 s. € 14,00

Broo, Måns: As Good as God. The Guru in Gaudiya Vaisnavism.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-132-5. x; 308 s. € 26,00
ISBN 951-765-133-3 (digital)

Ekman, Michel & Holmström, Roger: Kunskapens hugsvalelse. Litteraturveten-skapliga studier tillägnade Clas Zilliacus.
ISBN 951-765-120-1. 269 s. €23,00

Eriksson-Backa, Kristina: In sickness and in health : how information and knowledge are related to health behaviour
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-152-X, 205, [45] s.; ill., tab., € 22,00
ISBN ISBN 951-765-153-8 (digital)

Fredriksson, Lennart: Det vårdande samtalet. – Slutsåld! –
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-119-8. 208 s. € 20,

Gustafsson, Jan: The Effect of pH and Electrolyte Concentration on the Dispersion Properties of Titanium Dioxide.
Acta Academiae Aboensis, Ser. B , Mathematica et physica; ISSN 0001-5105; Vol. 63, no. 1. ISBN 951-765-156-2. 56 s. € 10,00

Haapamäki, Saara: Studier i svensk grammatikhistoria.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-116-3. 407 s. € 30,00

Klami, Hannu Tapani: Studier rörande svensk och finsk rätt.
ISBN 951-765-115-5. 344 s. € 28,00

Leppimäki, Petra: Interrelationship between Sterol and Phospholipid Homeostasis in Cultured Fibroblasts
Acta Academiae Aboensis, Ser. B , Mathematica et physica; ISSN 0001-5105
Vol. 62, no. 1
ISBN 951-765-114-7. 60 s. € 12,00

Linjama, Eero: Akademiska orkestern 75 år – Akademiska orkestern 75 vuotta
ISBN 951-765-126-0. 152 s. € 17,00
ISBN 951-765-127-9 (digital)

Mustakallio, Marja: ”Teen nyt paljon musiikkia”. Fanny Henselin (1805-1857) toiminta modernisoituvassa musiikkikulttuurissa.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-150-3. 358 s. € 28,00
ISBN 951-765-151-1 (digital)

Nordman, Anna-Maria: Takt och ton i tiden. Instrument, musik och musiker i svenskösterbottniska dansorkestrar 1920-1950.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-121-X. 284 s. € 24,00

Nygård, Mikael: Välfärdsstaten, partierna och marknaden. Den välfärds-ideologiska förändringen inom fyra finländska partier under 1990-talet.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-122-8. 286 s., € 24,0

Nykänen, Hannes: The ”I”, the ”You” and the Soul. An Ethics of Conscience.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-117-1. 476 s. € 31,00

Pörn, Michaela & Åstrand, Anita: Kieli tienhaarassa. Juhlakirja Maija Grönholmin 60-vuotispäivän kunniaksi 23.9.2003.
ISBN 951-765-146-5. 162 s. € 25,00
ISBN 951-765-147-3 (digital)

Råholm, Maj-Britt: I kampens och modets dialektik.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-118-X. 176 s. € 20,00

Sarelin, Birgitta (red.): Runeberg i psalmboken
ISBN 951-765-161-9, 205 s. € 18

Schauman, Barbro E.: Från Venus och från Mars. Om jämställdhet som organisatorisk fars.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-134-1. 342 s. € 27,00
ISBN 951-765-135-X (digital)

Selin, Ann-Sofie: Pencil Grip. A Descriptive Model and Four Empirical Studies.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-118-X. 127 s. € 14,00
ISBN 951-765-131-7 (digital)

Svanberg, Jan: Schamantroplogi i gränslandet mellan forskning och praktik
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-951-765-140-6. 294 s. , € 24,00
ISBN 951-765-141-4 (digital)

Väätäinen, Hanna: Rumbasta rampaan. Vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-136-8. 182 s. € 18,00
ISBN 951-765-137-6 (digital)

