Skriv här det du söker efter!

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1987–1996

Vänligen notera att försäljningen av förlagets doktorsavhandlingar har upphört 1.1.2024.

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1996


Malin Brännback
: Strategic decisions and decision support systems
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-65-1, [10], 108, [96] s.; ill., € 19,51

Gunilla Eklund-Myrskog: Student’s ideas of learning : conceptions, approaches and outcomes in different educational contexts
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-68-6, 295 s. ; ill., tab., € 24,39

Rauno Heikola: Trosteologi : Osmo Tiililäs uppfattning om tro och teologi
-Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-69-4 , 272 s., € 22,71

Marja-Leena Heikkilä-Horn: Santi Asoke Buddhism and Thai state response
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-71-6, 242 s., € 22,71

Mikael Lindfelt: Teologi och kristen humanism ett perspektiv på Torsten Bohlins tänkande
-Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-70-8, xi, 347 s. ; portr., € 27,58

Peter Mattjus: Interaction of cholestrol with sphingomyelins and phosphatidylcholines in model membranes
-Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105, vol. 56, nr 1)
ISBN 952-9616-66-X, 37 s.; ill.

Risto Nurmela: Prophets in dialogue inner-biblical allusions in Zechariah 1-8 and 9-14
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-64-3, 263 s. ; € 22,71

Pirkko Walden … [et al.] The art and science of decision-making : In honour of Christer Carlsson
ISBN 952-9616-72-4, 283 s. ; diagr., tab., € 24,39

Bo-Jungar Wikgren: Biologins historia allmänt och i Finland
ISBN 952-9616-67-8, [5], iv, 110 s., € 12,95

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1995

Back, Sven-Olav: Jesus of Nazareth and the sabbath commandment
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-58-9, 241 p., € 21,02

Gunnarsson, Bo: The novels of William Gerhardie
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-57-0, 518 p., € 34,14

Liljeström, Marianne: Emanciperade till underordning : det sovjetiska könssystemets uppkomst och diskursiva reproduction
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-61-9, 486 s., € 32,46

Malmberg, Eva: Att upptäcka systemnätverk i edukativ slöjd : analyser av elevens slöjdhandlingar i en kontext : en paradigmutvecklande ansats
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-54-6, 433 s., € 34,14

Pinola, Sakari: Church growth : principles and praxis of Donald A. McGavran’s missiology
– Diss.:Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-52-X, 311p., € 25,90

Romar, Jan-Erik: Case studies of Finnish physical education teachers : espoused and enacted theories of action
– Diss.: Ohio University
ISBN 952-9616-60-0, 253 p., € 22,71

Sjöberg, Boris: Från Euklides till Hilbert : historien om matematikens utveckling under tvåtusen år, 6. uppl.
ISBN 952-9616-44-9
ISBN 951-765-268-2 (digital)

Sjöholm, Kaj: The influence of crosslinguistic, semantic, and input factors on the acquisition of English phrasal verbs : a comparison between Finnish and Swedish learners at an intermediate and advanced level
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-56-2, 291 p., € 24,39

Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica, 0001-5105

Fogelström, Mikael: Numerical studies with the quasiclassical theory in superfluid [sup 3] He
Diss.: Åbo AkademiUniversity
ISBN 951-650-590-2, var.pag.,

Franzén, Robert: Synthesis and analyses of mutagenic chlorohydroxyfuranones and related compounds – by-products of chlorine disinfection of drinking water and of chlorine bleaching of pulp
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-650-564-3,var.pag.

Karlsson, Kaj: hemistry of glass forming silicate melts
Diss.: Åbo Akademi University; vol.53,no.3
ISBN 952-9616-59-7 45 s. : diagr., tab. ill.

Kulovaara, Maaret: Dissolved organic matter and xenobiotics in humic surface waters : formation of associations and degradation induced by light (Ryggtitel: DOM and xenobiotics in humic surface waters); vol. 55. 5
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-650-650-X, var.pag.

