Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap – forskning

Religionsvetenskap – forskning

Ämnet religionsvetenskap är i praktiken ett forskningsämne med tvärvetenskaplig breddDet möjliggör flera olika infallsvinklar och sätt att bedriva forskning. När man forskar i religion behöver det inte handla enbart om traditionella världsreligioner så som islam, buddhism, kristendom etc. Lika relevant är det att granska nya religiösa rörelser och nyandlighet, sekularisering, populärkultur etc.

Inom ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi finns vissa centrala forskningsfält. Som exempel på sådana kan man nämna forskning i anslutning till religiös mångfald och religiös förändring, religion media och populärkultur samt vetenskapsteoretiska frågeställningar. Vi har en stark forskningsprofil speciellt inom frågor som rör samtida religiös förändring både i Finland och globalt. Ämnet samarbetar med Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

Utöver att många projekt finansierats av Finlands Akademi har ämnet bl.a. erhållit finansiering för några större forskningsprojekt:

Recovira – Religious Communities in the Virtual Age 2022-2024.

YARG – Young Adults and Religion in a Global Perspective: A Cross-Cultural, Comparative and Mixed-Method Study of Religious Subjectivities and Values in their Context”, 2014-2018.

PCCR – Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape, 2010-2014.

 

 

Uppdaterad 6.10.2022