Woesner, Katrin: Nu huete wol der verte. Auf dem Weg zu einem Begriffsglossar zum ”Jüngeren Titurel”.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-138-4. 156 s. € 15,00
ISBN 951-765-139-2 (digital)

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter II. En källa för forskningen.
ISBN 952-765-110-4. 212 s. € 20,00

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2002

Andreasson, Hans: Gripenhet och engagemang. Svenska Missionsförbundets identitet speglad genom missionsföreståndarnas predikningar vid generalkonferenserna 1918-1993.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-097-3. 448 s. € 31,00

Bengtsson, Åsa: Ekonomisk röstning och politisk kontext. En studie av 266 val i parlamentariska demokratier.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-096-5. vii, 264 s. € 22,00

Bergman, Solveig: The Politics of Feminism. Autonomous Feminist Movements in Finland and
West Germany from the 1960s to the 1980s.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-100-7. 333 s. € 27,00

Edlund, Margareta: Människans värdighet. Ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen. Slutsåld!
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-095-7. x, 153 s. € 18,00

Evertsson, Jakob: ”En damm mot tidens ström”. Kritiken mot biskoparna i det svenska stånds- och enhetssamhället vid mitten av 1800-talet.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-113-9. 292 s. € 24,00

Fagerström, Arne: Group Accounting Across Borders.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-106-6. 212 s. € 21,00

Gustafsson, Magnus: Att leverera ett kraftverk. Förtroende, kontrakt och engagemang i internationell projektindustri.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-086-8. 417 s. € 30,00

Hassel, Lars & Hans-Erik Krokfors (red.): I företagens och samhällets tjänst. Festskrift tillägnad Caj-Gunnar Lindström 18.4.2002. Ekonomutbildningen vid Åbo Akademi jubileumsskrift 1927-2002
ISBN 951-765-092-2. xviii, 263 s. € 25,00
Mera info

Heinström, Jannica: Fast Surfers, Broad Scanners and Deep Divers. Personality and Information-Seeking Behaviour.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-108-2. 286 s. € 27,00

Hertzberg, Fredrik: Moving materialities : On Poetic Materiality and Translation, with Special Reference to Gunnar Björling´s Poetry.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-107-4. 216 s. € 20,00

Johansson, Hans: Beslutsfattande i offentlig förvaltning. Högre utbildning och forskning i Sverige ur en policynätverksansats.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-087-6. 400 s. € 30,00

Kasén, Anne: Den vårdande relationen. Slutsåld!
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-093-0. xiv, 250 s. € 22,00

Laaksonen, Jari: Jesus und das Land. Das Gelobte Land in der Verkündigung Jesu.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-090-6. vi, 433 s. € 30,00

Leppäkari, Maria: The End Is a Beginning. Contemporary Apocalyptic Representations of Jerusalem.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-104-X. 272 s. € 23,00

Lindahl-Raittila, Iris: From Victim of the ”Feminine Mystique” to Heroine of Feminist Deconstruction. Auto/Biographical Images of Sylvia Plath 1963-2001.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-088-4. iv, 294 s. € 25,00

Linnanmäki, Karin: Matematikprestationer och självuppfattning.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-089-2. xxx, 563 s. € 33,00

Molander, Joakim: Straffets grammatik.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-103-1. 322 s. € 26,00

Nielsen, Marianne Lykke: The Word Association Method. A Gateway to Work-Task Based Retrieval.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-101-5. viii, 342 s. € 28,00

Novén, Bengt: Rene Char: René Char : interprétations, interrogations.
ISBN 951-765-099-X. 247 s. € 22,00

Olsmats, Carl: The Business Mission of Packaging. Packaging as a Strategic Tool for Business Development towards the Future.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-112-0. 243 s. € 21,00

Toftegaard Pedersen, Arne: Det marginaliserede gennembrud. Tre moderne svensksprogede romaner fra 1880ernes Finland.
– Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-765-105-8. 333 s. € 26,00