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1994

Andersson, Margareta: Integritet som begrepp och princip : en studie av ett vårdetiskt ideal i utveckling
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-49-X, 254 s. SLUTSÅLD!

Gefwert,Christoffer: Wittgenstein on philosophy and mathematics : an essay in the history of philosophy
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 952-9616-47-3, 287 p., € 25,9

Kjellberg, Seppo: inländsk arbetsetik och Luthers kallelselära : en jämförande analys av finländska arbetsetiska teorier från 1980-talet och Martin Luthers kallelselära
– Diss.: Åbo Akademi.Summary
ISBN: 952-9616-42-2, 331 s., € 28,26

Kummel, Bengt: venskar i all världen förenen eder! : Vilhelm Lundström och den allsvenska rörelsen
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-41-4, 288 s., € 25,23

Lindberg, Steve: Hotbilder för Finland :
säkerhetspolitisk förändring och kontinuitet
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-51-1, 447 s., € 36,1

Pettersson, Bo: The world according to Kurt Vonnegut : moral paradox and narrative form
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 952-9616-45-7, 404 p., € 32,4

Ungern-Sternberg, Sara von:
Verktyg för planering av tvärvetenskaplig informationsförsörjning : en tillämpning på ämnesområdet bioteknik i Finland
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-48-1, 318 s., € 27,5

Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica; ISSN 0001-5105

Edén, Peter: Wide-spaced sampling of overbank sediment, till, humus and river water in Fennoscandia : applicability for global geochemical mapping and environmental assessment
– Diss.:Åbo Akademi University, vol.54; no.3
ISBN: 952-9616-50-3, 49 s. ; diagr., kart., tab.

Långvik, Vivi-Ann: ormation of the strong mutagen 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, MX, by chlorination of aromatic model compounds and of fractions of humic water
– Diss.: Åbo Akademi University, vol.54; no. 1
ISBN: 952-9616-43-0, 54 s. ; diagr., ill., tab

Wiklund,Tom: Skin ulcer disease of flounder (Platichthys flesus) : disease patterns and characterization of an etiological agent
– Diss.:Åbo Akademi University, vol.54; no. 2
ISBN: 952-9616-46-5, 43 s. ; färgill., kart., tab., € 11,44

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1993

Martina Björklund: Narrative strategies in Cechov’s The Steppe : cohesion, grounding and point of view
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-38-4, 346 p.

Sixten Ekstrand: Tro och moral: Oxfordgrupprörelsen och MRA i Finland 1932-1955
– Diss.:Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-25-2, 340 s.

Svante Ewalds: Metafysik och religionsfilosofi: det universella i K. E. Logstrups teologisk-filosofiska tänkande 1971-1981
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-24-4, 303 s.

Mikael Forss: Voluntary provision of public goods under complete and incomplete information
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-39-2, 118 p.

Liselotte Frisk: Nya religiösa rörelser i Sverige : relation till
samhället/världen, anslutning och engagemang
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-26-0; 327 s.

Markus Jäntti: Essays on income distribution and poverty
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-37-6, 176 p.

Ilkka Joki: Mamet, Bakhtin, and the dramatic : the demotic as a variable of addressivity
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-40-6, 233 p.

Rissanen, Seppo: Theological encounter of oriental Christians with Islam during the early Abbasid rule
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-21-X, 290 p.

Esko Ryökäs: Tvåfald och enhet i Martti Simojokis kyrkosyn
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-28-7, 347 s.

Maj-Len Rönkä: Termer för slåtter- och skörderedskap : finlandssvensk ordgeografi i nordiskt perspektiv
-Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 952-9616-27-9, 306 s.

Lars Erik Taxell: Skadestånd vid avtalsbrott
ISBN 952-9616-35-X,211 s.

Åbo Akademi 1918-1993: forskning och institutioner / red.: Solveig Widén; [red.kommitté: Bengt Stenlund…[et al.]]
– Del 1: Verksamhetens bakgrund och förutsättningar
ISBN 952-9616-31-7, 225 s.