Römer, Jürgen: The Toronto Blessing.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-109-0. vii, 276 s. € 23,00

Salo, Petri: Skolan som mikropolitisk organisation. En studie i det som skolan är.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-111-2. 322 s. € 28,00

Sandvik, Björn: Miljöskadeansvar. En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-102-3. 496 s. € 32,00

Sjöberg, Jan: Systematisk pedagogik. Ett helhetsperspektiv på pedagogikens teoretiska och läromässiga dimensioner.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-098-1. 288 s. € 24,00
Mera info

Smedjebacka, Henrik: The Search for Church Union in East Africa.
ISBN 951-765-091-4. 264 s. € 22,00

Wärnå, Carola: Dygd och hälsa.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-094-9. xii, 180 s. € 20,00

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter – en källa för forskningen I.
ISBN 952-12-0991-7. 234 s. € 20,00

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2001

Ahlbäck, Pia Maria: Energy, Heterotopia, Dystopia. George Orwell, Michel Foucault and the Twentieth Century Environmental Imagination
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-085-X. viii, 279 s. € 24,00

Akolahti, Kirsti & Saksa, Kirsti: Dörrarna berättar.
ISBN 951-765-056-6. 86 s. € 25,23

Belzen, Jacob A.v.: Der kulturpsychologische Ansatz in der Theologie, insbesondere in der Religionswissenschaft. Theoretische und empirische Beiträge.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-058-2. viii, 248 s. € 20,18

Blomqvist, Ea Maria (red.): Från teknik till etik. Miljöförståelse i universitetsperspektiv.
ISBN 951-765-079-5. 301 s. € 16.82

Ekeberg, Margaretha: Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap. Reflexionens betydelse för lärandet. Slutsåld!
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-073-6. xvi, 216 s.

Gullin-Hofstedt, Britta: Messianism och millerism. Typologiska synpunkter på messianska fenomen.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-071-X. 170 s. € 16,80

Hansson, Karl-Johan, Bohlin, Folke & Straarup, Jørgen: Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv.
ISBN 951-765-060-4. 395 s. € 28,59

Nils G. Holm, Marita Rajalin, Karl-Gustav Sandelin, Pia Södergård, Ulrika Wolf-Knuts (red.): Religio et Bibliotheca. Festskrift till Tore Ahlbäck 14.3.2001
ISBN 951-765-057-4, 282 s., € 23,5

Isaksson, Guy-Erik & Helander, Voitto: Interpellationer i Norden. Kontroll eller propaganda
ISBN 951-765-062-0. xii, 128 s. € 13,40

Jansson, Rainer: Förklaringsmönster för små och medelstora företags framgångar och misslyckanden. Varför lyckas vissa små och medelstora företag (SM-företag) i sina internationella operationer?
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-065-5. 387 s. € 28,59

Joas, Marko: Reflexive Modernisation of the Environmental Administration in Finland. Essays of Institutional and Policy Change within the Finnish National and Local Environmental Administration.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-072-8. xiv, 271 s. € 23,55

Kovács, Magdolna: Code-Switching and Language Shift in Australian Finnish in Comparison with Australian Hungarian.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-080-9. 250 s. € 21,86

Tage Kurtén, Mikael Lindfelt, Pamela Slotte (red.): Ratio et fides. Studia in honorem Hans-Olof Kvist.
ISBN 951-765069-8. ii, 273 s. € 23,55

Linderborg, Henrik: Brott och straff. En undersökning av samhällstjänsten som straff
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-055-8. iii, 298 s. € 23,50

Lindholm, Christer K.: Finnish EMU Participation. Effects on the Business Environment of the Forest Industry.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-075-2. iv; 83 s. € 10,09

Lundberg-Kelly, Gunilla (red. o. övers.): Time Travel. Finland-Swedes in Foreign Parts 1811-1954.
ISBN 951-765-067-1. x, 190 s. € 16,82