Åbo Akademi 1918-1993: forskning och institutioner / red.: Solveig Widén ; [red.kommitté: Bengt Stenlund … [et al.]]
– Del: 2 : Humanistiska fakulteten, Teologiska fakulteten
ISBN 952-9616-22-8, 361 s.

Åbo Akademi 1918-1993: forskning och institutioner / red.: Solveig Widén ; [red.kommitté: Bengt Stenlund…[et al.]]
– Del: 3 : Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten
ISBN 952-9616-29-5, 266 s.

Åbo Akademi 1918-1993: forskning och institutioner/ red.: Solveig Widén ; [red.kommitté: Bengt Stenlund…[et al.]]
– Del: 4 : Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemisk­tekniska fakulteten
ISBN 952-9616-30-9, 266 s.

Åbo Akademi University 1918-1993: research and departments : English summaries / ed.: Solveig Widén; transl.: Christopher Grapes; [ed. committee: Bengt Stenlund…[et al.]]
Contains summaries of artides in Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner [parts]1-4
ISBN 952-9616-33-3, 106 p.

Barbara Lönnqvist (red.): Översättning som kulturöverföring : rysk-svenska och svensk­ryska översättningsproblem. Innehåller föredrag framförda vid symposiet ”Översättning som kulturöverföring”, Åbo, februari 1991
ISBN 952-9616-23-6,163 s.

Acta Academiae Aboensis. Ser. B: Mathematica et physica; ISSN: 0001-5105

Biström, Peter: The homomorphisms on algebras of real valued functions defined on locally convex spaces and bounding sets
– Diss.: Åbo Akademi University;
Acta Academiae Aboensis. Ser. B: Mathematica et physica; ISSN: 0001-5105, vol.53; no. 1 (eller vol. 51??)
ISBN 952-9616-34-1, 81 s.

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1992

Hans-Olof Kvist [Hrsg.]: Bibelauslegung und Gruppenindentität : Vorträge der vierten Finnisch-deutschenTheologentagung (Makarios-Symposium) im Kloster Neu-Valamo, Finnland 28.-30.8.1991 , Makarios-Symposium über Bibelauslegung und Gruppenidentität . 4 ; 1991 , Heinävesi
ISBN 952-9616-14-7, 177 s.

Hansson, Karl-Johan: Palmcrons sångpsaltare : en svensk 1600-talshandskrift, dess ursprung, innehåll och plats i spänningsfältet mellan reformert och luthersk tradition
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-01-5, 254 s.

Hassel, Lars: The effectiveness of budgetary control in a multinational context
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-06-6, 197 s.

Hurme, Helena: Utvecklingspsykologi – psykologi i utveckling : en presentation av utvecklingspsykologins utveckling, centrala innehåll, metoder och utvecklingens determinanter
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-13-9, 140 s.

Illman, Siv: Vere adest : religionspsykologisk tolkning av närvarotemat i Olov Hartmans romancer
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-07-4, 366 s.

Ingvar Dahlbacka (red.); [ red. kommitté: Gustav Björkstrand… [et al.]]
Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992
ISBN 952-9616-10-4, 326 s.

Lindström, Unni Å.: Psykiatriska specialsjukskötarnas yrkesparadigm
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-11-2, 252 s.

Lundgren, Svante: Moses Hess on religion, Judaism and the Bible
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-02-3, 206 s.

Lönnfors, Henry: Rörelseinkomst och kommunalbeskattning :en studie av begreppen rörelse och fast driftställe samt mellankommunal inkomstfördelning
– Diss.: Helsingfors Universitet. Summary
ISBN 952-9616-19-8, 532 s.

Ann-Charlotte Lindeberg, Nils Erik Enkvist and Kay Wikberg (eds.) (Nordtext Symposium ,1990 , Espoo) Nordic research on text and discourse : Nordtext Symposium 1990
ISBN 952-9616-05-8, 287 p.

Rundt, Dennis: Munsalaradikalismen : en studie i politisk mobilisering och etablering
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-02-3, 206 s.

Silius, Harriet: Den kringgärdade kvinnligheten : att vara kvinnlig jurist i Finland
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-04-X, 360 s.

Villstrand, Nils Erik: Anpassning eller protest : lokalsamhället inför utskrivningarna av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620-1679
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-16-3, 363 s.

Virtanen, Tuija: Discourse functions of adverbial placement in English : clause-initial adverbials of time and place in narratives and procedural place descriptions
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-20-1, 395 p.

Wetterstein, Peter: Environmental impairment liability in admiralty : a note on compensable damage under U.S. law
ISBN 952-9616-18-X, 234 p.

Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica; ISSN: 0001-5105;

Bruun, Henrik H.: Changes in species composition of the moth and butterfly fauna on Houtskär in the archipelago of SW Finland during the years of 1954-1989 (Lepidoptera: Hesperiidae-Noctuidae), vol. 52, no. 1
ISBN 952-9616-09-0; 49, [3] s. ; ill., kart. ; 25 cm

Mattila, Johanna: Can fish regulate benthic communities on shallow soft bottoms in the Baltic Sea? : the role of perch, ruffe and roach
ISBN 952-9616-08-2 , 37, [4] s. ; kuv. ; 25 cm

Solin, Ulla: Animation of parallel algorithms
Diss.: Åbo Akademi University,vol. 52; no.2
ISBN 952-9616-03-1, 106, [5] s. ; kuv. ; 25 cm

Treuthardt, Jouko: Hematology, antioxidative trace elements, the related enzyme activities and vitamin E in growing mink on normal and anemiogenic fish feeding
Diss.: Åbo Akademi University, vol.52; no. 4
ISBN 952-9616-12-0, 138, [6] s. ; kuv. ; 25 cm

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1991

Hans-Olof Kvist (ed.): Academia et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve
ISBN 951-9498-89-3, 268 s.

Eija Ventola (ed.): Approaches to the analysis of literary discourse
ISBN 952-9616-00-7, 148 p.

Back, Barbro: An expert system for financial statements planning
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-9498-92-3, 186 p.

Sven-Erik Hansén: Tradition och reform : urval och konstruktion av modersmålsämnets läroplanstexter från 20-tal till 80-tal
– Diss.: Vaasan Yliopisto
ISBN 951-9498-96-6, 470 s.

Max Engman (red.): Historiens studium vid Åbo akademi
ISBN 951-9498-94-X, 303 s.

Pentti Järvinen: Psykos och religion : psykodynamiska mekanismer och rollpsykologiska processer bakom religiösa föreställningar hos psykotiker
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-83-4; 255 s.

Timo Laato: Paulus und das Judentum : anthropologische Erwägungen
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-99-0, 341 s

Oscar Nikula: Gabriel Nikander (Särtryck ur: Historiens studium vid Åbo Akademi/ (red.) Max Engman), s. 61-82 ; ill.

Susan Sundback: Utträdet ur Finlands lutherska kyrka : kyrkomedlemskapet under religionsfrihet och sekularisering
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-81-8, 369 s.

Lars-Erik Taxell: Köplagen : några riktlinjer.
Summary: Sale of goods act : some general guidelines
ISBN 951-9498-88-5

Jan-Åke Törnroos: Om företagets geografi : en teoretisk och empirisk analys
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-97-4, 304 s.

Ulrika Wolf-Knuts: Människan och djävulen : en studie kring form, motiv och funktion i folklig tradition
– Diss.: Åbo Akademi.
Zusammenfassung: Der Mensch und die Teufel : eine Untersuchung von Formen, Motiven und Funktionen in der volkskundlichen Überlieferung
ISBN 951-9498-90-7, 390 s.