May, Vanessa: Lone Motherhood in Finnish Women´s Life Stories. Creating Meaning in a Narrative Context.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-054-X. 332 s. € 25,23

Mustelin, Olof: ”En osjälvisk längtan att skänka forskningen ett starkt stöd”. Familjen Gösta Branders och Åbo Akademis bibliotek.
ISBN 951-765-074-4. 236 s. € 21,00

Norrback, Anna: The Fatherless and the Widow in the Deuteronomic Covenant.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-068-X. x, 285 s. € 23,55

Numminen, Tuija: God, Power and Justice in Texts of Simone Weil and Dorothee Sölle.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-081-7. 221 s. € 20,00

Nynäs, Peter: Bakom Guds rygg. En hermeneutisk ansats till interkulturell kommunikation och förståelse i industriella projekt.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-059-0. 380 s. € 26,47

Oinas, Elina: Making Sense of the Teenage Body. Sociological Perspectives on Girls, Changing Bodies, and Knowledge.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-061-2. x, 241 s. € 20,18

Ringbom, Sixten: The Sounding Cosmos. A Study in the Spiritualism of Kandinsky and the Genesis of Abstract Painting.
Acta Academiae Aboensis, Ser. A Vol. 38 nr 2.
Nytryck. 292 s. € 23,55

Sjöberg, Boris: Från Euklides till Hilbert. Historien om matematikens utveckling under tvåtusen år. 5. uppl.
(ny 6. upplaga 2005)
ISBN 952-9616-44-9. x, 238 s. € 21,02

Snellman, Kenneth: Studies of Appointments and Incentives under Imperfect Information.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-064-7. 156 s. € 15,14

Sundkvist, Bernice: Det sakramentala draget i Luthers förkunnelse.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-076-0. 341 s. € 25,23

Taxell, Lars Erik: Bolagsledningens ansvar. Några riktlinjer. 4. uppl.
ISBN 951-9498-21-4. xii, 68 s. € 8,41

Wickman, Jan: Transgender Politics. The Construction and Deconstruction of Binary Gender in the Finnish Transgender Community.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-078-7. 275 s. € 21,80

Widén-Wulff, Gunilla: Informationskulturen som drivkraft i företagsorganisationen. En kvalitativ studie i finländska försäkringsbolag.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-077-9. viii, 277 s. € 23,50

Willner-Rönnholm, Margareta: Konsten eller livet. Elever inskrivna vid Åbo ritskola år 1950, deras levnadsberättelser och bildvärld.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-070-1. 384 s. € 28,59

Wrede, Sirpa: Decentering Care for Mothers. The Politics of Midwifery and the Design of Finnish Maternity Services.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-951-765-066-3. xvi, 290 s. € 23,55

Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica; ISSN 0001-5105

Aarnio, Katri: The Role of Meiofauna in Benthic Food Webs of the Northern Baltic Sea.
Vol. 61, no. 1.
ISBN 951-765-063-9. vi, 37 s. € 6,73

Ohvo-Rekilä, Henna: Characterization of Cyclodextrins as Tools to Study Lipid Interactions in Membranes.
Vol. 61, no. 2.
ISBN 951-765-082-5. 80 s. € 13,00

Bobacka, Veronica: Interactions Between Cationic Starch and Components of a Peroxide-Bleached
Thermomechanical Pulp.
Vol. 61, no 3.
ISBN 951-765-083-3. 29 s. € 6,00

Sandbacka, Maria: Gill Epithelial Cells as In Vitro Models in Aquatic Toxicology.
Vol. 61, no. 4.
ISBN 951-765-084-1. 46 s. €9.00

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 2000

Björk, Göran: Pedagogik i exil. En bildningsfilosofisk studie med existentiellt fokus.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-042-6. x, 284 s. € 23,55

Bondas, Terese: Att vara med barn. En vårdvetenskaplig studie av kvinnors upplevelser
under perinatal tid.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-044-2. xiv, 250 s. € 20,24

Borlund, Pia: Evaluation of Interactive Information Retrieval Systems.
– Diss.: Åbo Akademi University. Summary.
ISBN 951-765-037-X. xvi, 276 s. € 23,55

Carlson, Tom: Partier och kandidater på väljarmarknaden. Studier i finländsk politisk reklam.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-048-5. 219 s. € 20,18

Golovin, Valentin: Russkaja kolybel´naja pesnja v fol´klore i literature (Den ryska vaggvisan i folkloren och litteraturen).
– Diss.: Åbo Akademi University. – Summary.
ISBN 951-765-037-X. xiii, 451 s. Price: 30 €

Granberg, Håkan: Church Planting Commitment. New Church Development in Hong Kong
during the Run-Up to 1997.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-040-X. 310 s. € 23,50

Gullberg, Tom: State, Territory and Identity. The Principle of National Self-Determination, the Question of Territorial Sovereignty in Carinthia and other Post-Habsburg Territories after the First World War.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-032-9. xiv, 217 s., € 18,50

Häggblom, Lisen: Räknespår. Barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder.
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-039-6. xvi, 366 s. € 30,00

Karvonen, Lauri and Krister Ståhlberg (ed.): Festschrift for Dag Anckar on his 60th Birthday on February 12, 2000
ISBN 951-765-033-7. xviii, 402 s. € 35,00

Lemberg, Robert: Jag, du och verkligheten. Religiös kunskap och teologi som vetenskap i
John Cullbergs religionsfilosofi.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-047-7. xiv, 258 s. € 21,86

Lindgren, Ulla: En empirisk studie av mentorskap inom högre utbildning i Sverige. Innebörd, utformning och effekter.
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-036-1. xx, 360 s. € 28,00

Marander-Eklund, Lena: Berättelser om barnafödande. Form, innehåll och betydelse i kvinnors muntliga skildring av födsel.
– Diss.: Åbo Akademi.- Summary.
ISBN 951-765-035-3. 334 s., € 25,00

Mäkelä, Jaakko: Krischak Issara. The Independent Churches in Thailand, their Historical Background, Contextual Setting, and Theological Thinking
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-050-7. xiv, 279 s. € 23,55

Nygren-Landgärds, Christina: Educational and Teaching Ideologies in Sloyd Teacher Education.
– Diss.: Åbo Akademi University. – Swedish summary.
ISBN 951-765-034-5. viii, 173 s. + appendix 17 s. € 17,00

Saifuddin, Ahmed: The Roles of Religion and National Identity in Bangladesh.
-Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-031-0. viii, 248 s. € 20,00

Sivonen, Kerstin: Vården och det andliga: en bestämning av begreppet ’andlig’ ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Slutsåld!
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-030-2. xviii, 384 s. + suppl. 48 s.

Sjöberg, Boris: Från Euklides till Hilbert. Historien om matematikens utveckling under tvåtusen år. 4. uppl. Slutsåld!
ISBN 952-9616-44-9. x, 238 s.

Suolinna, Kirsti, af Hällström, Catherine & Lahtinen, Tommy: Portraying Morocco. Edward Westermarck´s Fieldwork and Photographs 1898-1913.
ISBN 951-765-046-9. 78 s. € 13,46

Treekrem, Arvid Leonard: Att återerövra vardagen. En socialpedagogisk effektstudie av ett psykosocialt rehabiliteringsprogram.
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-041-8. xvi, 432 s. Pris: 31 €

Vikström, Björn: Verkligheten öppnar sig. Läsning och uppenbarelse i Paul Ricoeurs bibelhermeneutik.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-045-0. xii, 320 s. € 25,23

Wiklund, Lena: Lidandet som kamp och drama. – Slutsåld! –
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-038-8. xiv, 244 s