Anna-Lena Østern: Tvåspråkighet och lingvistisk medvetenhet : betydelsen av tvåspråkighet och av undervisning för lingvistisk medvetenhet hos barn i åldern sex till åtta år
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-93-1, 509 s.

Acta Academiae Aboensis: Ser. B. Mathematica et physica ; ISSN: 0001-5105

Harry Björklund: Oxytetracycline and oxolinic acid as antibacterials in aquaculture : analysis, pharmacokinetics and environmental impacts
– Diss.: Åbo Akademi University, Vol. 51; no.6
ISBN 951-9498-91-5; 43, [3] s.: ill.; 25 cm

Jukka Ketoja: Strange dynamical objects of renormalization
– Diss.: Åbo Akademi University. Vol. 50; no.5
ISBN 951-9498-80-X; 22, [2] s.: kuv. ; 26 cm,

Henry Lindell: A study of odour and taste originating from food packaging board analysed by chromatographic techniques and sensory evaluation
– Diss.: Åbo Akademi University. Vol. 51; no.4
ISBN 951-9498-87-7; 228 p.

Hong Shen: Efficient design and implementation of parallel algorithms
– Diss.:Åbo Akademi University. Vol.51; no.3
ISBN 951-9498-86-9, iv, 20, [2] s.: kuv.; 25 cm

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1990

Accounting and organizational action, ed. by Claes Gustafsson and Lars Hassel
ISBN 951-9498-77-X, 214 p.

Björkstrand, Gustav: Åkerblom-rörelsen : en finlandssvensk profetrörelses uppkomst, utveckling och sönderfall.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-72-9, 326 s.; 2. oförändr. uppl.

Carina amicorum: Carin Davidsson septuagenariae 28.3.1990 oblata : [redaktörer Martina Björklund, Helena Lundberg, Janina Orlov]. Ryggtitel : Festskrift till Carin Davidsson 28.3.1990
ISBN 951-9498-62-1, 355 s.

Festskrift till Dag Anckar: 50 år den 12 februari 1990 : red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg
ISBN 951-9498-59-1, 230 s.

Förhandlingar vid Sjuttonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Åbo den 18-19 maj 1989, utgivna av Erik Andersson och Marketta Sundman
Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. 17: 1989; Åbo
ISBN 951-9498-76-1, 433 s.

Indirect public administration in the fields of education and pensions = L’Administration publique indirecte : les domaines de l’education et des pensions, ed. by Tore Modeen and Allan Rosas, in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences
ISBN 951-9498-57-5, 279 p.

Järvinen, Margaretha: Prostitution i Helsingfors : en studie i kvinnokontroll
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-71-0, 285 s.

Kaakunga,Elia Mbahaiza: Problems of capitalist development in Namibia : the dialectics of progress and destruction
ISBN 951-9498-67-2, 239 p.

Livsåskådningar i finlandssvensk miljö : en föreläsningsserie vid Åbo Akademi läsåret 1989-90, Hans-Olof Kvist (utg.)
ISBN 951-9498-78-8, 147 s.

Yngvill Martola: Kyrkan tar sitt hus i bruk.
-Diss Åbo Akademi, 1990. Summary.
ISBN 951-9498-82-6, 121 s.
Mera info

Modern political ecological analysis, ed. by Sten Berglund, Søren Risbjerg Thomsen
ISBN 951-9498-74-5, 318 p.

Partiorganisasjoner: studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier, red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand
ISBN 951-9498-70-2 , 318 s.

Storå, Siv: Lyriker med förhinder : studier i Olof Lagercrantz’ tidiga författarskap
– Diss.:Åbo Akademi
ISBN 951-9498-60-5, 521 s.

Thurén, Lauri: The rhetorical strategy of 1 Peter : with special regard to ambiguous expression
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-9498-63-X, 213 p.

Westerlund, Lars: Opublicerade pro gradu-avhandlingars och motsvarande examensarbetens allmänna tillgänglighet i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island : offentlighet, sekretess, upphovsrätt, utlåning, kopiering, citat
ISBN 951-9498-64-8, 215 s.

Westerlund, Lars: De politiska sekreterarna i Finland : regeringens informella samordningsmekanism
ISBN 951-9498-69-9, 367 s.
Mera info

Solveig Widén: Änkekassa och samhällsklass : sociala strukturomvandlingar inom tre änke- och pupillkassors delägarkårer i det svenska riket 1741-1783
Zusammenfassung: Witwenkasse und Klassenzugehörigkeit : sozialer Strukturwandel der Mitgliedergruppen dreier Witwen- und Waisenkassen im Schwedischen Reich 1741-1783
ISBN 951-9498-66-4, 139 s.

Acta Academiae Aboensis : Ser. B. Mathematica et physica ; ISSN: 0001-5105

The early brain : proceedings of the symposium ”Invertebrate neurobiology” : Åbo akademi University, 19-20 September 1989, ed. by Margaretha K.S. Gustafsson and Maria Reuter
ISBN 951-9498-73-7, [3], 178 s. ; ill., tab.

Eriksson, Inger: Simulation for user training.
– Diss.: Åbo Akademi University, vol. 50; no.3
ISBN 951-9498-68-0, 55, [2] s.; 25 cm

Fagerholm, Hans-Peter: Systematic position and delimitation of ascaridoid nematode parasites of the genus Contracaecum with a note on the superfamily Acaridoidea, vol. 50; no. 4
ISBN 951-9498-75-3, 27 p.

Palmberg, Irmeli E.: Differentiation in free-living flatworms : ultrastructural, immunocytochemical and autoradiographic studies of asexually reproducing and regenerating Microstomum lineare (Macrostomida)
– Diss.: Åbo Akademi University.Vol.50; no.8
ISBN 951-9498-79-6

Qi, Jin and Markku Reunanen: Composition of Chinese wood and sulfate turpentines, vol.50; no.1
ISBN 951-9498-65-6, 5 s. : kuv. ; 25 cm

Sibelius, Patrick: Natural contradictions and the concept of action in mechanics
– Diss.: Uppsala Universitet, vol. 50; no.2
ISBN 951-9498-61-3, 188

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1989

Ekelund,Börje: Tröghet, kraft, energi och attraktivitet : kognitivt stringent framställning av elementär dynamic
Summary. Kap. 12 avfattat på engelska
ISBN 951-9498-41-9, 163 s.

Grandell, Axel: Historiska studier i folkliv, handelsteknik och redovisning
ISBN 951-9498-47-8, 149 s.

Hedman, Fride: Människosyner och vårdmodeller : en studie i terapi och själavård (5.uppl.)
ISBN 951-9498-55-9, 275 s.

Honka, Hannu: Fartygets skick och egenskaper : en befraktningsrättslig studie
Diss.: Turun Yliopisto
ISBN 951-9498-51-6, 827 s.

Isaksson, Guy-Erik: Resultatlös omlokalisering : beslutsfattande i Finland i nordisk belysning
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-9498-45-1, 250 s.

Makarios-Symposium über das Gebet : Vorträge der dritten Finnisch-deutschen Theologentagung im Amelungsborn 1986, hrsg. von Jouko Martikainen und Hans-Olof Kvist
ISBN: 951-9498-48-6, 279 s.

Makarios-Symposium über den heiligen Geist :Vorträge der zweiten Finnisch-deutschen Theologentagung in Karis 1984, hrsg. von Fredric Cleve und Esko Ryökäs
ISBN 951-9498-49-4, 208 s.

Martola, Yngvill: Verba Testamenti i nordisk luthersk liturgitradition
Diss.: Åbo Akademi. Zusammemfassung
ISBN 951-9498-44-3, 402s.

Modeen, Tore: Finlands och Sveriges rätt : en samling uppsatser
ISBN 951-9498-42-7,132 s.