Wikström, Kim: Det aldrig återupprepades teori. Tankar och idéer om industriella projekt.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-043-4. x, 250 s. € 21,86

Östman, Ann-Catrin: Mjölk och jord. Om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett österbottniskt jordbrukssamhälle ca 1870-1940.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-052-3. xii, 364 s. € 26,91

Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica ; ISSN 0001-5105:

Corin, Nina: Light-Induced Degradation of Dissolved Organic Matter in Water. – (Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 60, no. 1)
ISBN 951-765-051-5. xii, 52 s. € 8,41

Manelius, Robin: Enzymatic and Acidic Hydrolysis of Native and Modified Starch Granules. – (Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 60, no. 2)
ISBN 951-765-053-1, 52 s. € 8,41

Toivakka, Martti: Simulation of Particle Motion in Pigment Coating Colors
(Acta Academiae Aboensis. Ser.B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 58, no.1)
ISBN 952-9616-92-1. xii, 48 s. € 8,41

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1999

Berg, Carl-Gustav: Heat and Mass Transfer in Turbulent Moist Air Drying Processes. Experimental and Theoretical Work.
– (Acta Academiae Aboensis. Ser.B, Mathematica et physica, ISSN 0001-5105; vol. 59, no. 1) – Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-021-3. xiv, 168 s.; € 25,00

Björkgren, Mårten: Drama och dialog. Olov Hartman som homilet under åren som församlingspräst 1932-1948.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-028-0. 371 s. € 25,00

Björkstrand, Carita: Kvinnans ställning i det finländska musiksamhället. Utbildningsmöjligheter och yrkesvillkor för kvinnliga organister, musikpedagoger och solister 1890-1939.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-012-4. 356 s. € 25,00

Ingvar Dahlbacka, Birgitta Sarelin (red.): Teologi och gudstjänstliv.Festskrift utgiven med anledning av Teologiska fakultetens vid Åbo Akademi 75-årsjubileum.
ISBN 951-765-019-1. 285 s. € 22,50

Eklund, Marita: Lärarens syn på samundervisning i gymnastik.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-016-7. xvi, 435 s. € 32,00

Fagerström, Lisbeth: The Patient’s Caring Needs. To Understand and Measure the Unmeasurable.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-011-6. xii, 209 s. € 18,50

Fortelius Bertel: Ortnamnen i Korpo.
ISBN 951-765-020-5. viii, 485 s. € 34,00

Grönlund, Kimmo: Kontext, valsystem och aktivitet. Den politiska omgivningens betydelse för valdeltagandet i Storbritannien och Finland 1918-1999.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-023-X. viii, 326 s. , € 25,00

Heer, Aart Jan de: nformationsstrategier på exportmarknaden. Problemidentifiering och problemlösning bland finländska stockhusexportörer på den tyska marknaden.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-022-1. xii, 320 s. € 25,00

Isaksson-Wikberg, Maria: Negotiated and Committed Argumentation. A Cross-Cultural Study of American and Finland-Swedish Student Writing.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-029-9. xii, 299 s., € 23,50

Jäppinen, Ulla: Kielen ja ajatusten kliseet. Värien nimitysten käyttö eräissä suomenkielisissä idealistissävyisissä teksteissä.
– Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-765-025-6. 280 s.; € 23,50

Kotkavaara, Kari: Progeny of the Icon. Èmigré Russian Revivalism and the Vicissitudes of the Eastern Orthodox Sacred Image.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-024-8. xii, 544 s. ill.; € 35,00

Kuvaja, Christer: Försörjning av en ockupationsarmé. Den ryska arméns underhållssystem i Finland 1713-1721.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-026-4. x, 348 s. € 25,00

Lillbacka, Ralf: The Legitimacy of the Political System. The Case of Finland.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-015-9. xiv, 335 s. € 26,50

Mäkelä, Matti: Mission According to John R.W. Stott. A Study with Special Reference to the Ecumenicals and Evangelicals.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-027-2. x, 296 s. € 23,30