Den mångtydiga styrningen : Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.)
ISBN 951-9498-50-8, 213 s.

Nyberg, Ingeborg: Att förmedla tro : G. O. Rosenqvists syn på kristen förkunnelse och undervisning
Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 951-9498-53-2, 327 s.

Tolonen, Juha: Stat och rätt.
Valtio ja oikeus : tutkimus lain käsitteestä, Juha Tolonen; suom. Pekka Nurminen
ISBN 951-9498-43-5 (nid.), 101 mk. 114 s.

Westerlund, Lars: Statsbygge och distriktsförvaltning,
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-52-4, 444 s.

Åbo teaterhus 150 år, Eeva Maija Viljo, Lena Nyman, Clas Zilliacus
ISBN 951-9498-54-0, 111 s.

Acta Academiae Aboensis, Ser. B.: Mathematica et physica, ISSN: 001-5105

Åsard, Per-Erik: Some radiation detectors and radionuclide methods in medical practice with special reference to the assessment of medical technologies
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-9498-46-X, 59, [1] s. : kuv.; 25 cm

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1988

Christer Carlsson: Datorstöd i mindre företag : 7 praktikfall i administrativa processer
ISBN 951-9498-20-6, 248 s.

Developments in managerial support : proceedings of the second Finnish-Polish Symposium, ed. by Christer Carlsson
ISBN 951-9498-37-0, 228 s.

Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson
[ed. Jan-Åke Törnroos, Nils H. Winter, Monica Nyholm]
ISBN 951-9498-40-0, 93 s.

Maija Grönblom: Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa
Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 951-9498-36-2 , 374 s.

Sven-Erik Hansén: Folkets språk i folkets skola : studier i modersmålsämnets mål- och innehållsfrågor i den svenska folkskolan i Finland 1866-1927
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-9498-30-3, 343 s.

Roger Holmström: Karakteristik och värdering : studier i finlandssvensk litteraturkritik 1916-1929
Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 951-9498-26-5,358 s.

Indirect public administration in fourteen countries = L’Administration publique indirecte dans quatorze pays, ed. by Tore Modeen and Allan Rosas, in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences
ISBN 951-9498-31-1, 335 p.

Gunborg Jakobsson: Familjen i välfärdsstaten : en undersökning av levnadsförhållanden och deras fördelning bland barnfamiljer i Finland och övriga nordiska länder
(NHV-rapport, ISSN : 0283-1961; 1988, 2)
Diss.: Åbo Akademi.Summary
ISBN 951-9498-28-1, 218 s.

Antti Laato: Who is Immanuel? : the rise and the foundering of Isaiah’s Messianic expectations
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-9498-22-2, 394 p.

Rainer Nyberg: Yrkeslärares arbetsmotivation : orsaker och samband med elevers inställning till undervisningen
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-9498-29-X, 248 s.

Nöjesbåten : juridiska frågor, red. Peter Wetterstein
ISBN 951-9498-23-0, 305 s.

Torsten Pettersson: Literary interpretation : current models and a new departure
ISBN:951-9498-32-X, 132 p.

Religionsunterricht und Dialog zwischen Judentum und Christentum, hrsg. von Reijo E. Heinonen, Karl-Johan Illman und Aarne Toivanen
Referat från Konferenz der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum (LEKKJ), 9.-13.8.1987, Grankulla, Finland
ISBN 951-9498-27-3, 207 s.

Stefan Sjöblom: Medborgarinitiativ i kommunalt beslutsfattande : en studie av medlemsinitiativ i Åbo åren 1977-79
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-35-4, 373 s.

Lars-Erik Taxell: Bolagsledningens ansvar : några riktlinjer
ISBN 951-9498-21-4, 68 s. (Senare publicerat 2-4. uppl.)

Lars-Erik Taxell: Aktiebolagets organization
ISBN 951-9498-38-9, 150 s.