Nyholm, Bertel: ”Vår uppgift är den högsta i lifvet…” Studier i den finlandssvenska folkskollärarkåren 1871-1971 ur pedagogikhistorisk och utbildningssociologisk synvinkel. –
– Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-765-014-0. 283 s. € 18,50

Post, Iréne von: Professionell naturlig vård ur anestesi- och operationssjuksköterskors perspektiv.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-017-5. 220 s. € 20,00

Rehnsfeldt, Arne: Mötet med patienten i ett livsavgörande skeende.
– Diss: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-009-4. x, 219 s. € 20,00

Ström, Kristina: Specialpedagogik i högstadiet. Ett speciallärarperspektiv på verksamhet, verksamhetsförutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-013-2. x, 288 s. € 23,50

Sundholm, John: Populärt berättande och offentlighet. Sujet, excess, den sociala detektiven och den privata familjen.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951- 765-010-8. viii, 188 s., € 18,50

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1998

Anckar, Carsten: Storlek och partisystem : en studie av 77 stater
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-95-3, 293 s., € 25,23

Olof Eriksson (utg. av) Språk- och kulturkontraster : om översättning till och från franska
Föreläsningar vid ett symposium vid Åbo Akademis Franska och klassiska institution 14-15 maj 1997
ISBN: 952-9616-96-1, 171 s., € 15,14

Janfelt, Monika: Stormakter i människokärlek : svensk och dansk krigsbarnshjälp 1917-1924.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-97-X, 270 s., € 21,86

Sven Erik Klinkmann: Elvis Presley – den karnevalististiske kungen
– Diss.: Åbo Akademi.- Summary
ISBN 951-765-008-6, 433 s., € 30,27

Korhonen, Mikael: Finlands ryska fordringar ekonomisk uppgörelse med Ryssland efter 1917 : privata ersättningsfrågor i ett jämförande internationellt sammanhang
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 951-765-000-0, 332 s., € 26,91

Laato, Anni Maria: Jews and Christians in De duobus montibus Sina et Sion : an approach to early Latin Adversus ludaeos literature.
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-001-9, 232 s., € 20,18

Lindeman, Johanna: Ala-asteen lukutesti. tekniset tiedot
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-99-6, 177 s., € 18,50

Löflund, Juhani: Suomen kirjoitetun yleiskielen passiivi
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 951-765-004-3, € 18,50

Toivo Mäenpää: Kristendom och kultur enligt Antti J. Pietilä,
Eino Sormunen och Yrjö J. E. Alanen
-Diss .: Åbo Akademi
ISBN : 951-765-007-8, 262 s., € 23,55

Nerdrum, Monica: Skärgårdskvinnor : tradition, modernitet och diversitet
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-93-7, 256 s., € 21,86

Sarelin, Birgitta: Behålla och förnya den finlandssvenska psalmboksrevisionen 1975-1986
– Diss.: Åbo Akademi .- Summary
ISBN: 951-765-005-1, 448 s., € 30,27

Willimas, Lydia: Young EFL readers and their books : learning to read in English immersion programmes
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-003-5, € 25,23

Acta Academiae Aboensis. Ser. B : Mathematica et physica

Toivola, Diana M.: Microcystins – potent tools to study serine/threonine protein phosphatases and their role in cytoskeletal regulation
– Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B : Mathematica et physica,
ISSN: 0001-5105 , vol. 57, no. 4)
ISBN: 952-9616-94-5, 59 s., € 8,41

Tuominen-Gustafsson, Helena:
Calcium signalling pathways in human neutrophils
– Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B: Mathematica et physica , ISSN: 0001-5105, vol. 58, no. 2)
ISBN: 951-765-006-X (nid.), 72 p.