Tolonen, Juha: Stat och rätt : en studie över lagbegreppet,
2.uppl.?
ISBN 951-9498-33-8, 126 s. (3.uppl. utgiven 1989)

Solveig Widén: Änkeomsorg i ståndssamhället : försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift 1723-1807
– Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 951-9498-24-9, 363 s.
Mera info

Acta Academiae Aboensis, Ser. B.: Mathematica et physica , ISSN: 0001-510

Solin, Olof: Interaction of high energy charged particles with gases
Diss.: Åbo Akademi University. Contents : I. Radionuclide production from gases ; II. Near-infrared scintillation in noble gases, vol. 48; no. 2
ISBN 951-649-508-7, 2], 37, [46] s., [1] irtol. : kuv.; 25 cm

Söderbacka, Gunnar: On the structure of the boundary of an invariant set of a system of differential equations with non-transversal intersection of stable and unstable manifolds
Diss.:Åbo Akademi University, vol. 47; no.7
ISBN 951-9498-25-7, [1], 16, [1] s.; 25 cm

Publikationer vid Åbo Akademis förlag 1987

Ahonen, Pertti: Valtion liiketoiminta, hallinnon teoriat ja finanssihallinto : tutkimus valtion liiketoiminnan organisoinnista Suomessa, erityisesti välilliseen valtionhallintoon sijoittuvien organisaatiomuotojen kannalta = Public enterprise, administrative theories, and financial administration in Finland. With an English summary.
(MOF-publikationer; nr 22)
ISBN: 951-9498-12-5, 441 s.

Dahlbacka, Ingvar: Den evangeliska rörelsen i svenska Österbotten 1845-1910
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 951-9498-16-8, 331 s.

Fennistica festiva in honorem Göran Karlsson septuagenarii , [red.: Mauno Koski, Eeva Lähdemäki, Kaisa Häkkinen]
Fennistica; ISSN: 0358-1985, vol. 9
ISBN : 951-9498-14-1, 211 s.

Ginman, Mariam: De intellektuella resurstransformationerna : informationens roll i företagsvärlden
ISBN: 951-9498-19-2, 244 s.

Jansson, Henrik: Per Olov Enquist och det inställda upproret : ett författarskap i relation till svensk debatt 1961-1986
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 951-9498-04-4, 211 s.

Kurtén, Tage: Grunder för en kontextuell teologi : ett wittgensteinskt sätt att närma sig teologin i diskussion med Anders Jeffner.
Summary.
ISBN : 951-9498-15-X, 224 s.

Kvinnliga författare till och med 1892 : biobibliografi över finlandssvensk skönlitteratur, utarb. av Harriet Lönnqvist
ISBN: 951-9498-11-7, 45 s.

Nordic studies on intra-industry trade, ed. by Jan Otto Andersson
Papers pres. at the 2. Knoellinger-Symposium held on the 1st and 2nd of April in 1986 at Åbo akademi, Turku
ISBN : 951-9498-10-9, 184 p.

Sundman, Marketta: Subjektval och diates i svenskan
Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-9498-02-8, 542 s.

Ståhlberg, Krister: Utvärdering av en förvaltningsreform :
en fallstudie av en länsskolavdelning
ISBN : 951-9498-03-6, 131 s.

Taxell, Lars Erik: Avtalsrättens normer : några riktlinjer
ISBN: 951-9498-18-4, 123 s.

Taxell, Lars Erik: Demokrati : teori och verklighet
ISBN : 951-9498-05-2, 174 s.

Widjeskog, Östen: Behrens-Fishers problem och Mann-Whitneys U-test.
Summary.
ISBN: 951-9498-13-3, 58 s.
Acta Academiae Aboensis, Ser. B. Mathematica et physica, ISSN : 0001-5105

Söderbacka, Gunnar: On the structure of the boundary of an invariant set of a system of differential equations with non-transversal intersection of stable and unstable manifolds
Vol. 47; no. ?
ISBN:

Uppdaterad 8.3.2024