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1997

Ralf Eriksson: Essays on the methodology and ethics of economics
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-80-5, viii, 186 s.; 21 cm, € 16,15

Nina Granqvist: Privatisering i princip och praktik : en studie av privata inslag i finländska kommuners verksamhet
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-84-8, [3], vii, 299 s. ; ill., tab., € 24,22

Ria Heilä-Ylikallio: Vad berättar barntexter? : mönster i texter skrivna av barn i åldern sex och åtta år
-Diss. : Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-91-0; 187 s.; ill., € 17,83

Voitto Helander o. Siv Sandberg (red.): Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997
ISBN 952-9616-77-5; 380 s.; ill., € 30,78

A.W. Johnson (ed. and with an introduction): Three volumes annotated by Inigo Jones: Vasari’s Lives (1568), Plutarch’s Moralia (1614), Plato’s Republic (1554)
ISBN 952-9616-81-3 (inb.); lxxxvii, 101 s.; färgpl., € 17,38

Anders Kjellman: Essays on performance and financing on decisions during the 1990s recession in Finland
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-82-1, 160 s., € 16,15
More info

Thorborg von Konow: Restaurering och reparation med puts- och murbruk
-Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-79-1, [3], 155 s.; ill., färgill., tab., € 16,15

Olof Mustelin: Akademiförening 1922-1997
ISBN 952-9616-85-6, 99 s.; ill., Inte till salu!
Mera info

Dahly Matilainen: Idémönster i Karin Neuman-Rahns livsgärning och författarskap : en idéhistorisk-biografisk studie i psykiatrisk vård i Finland under 1900-talets första hälft
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 952-9616-90-2; 199, [4] s., € 19,51

Anssi Simojoki: Apocalypse interpreted : the types of interpretation of the Book of Revelation in Finland 1944-1995, from the Second World War to the Post-Cold War World
-Diss. : Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-78-3, 220 s., € 17,83

John Smeds: Statement and story : Robert Graves’s myth-making
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-83-X, xiii, 341 s., € 25,90

Claus Stolpe: Metoder vid presidentval : en utvärdering
-Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-89-9; 317 s., € 24,39

Gustav Strömsholm:
De homosexuella som kyrklig spelbricka : en analys av aktörerna, aktionerna och debatten i Finland år 1993
-Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-76-7; 377 s.; diagr., tab., € 29,10

Acta Academiae Aboensis. Ser. B., Mathematica et physica, ISSN 0001-5105

Narendra Kumar: Synthesis, modification and application of high silica zeolite catalysts in the transformation of light hydrocarbons to aromatic hydrocarbons
– Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica;
ISSN 0001-5105; vol. 56, no. 3)
ISBN 952-9616-74-0 (nid.); viii, 75 s.; kuv.; 25 cm; € 12,50

Henrik Lilius: Cellular models for toxicity testing in aquatic toxicology
-Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B., Mathematica et physica
ISSN 0001-5105, vol. 57, no. 3)
ISBN 952-9616-87-2 (nid.) ; 36, [4] s. ; kuv. ; 25 cm ; (6,67 FIM)

Jyrki Kukkonen: Human muscarinic receptor subtypes Hm1, Hm3 and Hm5 : expression and functional differences
– Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B., Mathematica et physica
ISSN 0001-5105, vol. 57, no. 1)
ISBN 952-9616-75-9 (nid.); 71 s. ; kuv. ; 25 cm; € 11,80

Eva Sandberg: Benthic predator-prey relationships and abiotic stress: the effects of physical disturbance and oxygen deficiency
-Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B., Mathematica et physica
ISSN 0001-5105, vol. 56, no. 2)
ISBN 952-9616-73-2 (nid.), 42, [4] s.; 25 cm, € 6,70

Sami Viitanen: Some new global optimization algorithms
-Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis; Ser. B. Mathematica et physica;
ISSN 0001-5105, vol. 57, no. 2)
ISBN 952-9616-86-4 (nid.), 35, [3] s.; kuv.,25 cm; € 6,67

Uppdaterad 8.3.2024